• Úvod
 • Ekonomická fakulta JU - EF

Conferences and Competitions

Archive of conferences

Conference portals

 • OPEN CONFERENCE SYSTEM (portal of scientific conferences held at the Faculty of Economics)

 • SCIRESCO (Czech directory of scientific conferences in one place)

 • INOMICS (foreign directory of scientific conferences in one place)

Další úspěšný webinář

Dne 29. 4. 2020 se uskutečnil  další webinář v rámci vzdělávacího cyklu „Udržitelné podnikání“, který organizovala Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředí, Ekonomická fakulta JU a NS MAS v rámci společného projektu TAČR TL02000012. Webinář, zahrnoval níže uvedené přednášky:

 

 • Podpora a udržitelnost rodinných firem v regionech ČR (příklady dobré a zlé praxe) – Ing. Libor Musil, zakladatel a předseda představenstva rodinné společnosti LIKO-S a. s., místopředseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Podnikání na venkově – RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., výzkumná pracovnice Centra pro otázky životního prostředí UK, členka pracovní skupiny pro národní strategii vzdělávání k udržitelnému rozvoji Rady vlády ČR pro udržitelný rozvoj

Děkanské volno ve středu 23. 11. 2022 od 13:30

Děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje za účelem PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ NA FUNKCI DĚKANA PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2023 - 2027 děkanské volno na středu 23. 11. 2022 od 13:30 hodin pro studenty bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů.

Více informací najdete zde

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

děkanka Ekonomické fakulty JU

Delegace z Campusu Burghausen

Dne 27. 10. 2021 navštívila Ekonomickou fakultu delegace z Campusu Burghausen v rámci možností spolupráce, kdy byl největší zájem o výměnu studentů, sdílení zkušeností, spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, která navazuje na již existující česko-bavorskou spolupráci. Společného setkání se za přítomnosti vedení fakulty, paní děkanky, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, proděkana pro zahraničí, doc. Ing. Kamila Píchy, Ph.D. a proděkanky pro pedagogickou činnost, doc. RNDr. Renaty Klufové, Ph.D., zúčastnili zástupci z Burghausenu, děkan Fakulty chemicko-ekonomické, prof. Dr. Philipp Keil, prof. Dr. Johannes Lindner, prof. Dr. Andre Edelmann, prof. Dr. Arno Bücken, prof. Dr. Jan Lüken a prof. Dr. Silvia Seibold.

 

 

Den otevřených dveří Ekonomické fakulty JU offline

Dne 22. 1. 2021 se na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnil Den otevřených dveří online. Pokud jste nás nestihli online, jsme tu i offline. Můžete nahlédnout do zákulisí Ekonomické fakulty JU, zhlédnout prezentace jednotlivých studijních programů či získat informace o možnostech studia v zahraničí. Jednotlivá videa a prezentace jsou k dispozici níže.

Těšíme se na setkání s Vámi offline.

Přivítání paní děkankou Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou

Podmínky přijetí ke studiu

Možnosti studia v zahraniční + Regional and European Project Management (joint degree)

Praxe studentů a spolupráce s praxí

Prezentace jednotlivých studijních programů

Ekonomika a management (Bc.)

Ekonomika a management (Ing.)

Finance a účetnictví (Bc.+ Ing.)

Podniková informatika (Bc.+ Ing.)   

Cestovní ruch (Bc.)

Management regionálního rozvoje (Bc.) a Strukturální politika EU a rozvoj venkova (Ing.)

Analýza v ekonomické a finanční praxi (Bc.+ Ing.)

Máte otázky?

Pokud se chcete zeptat na vše, co souvisí se studiem, přijímací zkouškou nebo podmínkami pro přijetí, neváhejte a napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vaše otázka se dostane vždy do správných rukou!

Den otevřených dveří na JU

Fotogalerie:
 • images/1.png,

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích srdečně zve všechny zájemce o studium, jejich rodiče i širokou veřejnost na "Den otevřených dveří", který se koná 19. 1. 2024 od 9:00 - 15:00 v budově Děkanátu Ekonomické fakulty JU, Studentská 787/13, České Budějovice.

Hlavní informační blok o všech studijních programech se koná od 9:00, 11:00 a 13:00. Více informací k podrobnému programu najdete ZDE.

K dispozici budou garanti studijních programů, studijní oddělení, proběhne i ukázka virtuální reality.

Pokud se chcete zeptat na vše, co souvisí se studiem, přijímací zkouškou nebo podmínkami pro přijetí, neváhejte a přijďte se podívat na den otevřených dveří nebo napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dětská univerzita na Ekonomické fakultě

V pondělí 3. 2. 2020 navštívili Ekonomickou fakultu JU žáci 3. ročníku ZŠ Boršov nad Vltavou.  Cílem projektu bylo žákům představit vysokoškolské prostředí, k čemu je dobrá věda, ale také jim ukázat, že jednou na Jihočeské univerzitě v ČB mohou studovat a získat vzdělání v širokém spektru oborů.
V rámci programu se setkali se zajímavými tématy formou hry:

 • tvorby rezerv v rozpočtu domácnosti,
 • vzdělání při volbě následného povolání,
 • úroků, které souvisí s úvěry,
 • zvážení toho, co v životě skutečně potřebujeme.

