Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 13. června 2019

 Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty JU se uskuteční ve čtvrtek 13. června 2019 od 14,00 hodin v zasedací místnosti Ekonomické fakulty č. dv. 009.

 

Body programu jsou:

  • Organizační záležitosti
  • Rozpočet EF JU pro rok 2019
  • Výroční zpráva o hospodaření EF JU za rok 2018
  • OPATŘENÍ DĚKANA EF č.163/2019 - Dodatek č. 2 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce (k Opatření děkana č. 148/2018)
  • OPATŘENÍ DĚKANA EF č 164./2019 - Dodatek č. 3 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce (k Opatření děkana č. 148/2018)
  • Statut Znaleckého ústavu při Ekonomické fakultě JU v Českých Budějovicích
  • Různé