Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 11. 10. 2018

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty JU se uskuteční ve čtvrtek 11. října 2018 od 14,00 hodin v zasedací místnosti Ekonomické fakulty č. dv. 009.

 

Body jednání jsou:

- volba místopředsedy AS EF z řad studentů,

- schvalování přílohy do strategického záměru týkající se přehledu studijních oborů,

- harmonogram voleb do funkce děkana.