Digitalizace výuky projektového managementu s využitím konceptu serious games, virtuální a rozšířené reality s ohledem na aktuální potřeby businessu

Cílem projektu je vytvoření inovativní digitální platformy pro výuku Projektového managementu (PM) obsahující modulární knihovnu digitalizovaných materiálů, která bude reflektovat nová paradigmata a potřeby dnešní doby při eliminaci bariér ve vzdělávání. Hlavní inovativní výstup je vytvoření serious game určené pro simulaci projektu v deskové i online/app verzi se zapojením virtuální a rozšířené reality, dále podcasty, MOOC, AV materiály a případové studie. Digitalizované výukové moduly budou pokrývat celý životní cyklus projektu a budou volně dostupné v režimu Creative Commons (CC).

S pomocí platformy bude zkoumán a hodnocen vliv zapojení vybraných digitálních forem výuky na proces učení se/osvojování hard a soft skills studentů PM koncipovaných pro konkrétní cílové skupiny. 

Partneři:

 1. Západočeská univerzita v Plzni (hlavní)
 2. EF JU
 3. Masarykova univerzita
 4. Univerzita Pardubice
 5. IPMA Česká republika, z. s. (národní asociace Internationational Project Management Association)
 6. Calliditas s. r. o (česká technologicko-vzdělávací společnost specializující se na CSR)

Digitální revoluce v českém zemědělství: studentka Ekonomické fakulty mění pravidla hry

Digitalizace proniká do všech oblastí našeho života a zemědělství není výjimkou. Ovlivňuje mnoho věcí, včetně komunikace mezi státní správou a zemědělci a systému kontroly, zda zemědělci dodržují všechna pravidla a nařízení. Pro tuto komunikaci byl vytvořen systém LPIS – Land Parcel Identification Systém. V České republice tvoří LPIS spolu s Integrovaným zemědělským registrem (IAR) páteř Portálu farmáře. Tyto systémy nejsou jen suchými technologickými nástroji; jsou digitálními knihami, které zaznamenávají život každého zvířete, každý krok na poli a každou inovaci v zemědělském postupu. Od polních hnojišť po pastviny a stáje pro zvířata, vše je pečlivě zachyceno v geografickém informačním systému, který dává nový význam spojení mezi technologií a zemědělským hospodařením.

V loňském roce byl výrazně změněn způsob, jakým zemědělci kontrolují a spravují své pozemky. Mobilní telefony a aplikace se staly klíčovými nástroji, kdy zemědělci sami mapují své pozemky, přizpůsobují se novým digitálním výzvám a překračují hranice tradičního zemědělství.

Jedním z těch, kdo se postavili této výzvě, je studentka kombinovaného studia Managementu regionálního rozvoje Terezie Daňková. Její zkušenosti a poznatky byly sdíleny na konferenci Inproforum 2023 v sekci "Rural Areas and Digitalization: An Exploited Opportunity or an Obstacle to Regional Development?". Její článek na webu evropské nevládní organizace ARC 2020 (Agricultural and Rural Actors Working Together for Good Food, Good Farming and Better Rural Policies in the EU) nejen otevřel zajímavou debatu, ale také posunul téma a návrhy řešení až na Ministerstvo zemědělství.

Terezie Daňková tak nejen sleduje digitální stopy na poli, ale sama zanechává otisky v diskusi o budoucnosti českého zemědělství. Je to jasný signál, že digitalizace není jen o technologii, ale také o lidech, kteří ji využívají k pozitivní změně.

Celý článek si můžete přečíst ZDE.

Disciplinární komise

Působnost disciplinární komise je upravena zákonem o VŠ, Statutem Ekonomické fakulty JU a Disciplinárním řádem pro studenty EF JU.

Členy disciplinární komise fakulty jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti. Disciplinární komise fakulty si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.

Funkční období členů disciplinární komise fakulty je nejvýše dvouleté.

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

Druhé jednání Mezinárodní vědecké rady Ekonomické fakulty JU

Fotogalerie:
 • images/EF/ibaf-1.jpeg,
 • images/EF/ibaf-2.jpeg,
 • images/EF/ibaf-3.jpg,
 • images/EF/20221020_134743.jpg,

Ve dnech 19. – 21. 10. 2022 proběhlo druhé jednání Mezinárodní vědecké rady Ekonomické fakulty. Sedm mezinárodně uznávaných expertů mělo za úkol zhodnotit situaci na Ekonomické fakultě JU. Během těchto tří dní vedení fakulty a vedoucí jednotlivých kateder představili své úseky a odpovídali na dotazy. Nyní je na radě vše vyhodnotit a dát fakultě doporučení, v čem pokračovat a co změnit.

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity mezi pěti nejlepšími fakultami v oblasti ekonomie.

Fotogalerie:
 • images/EF/fakulta/aktualne/tyden_2020_640.png,

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity se podle hodnocení časopisu TÝDEN umístila mezi pět nejlepších fakult v oblasti ekonomie.

