• Úvod
 • Ekonomická fakulta JU - EF

Mezinárodní vědecká rada Ekonomické fakulty (MREF)

MREF se skládá ze 7 významných zahraničních odborníků a zasedá nejméně každé tři roky. MREF se vyjadřuje ke koncepci a strategii fakulty. Hodnotí kvalitu vědeckého směru/strategie a kvalitu výstupů z mezinárodního pohledu. Poskytuje doporučení a návrhy týkající se zlepšování kvality fakulty. Hodnotí a doporučuje implementaci rozvojových strategií podle jednotlivých cílů/témat fakulty; například výzkumné programy v primárním a aplikovaném výzkumu; vzdělávání; mezinárodní vztahy, koncept celoživotního vzdělávání; nastavené doplňkové činnosti, propagace a marketing; řízení lidských zdrojů a důraz na osobní rozvoj; principy financování a managementu atd.
Řád MREF ke stažení zde

Členové Mezinárodní vědecké rady Ekonomické fakulty:

prof. Bacsi Zsuzsanna

Professor, Institute of Economic Sciences, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE), Hungary

curriculum vitae

prof. Hallier Bernd

Dean of the European Retail Academy Cologne, Germany

curriculum vitae

prof. Horská Elena

Dean of the Faculty of Economics and Management at the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic

curriculum vitae

prof. Miura Ryozo

Professor Emeritus Hitotsubashi University, Tokyo, Japan

curriculum vitae

prof. Pernsteiner Helmut

Dean of the Faculty of Economics, Business and Social Sciences at Johannes Kepler University Linz, Austria

curriculum vitae

prof. Sdrolias Labros

Professor of the Department of Business Administration at the University of Thessaly, Greece

curriculum vitae

assist. prof. Skibiński Andrzej

Assistant professor at the Department of Economics, Investments and Real Estate at the Faculty of Management of the Czestochowa University of Technology, Poland

curriculum vitae

Mezinárodní výzkum s názvem „Náš vztah k jídlu během pandemie Covid-19“

Výzkum je součástí velké mezinárodní spolupráce pod vedením Danish Technological Institute a Copenhagen Bussiness School. Celkem je k dispozici dotazník již v 15 evropských jazycích. Do projektu se zapojili i výzkumní pracovníci z Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích, Ústavu geoniky Akademie věd ČR a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Na výzkumu se může podílet kdokoliv.

Stačí vyplnit dotazník, „Náš vztah k jídlu během pandemie Covid-19“, který je věnován tomu, jak okolnosti kolem koronaviru ovlivnily naše chování a postoje k jídlu.

Dotazník naleznete zde, vyplnění zabere přibližně 15 - 20 minut:

https://www.survio.com/survey/d/jidlo-covid-19

 

Je vítané jej jakkoli sdílet na webech, sociálních sítích, mailem, atd. Sběr dat by měl probíhat maximálně měsíc, v polovině července končí.

Mezinárodní web výzkumu s dalšími jazykovými verzemi a informacemi:

https://www.food-covid-19.org/

 

Odkaz na tiskovou zprávu AV ČR:

https://www.potravinyav21.cz/cesti-vedci-spolupracuji-na-mezinarodnim-vyzkumu-ktery-zkouma-jak-se-v-dobe-pandemie-koronaviru-zmenilo-chovani-a-postoj-lidi-k-jidlu/

 

Facebook AV ČR:

https://www.facebook.com/akademieved/

 

Shrnutí informací a odkazů k výzkumu, včetně odkazů na ostatní jazykové verze:

https://tichaudrzitelnost.geogr.muni.cz/cs/nas-vztah-k-jidlu-behem-pandemie-covid-19/

Návštěva kolegů z University of North Carolina Wilmington

Ve čtvrtek 10. 3. 2022 Ekonomickou fakultu JU navštívili zástupci z University of North Carolina Wilmington, Nivine Richie, Ph.D., CFA a Michael Wilhelm, Ph.D. Přivítání delegace paní děkankou se uskutečnilo za přítomnosti proděkanů, pana proděkana pro zahraničí, doc. Ing. Kamila Píchy, Ph.D. a pana proděkana pro vědu a výzkum, doc. Ing. Milana Jílka, Ph.D. Hlavním cílem společného jednání bylo navázání další spolupráce na poli vědecko-výzkumném, ale také i ve výměnných pobytech studentů.

