• Úvod
 • Ekonomická fakulta JU - EF

1. ročník mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století na Ekonomické fakultě

Dne 21. 5. 2021 se na půdě Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnil 1. ročník mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století pod záštitou předního českého odborníka na etiku doc. Ing. Zdeňka Dytrta, CSc., Senátu PČR, rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr. a děkanky Ekonomické fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové.

Konference se zaměřila na výměnu informací, sdílení poznatků a vědeckou diskusi předních českých a zahraničních odborníků z oblastí: Etika v manažerské praxi, Etika ve zdravotnictví, Etika v právních vědách, Etika ve výrobě, Etika v kontextu Průmyslu 4.0 a Etika ve vzdělávání. Sekce probíhaly jak v anglickém, tak v českém jazyce. Na plenárním zasedání se svými příspěvky vystoupili:

 • MUDr. Tomáš Fiala, MBA (Senátor PČR a ředitel strakonické nemocnice) s příspěvkem Etika ve zdravotnictví.
 • doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. (přední odborník na medicínskou etiku ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) s příspěvkem Etika v 21. století.
 • doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (docent na Katedře sociální a charitativní práce z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) s příspěvkem Etika ve vzdělávání.

„Etické jednání a chování jednotlivců i korporací je jednou z hlavních výzev našeho století, kdy se lidstvu díky vědě a výzkumu, technickému pokroku otevírají dříve netušené možnosti. Jestli se zachováme jako čarodějův učeň nebo budeme moudří a budeme se chovat eticky, je jen na nás,“ sdělila hlavní motto paní děkanka.

Ač konference proběhla kvůli současné epidemiologické situaci COVID-19 online formou, přesto se pyšnila bohatou účastí, kvalitními příspěvky a zajímavým doprovodným programem, kdy se do online podoby podařilo převést prohlídku Klášterů v Českém Krumlově jako ukázku dobré praxe, neboť revitalizace jejich areálu získala prestižní ocenění Památka roku 2015, dále pak v roce 2017 Kláštery obdržely ceny Presta (prestižní stavba jižních Čech) a Inspira (za velmi zodpovědný a důsledný postup v celém investičním procesu).

Odkaz na mediální článek naleznete zde: https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/na-jihoceske-univerzite-se-konal-1-rocnik-konference-etika-v-21-stoleti-20210528.html

12. ročník „Fiktivní konkurz“ na fakultní střední škole v Písku

Fiktivní výběrové řízení pořádá Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ v Písku již od školního roku 2008/2009 jako alternativní doplněk výuky ve spolupráci s JHK a ÚP Písek. Studenti čtvrtého ročníku mají možnost vyzkoušet si konkurz na nečisto a připravit se tak lépe na konkurz skutečný.  20. ledna 2020 absolvovali přijímací pohovor ti nejlepší. Do výběrové komise každoročně usedají také zástupci z Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích, v letošním roce byla členkou komise Ing. Markéta Adamová z Katedry řízení. Nejúspěšnější kandidát vyhrál jeden den stínování generálního ředitele ČSAD Autobusy České Budějovice.

Aktuality Vědy a výzkumu

Aktuality Vědy a výzkumu

 • Manuál k rozpoznávání predátorských vydavatelů a časopisů

 • Často kladené otázky k vyplňování HAP

  FAQ pro vyplnění HAP

  (poslední aktualizace 20. 4. 2021)

  1) Jak zjistím počet citací za daný rok (bez autocitací 1. řádu)?

  Pro zjištění počtu citací (bez autocitací 1. řádu) použijte databázi SCOPUS. Návod na zjištění zde.

  2) Kdo je spoluřešitelem grantu výzkumného charakteru za univerzitu?

  Spoluřešitel grantu výzkumného charakteru je osoba, která je zodpovědná za řešení části grantového projektu spolupříjemci (JU). Spoluřešitel byl v době podání grantového návrhu spolunavrhovatelem.

  Za spoluřešitele grantu výzkumného charakteru za univerzitu se nepovažují např. členové řešitelských týmů GA JU či IGS.

  Např. docent Svoboda je spoluřešitelem výzkumného projektu GAČR, kde hlavním řešitelem je doc. Jan Novák z UK (Univerzita Karlova je zde příjemcem, JU je zde spolupříjemcem, doc. Novák řešitel a doc. Svoboda spoluřešitel).

  3) Lze uplatnit jako příspěvek na mezinárodní konferenci (ve světovém jazyce) příspěvek, který jsem měl na letošní konferenci INPROFORUM?

  Ano, pokud byl Váš příspěvek na sekci prezentován ve světovém jazyce (např. anglicky). Pokud byl příspěvek prezentován v češtině, lze ho uplatnit jako příspěvek na české nebo slovenské konferenci (v češtině).

  4) Jsem hlavním řešitelem projektu IGS a GAJU a členem řešitelského týmu jiného IGS. Jak mohu uplatnit?

  Hlavní řešitel GAJU si může projekt vykázat v sekci Hlavní řešitel grantu výzkumného charakteru v odpovídající výši.

