• Úvod
 • Ekonomická fakulta JU - EF

Invest Day 2021 zná své vítěze

Meziuniverzitní soutěž podnikavých studentů a absolventů vybraných vysokých škol (Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ekonomické fakulty a Západočeské univerzity v Plzni) Invest Day 2021 zná své vítěze. V pátek 21. 5. 2021 byly kostky vrženy a vítězové jsou známi. Hodnotné ceny si mezi sebe rozdělí vítězné týmy v tomto pořadí:

1. místo získal projekt  Sayonee (JU) - ručně vyráběné gumičky do vlasů

2. místo získal projekt TingrWood (JU) - designové prvky ze dřeva

3. místo získal projekt  Bloom café (ZČU) - kavárna, kde si host může pěstovat vlastní rostliny

Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho spokojených klientů v jejich podnikání. Věříme, že soutěž pomohla účastníkům v začátcích jejich podnikání a i nadále se budeme snažit je podporovat. Obrovské DÍKY patří hlavní organizátorce za Ekonomickou fakultu JU, Ing. Monice Maříkové, Ph.D., bez které by tato soutěž neměla hladký průběh se zdárným koncem.

Invest Day 2022 zná své vítěze

Fotogalerie:
 • images/EF/bannery/_dsc5033.jpg,
 • images/EF/bannery/_dsc5036.jpg,
 • images/EF/bannery/_dsc5039.jpg,
 • images/EF/bannery/_dsc5043.jpg,
 • images/EF/bannery/_dsc5045.jpg,

Meziuniverzitní soutěž podnikavých studentů a absolventů vybraných vysokých škol (Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Ekonomické fakulty a Západočeské univerzity v Plzni) Invest Day 2022 zná své vítěze. V pátek 20. 5. 2022 byly kostky vrženy a vítězové jsou známi. Hodnotné ceny si mezi sebe rozdělí vítězné týmy v tomto pořadí:

 1. místo projekt Montagne (ZČU v Plzni)
 2. místo projekt Palačinky na kole(JU ČB)
 3. místo projekt Kulturní akce (JU ČB)

Vítězům gratulujeme a přejeme mnoho spokojených klientů v jejich podnikání. Věříme, že soutěž pomohla účastníkům v začátcích jejich podnikání a i nadále se budeme snažit je podporovat. Obrovské DÍKY patří hlavní organizátorce za Ekonomickou fakultu JU, Monice Maříkové a Petře Taušl Procházkové, z Ekonomické fakulty ZČU v Plzni, bez kterých by tato soutěž neměla hladký průběh se zdárným koncem.

 

 

Invest Day 2024

MEZIUNIVERZITNÍ SOUTĚŽ PODNIKAVÝCH STUDENTŮ A ABSOLVENTŮ

Nastartuj svůj nápad, získej zpětnou vazbu, hodnotné ceny nebo peníze na rozjezd svého podnikání.

Posláním této soutěže je podpořit počáteční životní jiskru podnikatelských záměrů vytvořených studenty a absolventy vybraných vysokých škol.

Prezentuj svůj nápad skutečným profíkům ve svém oboru, získej zpětnou vazbu a získej hodnotné ceny. Třeba budeš vítězem INVEST DAY 2024 právě TY! Všechny informace o soutěži Invest Day 2024 najdeš TADY.

Invest Day 2024

Co musíš udělat? Poslat přihlášku a my Tě budeme kontaktovat co dál. Těšit se můžeš na workshopy z oblastí jako marketing, design thinking, osobní rozvoj, prezentace, ale i legislativy či financování. Věř, že se máš na co těšit.

Důležité termíny:

Pošli přihlášku do soutěže:

 • na JU do do 31. 1. 2024
 • na ZČU do 8. 3. 2024
 • na VŠE do 18. 2. 2024

Zažij semináře, workshopy a setkání s odborníky - v průběhu letního semestru 2024.

IT kurz pro seniory pokračuje

Ve dnech 17. 9. – 18. 9. 2020 probíhají další lekce „IT kurzu pro seniory“, který byl zahájen v letním semestru. Kurz je přizpůsoben dané aktuální situaci a i zde dbáme na to, aby byly dodržovány podmínky veškerých hygienických opatření. Prostřednictvím kurzu se podařilo propojit generace, protože výuku zabezpečují studenti naší Ekonomické fakulty, za což ji patří obrovské DÍKY.

