Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 16. 6. 2016

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty se uskuteční ve čtvrtek  16. června 2016 od 14.00 hodin v zasedací místnosti Ekonomické fakulty č. dv. 009.