  Projekty IGS se nevykazují. Ani hlavní řešitelé, ani členové řešitelských týmů.

  Členství v řešitelském týmu GAJU, OP VVV či IRP se nevykazuje, lze uvést v sekci Ostatní – Doplňující informace.

  5) Komu odesílám vyplněný fomulář HAP?

  Formulář HAP se tlačítkem ODESLAT odešle vedoucímu Vaší katedry. Vedoucí katedry poté může pracovníkovi v případě potřeby formulář znovu otevřít k doplnění.

  6) Mám u jednotlivých předmětů, které se mi vygenerovaly ze systému STAG, vyplňovat i studentské hodnocení?

  Ne, tyto údaje se nedoplňují.

  7) Mohu si v HAP uplatnit vedenou práci SVOČ?

  Ano, v kategorii Vedené práce SVOČ, ale pouze v případě, že je vedená práce SVOČ odlišná od vedené BP/DP studenta.

  8) Mohu si vykázat oponentský posudek na bakalářskou či diplomovou práci?

  Ano, lze vykázat v kategorii „Oponentské posudky na BP a DP“, ale pouze v případě, že se jedná o skutečné oponentské posudky (ne posudky vedoucího), tj. posudky pro jiné školy, které nebyly placeny.

  9) Mohu si vykázat skripta, která vznikla v rámci OP VVV?

  Ano, ale pouze v případě, že prošly řádným recenzním řízením a bylo jim přiděleno ISBN.

   

  Zpracovalo: Oddělení VaV

Aplikace E-start aneb Systém prevence kurzového rizika

Pomoc vývozcům, podnikatelům či obchodníkům při odhadu případné kurzové ztráty u pohledávky nebo závazku v cizí měně. K tomu slouží unikátní aplikace E-start,  kterou mohou podnikatelé využít přímo na portálu BusinessInfo.cz. „Aplikace je určena pro obchodníky z malých a středních podniků, často i startupů, kteří potřebují vědět, o kolik peněz mohou přibližně přijít tím, že uzavřou obchod v cizí měně,“ shrnuje spoluautorka aplikace Martina Krásnická z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Celý článek je dostupný na tomto odkazu:

https://www.businessinfo.cz/clanky/aplikace-e-start-pomuze-s-kurzovym-rizikem-hlavne-mensim-firmam-a-startupum-rika-jeji-autorka/

Další úspěšný webinář

Dne 29. 4. 2020 se uskutečnil  další webinář v rámci vzdělávacího cyklu „Udržitelné podnikání“, který organizovala Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředí, Ekonomická fakulta JU a NS MAS v rámci společného projektu TAČR TL02000012. Webinář, zahrnoval níže uvedené přednášky:

 

 • Podpora a udržitelnost rodinných firem v regionech ČR (příklady dobré a zlé praxe) – Ing. Libor Musil, zakladatel a předseda představenstva rodinné společnosti LIKO-S a. s., místopředseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Podnikání na venkově – RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., výzkumná pracovnice Centra pro otázky životního prostředí UK, členka pracovní skupiny pro národní strategii vzdělávání k udržitelnému rozvoji Rady vlády ČR pro udržitelný rozvoj

Delegace z Campusu Burghausen

Dne 27. 10. 2021 navštívila Ekonomickou fakultu delegace z Campusu Burghausen v rámci možností spolupráce, kdy byl největší zájem o výměnu studentů, sdílení zkušeností, spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, která navazuje na již existující česko-bavorskou spolupráci. Společného setkání se za přítomnosti vedení fakulty, paní děkanky, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, proděkana pro zahraničí, doc. Ing. Kamila Píchy, Ph.D. a proděkanky pro pedagogickou činnost, doc. RNDr. Renaty Klufové, Ph.D., zúčastnili zástupci z Burghausenu, děkan Fakulty chemicko-ekonomické, prof. Dr. Philipp Keil, prof. Dr. Johannes Lindner, prof. Dr. Andre Edelmann, prof. Dr. Arno Bücken, prof. Dr. Jan Lüken a prof. Dr. Silvia Seibold.

 

 

Den otevřených dveří Ekonomické fakulty JU offline

Dne 22. 1. 2021 se na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnil Den otevřených dveří online. Pokud jste nás nestihli online, jsme tu i offline. Můžete nahlédnout do zákulisí Ekonomické fakulty JU, zhlédnout prezentace jednotlivých studijních programů či získat informace o možnostech studia v zahraničí. Jednotlivá videa a prezentace jsou k dispozici níže.

Těšíme se na setkání s Vámi offline.

Přivítání paní děkankou Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou

Podmínky přijetí ke studiu

Možnosti studia v zahraniční + Regional and European Project Management (joint degree)

Praxe studentů a spolupráce s praxí

Prezentace jednotlivých studijních programů

Ekonomika a management (Bc.)

Ekonomika a management (Ing.)

Finance a účetnictví (Bc.+ Ing.)

Podniková informatika (Bc.+ Ing.)   

Cestovní ruch (Bc.)

Management regionálního rozvoje (Bc.) a Strukturální politika EU a rozvoj venkova (Ing.)

