Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 14. 5. 2020

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty JU se uskuteční ve čtvrtek 14. května 2020 od 10,00 hodin v zasedací místnosti EF č. 009.


Body programu jsou:

  1. Organizační záležitosti
  2. Organizační řád Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
  3. Různé