Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 16. 11. 2017

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty se uskuteční ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 14,00 hodin v zasedací místnosti Ekonomické fakulty č. dv. 009.

 

Body jednání jsou:

- Dokumenty týkající se přijímacího řízení na všechny stupně studia