 

Návštěva partnerů Åpenhet z Norska

Fotogalerie:
 • images/dsc_4369-01.jfif,
 • images/dsc_4370.jfif,
 • images/dsc_4371.jfif,

Dnes 29. 3. 2022 navštívil Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v rámci „Workshop of Intellectual property”, který je součástí projektu „Developing the universities third responsibility; Technology transfer to foster innovation, spoluzakladatel Kleng Bråtveit se svým týmem ze společnosti Åpenhet z Norska. Cílem společného setkání bylo představené navázání spolupráce v oblasti transferu technologií a duševního vlastnictví na univerzitách. Setkání se za Ekonomickou fakultu zúčastnila paní děkanka, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, proděkanka pro pedagogickou činnost doc. RNDr. Renata Klufová, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D. a proděkan pro zahraničí doc. Ing. Kamil Pícha, Ph.D., z Rektorátu JU, Kanceláře transferu technologií RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA. 

 

 

 

Návštěva prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph. D. na Ekonomické fakultě JU

Fotogalerie:
 • images/EF/bannery/2o0a6532.jpg,
 • images/EF/bannery/2o0a6616.jpg,
 • images/EF/bannery/2o0a6640.jpg,
 • images/EF/bannery/2o0a6695.jpg,
 • images/EF/bannery/2o0a6783.jpg,
 • images/EF/bannery/2o0a6821.jpg,

Dne 26. 4. 2022 navštívila naši Ekonomickou fakultu JU ekonomka a emeritní rektorka Mendelovy univerzity v Brně, prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Před studenty, pedagogy, ale i širokou veřejnost vystoupila s přednáškou na aktuální téma "Ekonomické dopady války na Ukrajině". Obsahem přednášky byla témata: Ekonomické konsekvence války na Ukrajině. Rusko je ve válce a ekonomie je v první linii. Co vlastně znamená, když se řekne ruská ekonomika a co z ní zbylo po masivních zásazích většiny států a samotných společností? Na čem Putin v Evropě stále vydělává? A především, jaký to bude mít dopad na život v Rusku, v Evropě i u nás.

Noc vědců na Ekonomické fakultě

Ekonomická fakulta se poprvé přidala k celorepublikové vědecko-popularizační akci „Noc vědců“.

Zájem předčil očekávání a od 17:00 se začal plnit vestibul Ekonomické fakulty. Program byl připraven v hlavní budově děkanátu EF. Ve vestibulu byla připravená virtuální realita ve spolupráci s firmou Holistic management s.r.o., kterou vyzkoušela každá generace. Dalším lákadlem byla Fairtradová stezka, která zaujala příběhy jednotlivých fairtradových produktů. V prvním patře v přednáškové místnosti probíhal cyklus přednášek: Proč a komu vadí veřejný dluh?; Přednáška o Fairtrade s kávou fairtrade; Finanční krize a jejich dopad na společnost; Cesta k ekologičtější Evropě. V dalších učebnách si návštěvníci spočítali ekologickou stopu, zahráli na bankéře nebo si vyzkoušeli, že i matematika se dá učit hrou. Program na Ekonomické fakultě si užili jak děti, tak i dospělí.

Nová fakultní škola Ekonomické fakulty

Fotogalerie:
 • images/_dsc5130-01.jpeg,
 • images/_dsc5124-01.jpeg,
 • images/5135-min.png,

Dnes 21. 6. 2022 v 11:00 byla slavnostně podepsána další smlouva o spolupráci mezi Ekonomickou fakultou JU a Střední školou a Vyšší odbornou školou cestovního ruchu v Českých Budějovicích, která se od dnešního stala „Fakultní střední školou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“.