Jedeme spolu. Projekt Ekonomické fakulty JU posiluje sousedské vztahy

Fotogalerie:
 • images/EF/bannery/jedemespolu_cz.jpg,

Jedemespolu.cz je systém spolujízdy zaměřený na venkovské oblasti či menší obce, jako další forma dopravní obslužnosti, vytvořený v rámci projektu se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu GAMA2 (TP01010019) na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Projekt je zaměřen na pomoc obcím a jejím občanům s omezenými možnostmi mobility (především na cestování seniorů a dopravu dětí do mateřských a základních škol).

Hlavní myšlenkou projektu je, že člověk s autem (řidič) nabídne pomoc ve formě svezení spoluobčanovi ze stejného města či obce. Účelem není výdělek, ale prostá pomoc – někoho svézt autem, udělat dobrý skutek atd. Zaujal vás tento projekt? Obraťte se na Vašeho pana starostu nebo paní starostku, kteří zaregistrují Vaši obec.

Více informací o projektu na https://jedemespolu.cz/

Jihočeská univerzita nově součástí ESN

Fotogalerie:
 • ,

Mezinárodnímu studentskému klubu (International student club, ISC), fungujícímu na Jihočeské univerzitě od roku 2007 a zasídlenému na Ekonomické fakultě JU, se povedlo začlenit do mezinárodní organizace Erasmus Student Network (ESN). Stalo se tak 7. září 2019, kdy bylo jeho přijetí odsouhlaseno absolutní většinou zástupců sekcí ostatních českých univerzit. S novým jménem a vzhledem se tedy ESN USB Budweis stal 530. sekcí organizace a 19. sekcí v České republice.

Jihočeská univerzita obhájila držitelství ocenění HR Award

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích obhájila držitelství ocenění HR Award pro následující tři roky. Evropská komise ve svém pozitivním schválení kladně ohodnotila systematičnost plnění akčního plánu, kvalitu a implementaci jeho aktivit.
Všechny dosavadní výstupy projektu včetně revidovaného akčního plánu do roku 2024 jsou dostupné na webu zde

Jihočeská univerzita zvolila kandidáta na funkci rektora na období 2024–2028

Fotogalerie:
 • ,

Akademický senát Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) na svém zasedání 14. 11. 2023 zvolil kandidáta na funkci rektora pro období 2024–2028. Stal se jím prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., dosavadní děkan Fakulty rybářství a ochrany vod JU. 

Profesor Pavel Kozák byl zvolen 32 hlasy, 4 senátoři se zdrželi hlasování.

„V první řadě si nesmírně vážím důvěry, kterou ve mně vložili senátoři svou volbou, a dlouhodobé podpory děkanů jednotlivých fakult. Zvolení do funkce rektora beru jako obrovský osobní závazek,“ komentoval výsledek volby zvolený kandidát na funkci rektora profesor Pavel Kozák, který zároveň stručně nastínil svou vizi naplňování rektorského úřadu: „Chci rozvíjet moderní a konkurenceschopnou univerzitu, která bude transparentní v hospodaření, rozhodování a komunikaci s veřejností. Pro studenty musí být JU otázkou první volby pro svoji kvalitu vzdělávání a příjemné motivační prostředí. Chci posílit značku Jihočeské univerzity jak v regionu, tak na národní i mezinárodní úrovni. Pro region je Jihočeská univerzita unikátní svým vědeckým potenciálem a nezastupitelná v profesním vzdělávání pedagogů, zdravotníků, sociálních pracovníků, zemědělců a dalších profesí.“

Prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., je český vědec a pedagog, který se specializuje na chov korýšů a měkkýšů. V současné době působí jako děkan Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Narodil se v roce 1971 v Pacově. Vystudoval Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde získal v roce 1993 titul inženýra. V roce 2002 získal na téže univerzitě titul Ph.D., v roce 2009 dosáhl hodnosti docenta a profesorem v oboru Rybářství byl jmenován na Fakultě rybářství a ochrany vod JU v roce 2015.

Pavel Kozák je zkušeným lídrem, v letech 2009–2017 byl ředitelem Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech a zároveň vedoucím Laboratoře etologie ryb a raků. Od roku 2009, kdy byla založena Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, až do roku 2013 působil jako proděkan pro vnější vztahy a následně roku 2017 se stal děkanem fakulty, kterým je dodnes.

