Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 14. listopadu 2019

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty JU se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 15,00 hodin v učebně ZF -  F003 (po skončení shromáždění Akademické obce).

 

Body programu jsou:

1. Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce pro AR 2020/2021 

2. Opatření děkana k přijímacímu řízení do bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce pro AR 2020/2021 

3. Různé