Děkanka fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová předala po slavnostním podpisu smlouvy ředitelce Mgr. Zdeňce Erhartové certifikát spolu s tabulkou na budovu.

Nová fakultní škola Ekonomické fakulty JU

Fotogalerie:
 • images/EF/bannery/dsc5049.jpg,
 • images/EF/bannery/dsc5050.jpg,
 • images/EF/bannery/dsc5051.jpg,
 • images/EF/bannery/dsc5052.jpg,
 • images/EF/bannery/dsc5053.jpg,

Dne 25. 5. 2022 ve 14:00 byla slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi Ekonomickou fakultou JU a Vyšší odbornou školou, Střední průmyslovou školou automobilní a technickou v Českých Budějovicích, která se od dnešního stala „Fakultní střední školou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“.

Děkanka fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová předala po slavnostním podpisu smlouvy řediteli Bc. Janu Šindeláři certifikát spolu s tabulkou na budovu.

Paní děkanka uvedla, že se jedná o slibný začátek vertikální spolupráce. Tato synergie by měla zabezpečovat špičkové vzdělání pro absolventy a sdílení kapacit jak ve vzdělávání, tak i ve výzkumech. V neposlední řadě se bude jednat o rámec umožňující společné rozvojové i mezinárodní projekty.   

Nová fakultní škola Ekonomické fakulty JU

Fotogalerie:
 • images/EF/bannery/315888139_549253580542617_6431652053068671010_n.jpg,
 • images/EF/bannery/315536280_549253643875944_7307701508313911080_n.jpg,

Dne 16. 11. 2022 v 10:00 byla slavnostně podepsána další smlouva o spolupráci mezi Ekonomickou fakultou JU a Obchodní akademií Tábor, která se od dnešního stala „Fakultní střední školou Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“.

Děkanka fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová předala po slavnostním podpisu smlouvy řediteli Mgr. Marku Novotnému certifikát spolu s tabulkou na budovu.

Paní děkanka uvedla, že se jedná o slibný začátek vertikální spolupráce. Tato synergie by měla zabezpečovat špičkové vzdělání pro absolventy a sdílení kapacit jak ve vzdělávání, tak i ve výzkumech. V neposlední řadě se bude jednat o rámec umožňující společné rozvojové i mezinárodní projekty.   

Nová učebna Virtuální reality na Ekonomické fakultě

Dne 7. 4. 2021 děkanka Ekonomické fakulty JU doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová a rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., slavnostně otevřeli novou učebnu Virtuální reality, která se nachází v prvním patře budovy Děkanátu EF JU. Virtuální realita je ideální pomocník pro vzdělávání jako běžná součást našeho školství. V podstatě cokoliv, co lze ilustrovat obrazem a zvukem nachází své uplatnění v brýlích pro virtuální realitu. Věříme, že tato špičkově vybavená učebna umožní studentům přiblížit výuková témata co nejrealističtěji s maximálním důrazem na srozumitelnost.

Nové fakultní střední školy Ekonomické fakulty

Fotogalerie:
 • images/EF/fakulta/aktualne/e8539a4b-0f50-429e-9c68-83c418ac606a.jpeg,

Dne 22. června 2021 ve 12:00 hodin byla v salónku SECESE Krajského úřadu Jihočeského kraje slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Obchodní akademií Husova 1 v Českých Budějovicích, Obchodní akademií a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky Písek a Střední školou obchodní Husova 9.

Tímto získaly vyjmenované střední školy status „Fakultní škola Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“.

To, že je takové propojení významné jak pro střední školy a fakultu, tak pro rozvoj jihočeského školství vůbec podtrhla účast dvou náměstků hejtmana Jihočeského kraje: doc. Ing. Lucie Kozlové, Ph.D., v jejíž gesci je věda a výzkum, a Mgr. Pavla Klímy, náměstka hejtmana pro školství. Za OA v Písku, se kterou měla EF smlouvu již od roku 2014, se zúčastnil ředitel školy Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D., za OA Husova 1 byla přítomna ředitelka školy Ing. Lenka Kubátová a za Střední školu obchodní taktéž ředitelka Mgr. Jarmila Benýšková.