Byl členem Akademického senátu Jihočeské univerzity, Mezinárodní vědecké rady fakulty a centra CENAKVA a vědeckých rad několika vzdělávacích či vědeckých institucí. Ministrem zemědělství byl jmenován členem Monitorovacího výboru OP Rybářství (MZe) a dalších komisí souvisejících s rybářstvím. Od roku 1998 je členem Mezinárodní astakologické organizace a od roku 2015 působí v jejím nejužším vedení. Je dlouholetým členem hodnotících panelů Grantové agentury České republiky a nyní předsedá hodnotícímu panelu Ekologie rostlin a živočichů.

Pavel Kozák je ženatý, má tři děti a tři vnoučata. Ve volném čase se věnuje rybaření, cyklistice, četbě a přírodě.

Kandidáta na funkci rektora Jihočeské univerzity volí Akademický senát JU, který má 40 členů. Ty tvoří zástupci všech osmi fakult univerzity, každá fakulta je v senátu zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty. Návrh kandidáta na funkci rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů senátu, to znamená minimálně 21 senátorů. Rektora jmenuje na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy prezident republiky.

Funkční období stávajícího rektora prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr., končí 31. 3. 2024.

Zdroj: JU

 

Kancelář děkana

Pracoviště
Kancelář děkanky

Odborný referent

Odborný referent

 • Ing. Dagmar Nováková

 • 387 772 690

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Bc. Simona Pazderová

 • 387 772 800

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konference

ICMarkTech'23 - International Conference on Marketing and Technologies of 2023   

ICMarkTech'23 - The 2023 International Conference on Marketing and Technologies ( www.icmarktech.org), which will be held at the Faculty of Economics and Management (FEM), Czech University of Life Sciences Prague in collaboration with the University College Prague (UCP) in Prague, Czech Republic, between November 30 and December 2, 2023, is an international forum for researchers and professionals present and discuss the latest innovations, trends, results, experiences, and concerns in the various fields of Marketing and Technologies related to it.   More information here.

Kontakt

Proděkan pro zahraniční vztahy

 • PhDr. Marek Šulista, Ph.D.

  • +420 389 032 707

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • budova A, č. dv.226

Koordinátor pro zahraniční vztahy

 • Mgr. Vladimír Kadlec

 • +420 389 032 538

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • budova A, č. dv. 110 030

 • Pondělí 8.30 - 12.00 13.00 - 14.00
  Úterý 10.00 - 12.00
  Středa 10.00 - 12.00
  Čtvrtek 10.00 - 12.00
  Pátek dle předchozí domluvy

Adresa

Oddělení pro zahraniční vztahy EF JU
Studentská 13
370 05 České Budějovice
Umístění na mapě

Úkolem Oddělení pro zahraniční vztahy Ekonomické fakulty JU je především:

 • poskytování informací studentům a akademickým pracovníkům Ekonomické fakulty týkající nabídek zahraničních mobilit,
 • organizovat výběrová řízení na zahraniční mobility zajišťovaných Ekonomickou fakultou,
 • asistovat studentům a akademickým pracovníkům při administraci zahraničních mobilit,
 • asistovat studentům a akademickým pracovníkům ze zahraničí při administraci jejich krátkodobých studijních a pedagogických pobytů,
 • zajišťování pojištění zahraničních pracovních cest pracovníků Ekonomické fakulty,
 • zajištění ubytování pro zahraniční návštěvy Ekonomické fakulty,
 • evidovat výjezdy a příjezdy studentů a akademických pracovníků do a ze zahraničí.

Královská hra z města Ur aneb analyzování deskových her matematikou

Královská hra z města Ur je starobylá desková hra, jedna z nejstarších, kterou známe. Je předmětem archeologického bádání a její pravidla byla zrekonstruována na základě hliněných tabulek z Mezopotámii, které popisovali sázky při této hře.

V roce 2021 jsme na Ekonomické fakultě testovali různé způsoby, jak vyvinout jednoduchou ale účinnou umělou inteligenci. Pomocí metod vícekriteriálního hodnocení variant jsme připravili dvě umělé inteligence (AI). AI se rozhodují velice jednoduchým způsobem, u každé varianty tahu zváží pomocí daných kritérií pozitiva a negativa a následně z těchto dat jednoduchým způsobem ohodnotí, který tah považuje za nejlepší. Použitá kritéria mohou být například: nasadím tahem nový kámen? vyhodím soupeřův kámen? hraji po tahu znovu? hrozí mi po tahu vyhození?...