Časopis TÝDEN představuje vysoké školy a fakulty univerzit, které se nejlépe umístily ve vzájemném srovnání na základě určených kritérií. Hodnotila se šance na přijetí, kvalita výuky a vědy, získané granty atd. Při hodnocení hrálo roli i zařazení univerzity a fakulty v zahraničních žebříčcích CWUR, THE a CQ a dále hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Ekonomická fakulta JU byla součástí premiérového ročníku Family Business Week (FBW)

V úterý 6. 6. 2023 se v českobudějovickém hotelu Budweis konal premiérový ročník Family Business Week (FBW), což je regionální setkání majitelů rodinných firem. Cílem této akce je společné hledání cest k dalšímu rozvoji rodinných firem. Akce se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a ministra Jozefa Síkely a Asociace krajů ČR a předsedy Rady Asociace krajů ČR Martina Kuby. 

Součástí prvního ročníku tohoto setkání byla i děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Zuzana Dvořáková Líšková, která k akci dodává: "Do podnikání se pustí devět procent absolventů, z toho tři procenta jsou pokračovatelé v rodinných firmách. Snažíme se, aby naši studenti kromě teoretických znalostí získávali i ty praktické. Do jednotlivých předmětů zveme odborníky z praxe, snažíme se studentům přiblížit i rodinné příběhy.“ 

Reportáž Českobudějovického deníku z této akce najdete ZDE.

Ekonomická fakulta přeje všem úspěšný rok 2024

Přejeme všem studentům, zaměstnancům, partnerům i přátelům do nového roku mnoho zdraví, úspěchů, inspirace a osobního rozvoje. Ať nám všem tento rok přinese ještě více příležitostí pro spolupráci, inovace ve vědě a výzkumu a posílení naší fakulty.

Děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na všechny výzvy, které nás čekají v nadcházejícím roce.

Ekonomická fakulta rozšířila řadu svých fakultních škol

Fotogalerie:
 • images/_dsc7138.jpg,
 • images/_dsc7148.jpg,
 • images/_dsc7168.jpg,

Ekonomická fakulta JU rozšířila dne 31. 1. 2024 řadu svých fakultních škol a navázala tak spolupráci s dalším významným partnerem. Novou fakultní školou se stala Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod. Smlouvu podepsala děkanka EF JU Zuzana Dvořáková Líšková a ředitel OA a HŠ Havlíčkův Brod Jiří Forman. Při té příležitosti jsme přivítali na půdě Ekonomické fakulty i studenty této střední školy v rámci akce Vysokoškolákem nanečisto. Děkujeme za důvěru a těšíme se na budoucí spolupráci.

Ekonomická fakulta významným způsobem rozšířila oficiální akreditaci od mezinárodní profesní organizace ACCA. Nově je uznána i zkouška z Finančního řízení.

Pro Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zejména pro její studenty certifikace znamená významné uznání kvality vzdělávání v oblasti financí a účetnictví a doklad sepjetí  teoretické výuky s potřebami praxe.

Absolventi navazujícího magisterského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku tedy mají uznány v rámci systému profesního vzdělávání ACCA zkoušky již ze sedmi předmětů:

F1 - The Accountant in Business

F2 - Management Accounting

F3 - Financial Accounting

F4 - Corporate and Business Law

F5 - Performance Management

F6 – Taxation

F7 – Financial Management

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Asociace certifikovaných účetních) je uznávána ve 170 zemích a v současné době má více než 500 000 členů a studentů. Účelem kvalifikace ACCA je poskytnout jejím absolventům účetní a finanční znalosti a dovednosti a také profesní hodnoty, které jim umožní stát se uznávanými finančními odborníky a vybudovat si úspěšnou kariéru v jakémkoliv odvětví, v poradenství, ve veřejné instituci či v soukromém sektoru. Kvalifikace ACCA vychází ze světových standardů pro vzdělávání účetních stanovených Mezinárodní federací účetních (International Federation of Accountants, IFAC). Členové ACCA pracují na klíčových pozicích ve finančním řízení, poradenství, controllingu a auditu u mezinárodních i českých společností.

Erasmus+: výběrové řízení

Výběrové řízení na studijní pobyty, praktické a absolventské stáže pro studenty v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2024/2025

Oddělení pro zahraniční vztahy EF vyhlašuje výběrové řízení na studijní pobyty, praktické a absolventské stáže pro studenty v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2024/2025. 

Zájemci z řad studentů denního i kombinovaného studia předloží na Oddělení pro zahraniční vztahy EF (přízemí děkanátu EF, č. dv. 030) do 29. 2.2024tyto dokumenty

 • Přihlášku pro studijní pobyt, Přihlášku na pracovní (absolventskou) stáž 
 • Zápisový list A 
 • Motivační dopis (1 strana A4, anglický jazyk anebo jazyk země preferované univerzity) 
 • jazykové certifikáty

Výsledky budou vyhlášeny do 10. 3. 2024. 
Přihláška ZDE
 

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1