Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 28. 6. 2018 - AS EF nebyl usnášeníschopný

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty JU se uskuteční ve čtvrtek 28. června 2018 od 14,00 hodin v zasedací místnosti Ekonomické fakulty č. dv. 009.

 

Body jednání jsou:

1.       Zpráva o hospodaření EF za rok 2017.

2.       Rozpočet EF na rok 2018.

3.       Dodatek č. 1 k OD č. 130/2017 Metodika ke Mzdovému předpisu JU.

4.       Komplet akreditačního materiálu bakalářského studijního programu Management regionálního rozvoje.

5.       2. kolo přijímacího řízení do AR 2018/2019.