• Home
  • About Faculty
  • News
  • Promoce absolventů EF JU

Promoce absolventů EF JU

PROMOCE ABSOLVENTŮ EF JU se konají dne 28. 6. 2023 v jízdárně státního zámku Český Krumlov.

Rozpisy programů/oborů na konkrétní den a hodinu budou zveřejněny v odpoledních hodinách dne 16. 6. 2023, v sekci Studium, Informace pro končící ročníky https://www.ef.jcu.cz/cz/studium/informace-pro-koncici-rocniky

Stay in touch
social media

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1