• Home
  • About Faculty
  • News
  • Nové vedení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Nové vedení Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V čele Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích stojí od 1. 3. 2023 doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., která byla zvolena dne 29. 11. 2022 Akademickým senátem EF JU na funkční období od 1. 3. 2023 - 28. 2. 2027. Docentka Zuzana Dvořáková Líšková vystřídala dosavadní děkanku doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, která stála v čele fakulty čtyři roky. Doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D. působila na Ekonomické fakultě jako proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy. Spolu s novou děkankou vstupují do funkce i tři noví proděkani a jedna proděkanka. Proděkanem pro pedagogickou činnost se stal RNDr. et PhDr. Jan Fiala, Ph.D., proděkanem pro vědu a výzkum doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. a proděkanem pro zahraničí PhDr. Marek Šulista, Ph.D. Nynější děkanku vystřídala v její bývalé funkci, a proděkankou pro rozvoj a vnější vztahy se stala Ing. Monika Maříková, Ph.D. Všem nově zvoleným zástupcům fakulty gratulujeme a přejeme jim v jejich funkcích mnoho úspěchů.

Stay in touch
social media

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2021 University of South Bohemia
Cookies

Dear visitors, we have just launched the new website of the University including all faculties, departments and constituent parts. You can still access the old version before you get used to the new website.

1