Oznámení o zasedání AS EF

Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 3. 5. 2019
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 16. 6. 2016
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 2.12.2016
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 16. 3. 2017
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 20. 4. 2017
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 18. 5. 2017 (přesunuto na 25. 5. 2017)
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 16. 11. 2017
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 19. 1. 2018
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 19. 4. 2018
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 28. 6. 2018 - AS EF nebyl usnášeníschopný
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 18. 7. 2018
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 11. 10. 2018
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 7. 11. 2018
Oznámení - představení kandidátů na funkci děkana EF JU dne 21. listopadu 2018
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 23. 11. 2018
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 21. 2. 2019
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 7. března 2019
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 29. 3. 2019
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 3. května 2019
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 13. června 2019
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 17. října 2019
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 14. listopadu 2019
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 5. 3. 2020
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 14. 5. 2020
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 25. 5. 2020
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 18. 6. 2020
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 10. 12. 2020
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 3. 6. 2021
Oznámení o zasedání Akademického senátu EF dne 10. 6. 2021