Děkanka fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová a proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D., po slavnostním podpisu smluv předaly zúčastněným ředitelům certifikáty spolu s tabulkou na budovu.

Paní děkanka na závěr uvedla, že se jedná o slibný začátek vertikální spolupráce a zasíťování předních škol vzdělávajících žáky a studenty v ekonomických oblastech. Tato synergie by měla zabezpečovat špičkové vzdělání pro absolventy a sdílení kapacit jak ve vzdělávání, tak i ve výzkumech. V neposlední řadě se bude jednat o rámec umožňující společné rozvojové i mezinárodní projekty.   

Nově jmenovaní docenti na Ekonomické fakultě JU

Fotogalerie:
 • images/EF/bannery/en1a7804-fb.jpg,
 • images/EF/bannery/en1a7809-fb.jpg,
 • images/EF/bannery/en1a7816-fb.jpg,
Ve středu 16. března na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích předal rektor univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., diplomy nově jmenovaným docentům. Z Ekonomické fakulty JU jsou nově jmenovanými docenty s účinností od 1. 3. 2022 v oboru "Ekonomika a management" doc. Ing. Martina Novotná, Ph.D. a doc. Ing. Radek Zdeněk, Ph.D. Nově jmenovaným docentům gratulujeme a přejeme mnoho pracovních a vědeckých úspěchů.

 

Nově jmenovaní docenti na Ekonomické fakultě JU

Fotogalerie:
 • images/EF/bannery/dj5a5821-fb.jpg,
 • images/EF/bannery/dj5a5827-fb.jpg,

Ve středu 5. října 2022 na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích předal rektor univerzity prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., diplomy nově jmenovaným docentům.

Z Ekonomické fakulty byli s účinností od 1. června 2022 jmenováni docenty pro obor „Ekonomika a management“ doc. Ing. Tomáš Volek, Ph.D. a doc. Ing. Roman Švec, Ph.D. Nově jmenovaným docentům gratulujeme a přejeme mnoho pracovních a vědeckých úspěchů.

Nově jmenovaný profesor na Ekonomické fakultě JU

Fotogalerie:
 • images/EF/bannery/1z6_1943.jpg,
 • images/EF/bannery/1z6_2657.jpg,
 • images/EF/bannery/1z6_2663.jpg,

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš předal dne 19. 12. 2022 ve Velké aule pražského Karolina jmenovací dekrety 76 novým profesorkám a profesorům. Za Ekonomickou fakultu JU převzal jmenovací dekret pro obor Aplikovaná matematika doc. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D., který byl jmenován na základě návrhu Vědecké rady Západočeské univerzity v Plzni. Panu profesoru Mrkvičkovi gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

(Foto a citace MŠMT)

Nový stážový program RPA pro studenty EF JU

Jihočeský vědeckotechnický park  (JVTP) a Ekonomická fakulta JU v rámci projektu Digi Hub startuje nový stážový program s názvem RPA (Robotická Procesní Analýza).V rámci stážového programu dostane každý účastník ucelený přehled o způsobech a možnostech automatizace procesů  pomocí RPA nebo-li Robotická Procesní Automatizace, chcete-li softwarová robotika.  

Požadavky na studenty:

 • Znalost anglického jazyka - minimálně pasivně pro čtení dokumentace apod. 
 • Analytické schopnosti
 • Zájem a motivace k rozvoji inovativních řešení v oblasti robotizace/automatizace

Stážový program je zakončený získáním mezinárodního certifikátu dané RPA platformy. Po získání certifikátu budou mít účastníci stážového programu možnost pracovat na reálných, finančně ohodnocených projektech pro malé a střední podniky v regionu a získat tak praxi, kterou můžou následně uplatnit při hledání zaměstnání.

Kontaktní osoba:  Ing. Ivan Tekel, MBA; JVTP – Digi Hub, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 777 780 976

Více informací ZDE.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1