Jednodušší metodou je takzvaně semi-lexikografická, česky též takzvaný "slovník". Seřadím kritéria podle priority a následně u každé varianty prohlédnu, jak je které kritérium splněno. Jak z těchto dat seřadím, který z možných tahů vyberu? Podobně jako ve slovníku, kouknu na první "písmeno", tedy na kritérium, které jsem ohodnotil jako nejvýznamnější. Kdo jej splňuje nejlépe, je vítěz. Pokud dojde ke shodě a kandidátů je více, tak se podívám u těch nejlepších z hlediska prvního kritéria na druhé "písmeno", tedy na to, jak moc splňují druhé kritérium. Takto pokračuji zkoumáním dalších, méně významných kritérií, dokud mi nezbyde mezi nejlepšími jediný tah, který provedu.

Složitější metoda je WSA nebo WSM, weighted sum method. Nyní nepřiřazuji zkoumaným kritériím pořadí, ale váhy, což jsou kladná čísla, vyjadřující význam. Po spočítání, jak moc která varianta tahu splňuje jednotlivá kritéria, provedeme vážený součet, neboli první kritérium tahu*váha prvního kritéria + druhé kritérium tahu*váha druhého kritéria...=hodnocení tahu. Matematicky se toto také nazývá skalární součin vah a hodnot kritérií. Tato metoda je o něco pracnější, ale je citlivější a první metodu poráží.

Jak jsou tyto inteligence schopné? Zdaleka nehrají optimálně, na rozdíl od pokročilejších metod tvorby umělých inteligencí totiž nekoukají dopředu. A zkuste se zeptat zkušených šachistů, kolik tahů dopředu přemýšlí. Ale jsou dost schopné, aby nedělali žádné začátečnické chyby. A tak i při našem testování porazili většinu studentů-testerů, nejlepší výsledky testování proti našim AI bylo 5 výher z 8.

Zůstává otázkou, jaká jsou vhodná kritéria, jak stanovit pořadí a jak váhy? Toto byl předmět našeho výzkumu a podrobné odpovědi naleznete v naší publikaci Artificial Intelligence Based on MCDM for the Board Game of the Royal Game of Ur, přijaté v International Journal of Applied Decision Sciences. Publikace vzhledem k autorským podmínkám není k dispozici pro volné stažení, ale zájemcům ji můžeme zaslat. Výsledky publikace jsou též referovány (česky) na semináři KO-MIX na Technické univerzitě v Liberci jedním z autorů. Odkaz na seminář naleznete zde

Pokud byste měli jakékoli dotazy, připomínky, nebo byste se chtěli zapojit do dalšího výzkumu nebo testování, můžete oslovit někoho z autorů na mailech níže.

 
Odkaz na samotnou hru hru v českém jazyce naleznete zde

Kurz Bioekonomiky na EF JU

Třetího prosince 2019 proběhl již čtvrtý ročník mezinárodního kurzu Bioekonomiky na půdě EF JU. Kurz je multidisciplinární a pokrývá široké spektrum témat z vědy, ekonomiky, obchodu, práva a komunikace. Je určen pro studenty bakalářského i postgraduálního studia různých oborů. Cílem kurzu je zvýšit jejich znalosti v náročné vědní, společenské a ekonomické oblasti, která je v současné době vlajkovou lodí Evropské strategie v oblasti inovací výzkumu a technologických aplikací. Tento kurz reflektuje moderní požadavky trhu, a poptávku po vysoce specializovaných pracovnících v této zcela nové oblasti.

Kurz Bioekonomiky pro studenty Ekonomické fakulty již po páté

Stejně tak, jako v uplynulých letech, se naše fakulta zabývá nadále jedním z nejživějších témat současné ekonomiky a tím je Bioekonomika. Studenti bakalářských, navazujících i doktorských studijních programů měli od 30. 11. do 2. 12. opět jedinečnou možnost absolvovat netradiční kurz, jehož cílem je seznámit účastníky se stavem a možnostmi rozvoje bioekonomiky nejen v ČR, řešit konkrétní bioekonomické strategie v rámci Jihočeského kraje, multioborově nahlížet na klíčová témata a poslechnout si příklady dobré praxe. Tři dny plné zajímavých přednášek z oblasti vědy, ekonomiky, komunikace, obchodu, práva či rozvoje technologií byly završeny prezentacemi účastníků kurzu, kteří, na základě získaných znalostí, hodnotili stav bioekonomiky v Rakousku, Nizozemí, Finsku či Norsku.

