Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 2.12.2016

Zasedání Akademického senátu Ekonomické fakulty se uskuteční v pátek 2. prosince 2016 od 10,00 hodin v zasedací místnosti Ekonomické fakulty č. dv. 009.  

 

Body jednání jsou:

- OPATŘENÍ DĚKANA EF k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2017/2018
- Opatření děkana EF - Rules of entrance proceedings and admission requirements for applicants of the Bachelor’s and Master’s study programmes and fields in a foreign language for the academic year 2017/2018
- Opatření děkana EF k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2017/2018
- Statut interní grantové soutěže EF JU v Českých Budějovicích a alokace finančních prostředků pro tuto soutěž