Vzhledem k aktuální situaci se tento rok kurz konal online formou.

Kurz českého jazyka zahájen

Fotogalerie:
 • images/EF/bannery/img-20220328-wa0004.jpg,
 • images/EF/bannery/img-20220328-wa0007.jpg,

Dne 28. 3. 2022 byl zahájen ve spolupráci s Nadačním fondem Gratia kurz českého jazyka pro zájemce z řad ukrajinských občanů. Kurz je zdarma a probíhá v prostorech Ekonomické fakulty až do konce června 2022. Odbornými lektory jsou Mgr. Michaela Procházková, Mgr. Alena Čermáková a Mgr. Markéta Flajšhansová z katedry obchodu, cestovního ruchu a jazyků a Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D. z Filozofické fakulty JU.

Kurz IT pro seniory zahájen

V pátek 6. 3. 2020 proběhl na Ekonomické fakultě první výukový den „Kurzu IT pro seniory“ v hojném počtu 23 účastníků.

V průběhu kurzu mají senioři možnost osvojit si ovládání počítače, notebooku, tabletu a chytrých telefonů, dostanou návod na používání internetu – emailovou komunikaci a v neposlední řadě také aktuální téma – „jak na chytrý telefon“.

Již nyní se účastníci těší na další výukový den, který se bude konat 20. 3. 2020.

Laboratoř Nadace Vodafone

Nastartujte sebe i svůj projekt

Akcelerační program Laboratoř Nadace Vodafone vypisuje již 11. ročník programu pro nadějné české startupy se sociálním přesahem. Ve spolupráci s etablovanou soutěží pro začínající firmy Vodafone Nápad roku nabízí Laboratoř podporu pro vývoj či rozvoj technologických inovací, které mají potenciál zlepšovat kvalitu života lidí, a to nejen v Česku. 

Váš nápad může někomu zlepšit život, tak si ho nenechávejte jen pro sebe. Program Laboratoř Nadace Vodafonevás přiblíží investicím a představí vás důležitým kontaktům. Přihlášky posílejte do 15. října 2023 na  www.laboratornadacevodafone.cz.

 Získejte

 • finance na rozjezd (až 100 000 Kč pro tým)
 • feedback od zkušených mentorů
 • kontakt na investory
 • vstup na český a zahraniční trh
 • medializaci
 • networking

 

Všechny změny k lepšímu začínají dobrým nápadem.

Lednový Investday 2020

Dne 31. 1. 2020 se na Ekonomické fakultě uskutečnil pod vedením vedoucí oddělení podpory podnikání a rozvoje lidských zdrojů Jihočeské hospodářské komory Dany Feferlové první z odborných workshopů k soutěži podnikatelských záměrů Investday 2020. Workshop byl zaměřený na sestavování Business plánu krok za krokem prostřednictvím Lean canvas, na to, jak oslovit zákazníka, strukturu nákladů a cenový model, ale také jak má podnikatelský plán vypadat. Už nyní se těšíme na pátek 7. 2. 2020, kdy proběhne workshop zaměřený na Marketingovou komunikaci pro začínající podnikatele. Zajímá vás co budeme na dalším workshopu řešit? Napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a můžete se zúčastnit.

Memorandum o spolupráci

Fotogalerie:
 • images/pics/bannery/dsc5415.jpg,
 • images/pics/bannery/dsc5417.jpg,
 • images/pics/bannery/dsc5422.jpg,

Dnes 31. 8. 2022 bylo na Ekonomické fakultě podepsáno Memorandum o spolupráci se Školou volejbalu z.s. v Českých Budějovicích. Podpisem tohoto memoranda vyjadřují strany společný zájem na organizování Středoškolské volejbalové ligy v Českých Budějovicích. Účelem tohoto memoranda je zabezpečit podmínky pro vzájemnou spolupráci při vzniku této soutěže a nastavení parametrů, umožňujících její dlouhodobý rozvoj.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1