Analýza v ekonomické a finanční praxi (Bc.+ Ing.)

Máte otázky?

Pokud se chcete zeptat na vše, co souvisí se studiem, přijímací zkouškou nebo podmínkami pro přijetí, neváhejte a napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vaše otázka se dostane vždy do správných rukou!

Dětská univerzita na Ekonomické fakultě

V pondělí 3. 2. 2020 navštívili Ekonomickou fakultu JU žáci 3. ročníku ZŠ Boršov nad Vltavou.  Cílem projektu bylo žákům představit vysokoškolské prostředí, k čemu je dobrá věda, ale také jim ukázat, že jednou na Jihočeské univerzitě v ČB mohou studovat a získat vzdělání v širokém spektru oborů.
V rámci programu se setkali se zajímavými tématy formou hry:

 • tvorby rezerv v rozpočtu domácnosti,
 • vzdělání při volbě následného povolání,
 • úroků, které souvisí s úvěry,
 • zvážení toho, co v životě skutečně potřebujeme.

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity mezi pěti nejlepšími fakultami v oblasti ekonomie.

Fotogalerie:
 • images/EF/fakulta/aktualne/tyden_2020_640.png,

Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity se podle hodnocení časopisu TÝDEN umístila mezi pět nejlepších fakult v oblasti ekonomie.

Časopis TÝDEN představuje vysoké školy a fakulty univerzit, které se nejlépe umístily ve vzájemném srovnání na základě určených kritérií. Hodnotila se šance na přijetí, kvalita výuky a vědy, získané granty atd. Při hodnocení hrálo roli i zařazení univerzity a fakulty v zahraničních žebříčcích CWUR, THE a CQ a dále hodnocení Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Ekonomická fakulta významným způsobem rozšířila oficiální akreditaci od mezinárodní profesní organizace ACCA. Nově je uznána i zkouška z Finančního řízení.

Pro Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a zejména pro její studenty certifikace znamená významné uznání kvality vzdělávání v oblasti financí a účetnictví a doklad sepjetí  teoretické výuky s potřebami praxe.

Absolventi navazujícího magisterského oboru Účetnictví a finanční řízení podniku tedy mají uznány v rámci systému profesního vzdělávání ACCA zkoušky již ze sedmi předmětů:

F1 - The Accountant in Business

F2 - Management Accounting

F3 - Financial Accounting

F4 - Corporate and Business Law

F5 - Performance Management

F6 – Taxation

F7 – Financial Management

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, Asociace certifikovaných účetních) je uznávána ve 170 zemích a v současné době má více než 500 000 členů a studentů. Účelem kvalifikace ACCA je poskytnout jejím absolventům účetní a finanční znalosti a dovednosti a také profesní hodnoty, které jim umožní stát se uznávanými finančními odborníky a vybudovat si úspěšnou kariéru v jakémkoliv odvětví, v poradenství, ve veřejné instituci či v soukromém sektoru. Kvalifikace ACCA vychází ze světových standardů pro vzdělávání účetních stanovených Mezinárodní federací účetních (International Federation of Accountants, IFAC). Členové ACCA pracují na klíčových pozicích ve finančním řízení, poradenství, controllingu a auditu u mezinárodních i českých společností.

Imatrikulace studentů 1. ročníků

Fotogalerie:
 • images/EF/fakulta/aktualne/imatrikulace-2021/dsc_3672.jpg,
 • images/EF/fakulta/aktualne/imatrikulace-2021/dsc_3676.jpg,
 • images/EF/fakulta/aktualne/imatrikulace-2021/dsc_3678.jpg,
 • images/EF/fakulta/aktualne/imatrikulace-2021/dsc_3685.jpg,

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 byli studenti prvních ročníků bakalářského studia slavnostně přijati za členy akademické obce Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Všem nově nastupujícím studentům přejeme hodně úspěchů!

Informace k výuce na EF vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie koronaviru - průběžně aktualizováno

Vážení studenti,

vzhledem k nastalé situaci se ruší přímá výuka a zkouškové termíny od 10. 3. 2020 od 18:00 SEČ.

Prosím sledujte u jednotlivých předmětů pokyny vyučujících v LMS Moodle.

Viz přiložené Opatření rektora JU.

Děkuji za pochopení a srdečně zdravím

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

děkanka


Věnujte, prosím, pozornost změnám některých dokumentů upravujícím termíny vzhledem k situaci s epidemií COVID-19


Harmonogram akademického roku 2019 / 2020

Test všeobecných studijních předpokladů

Důležité termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2020 / 2021 - bakalářské studijní programy a obory

Důležité termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2020 / 2021 - navazující magisterské programy a obory

Informace o hlasování per rollam

Zde jsou informace o proběhlých hlasováních per rollam. Výsledky těchto hlasování jsou dle Jednacího řádu AS EF vždy zapsány v následujícím Zápisu ze zasedání AS EF.

 • 26. února 2021 - Hlasování per rollam

  Hlasování per rollam o schválení dodatku č.1 k pravidlům pro přijímací řízení (Opatření děkana č. 196/2020).

  Důvodem předložení je řešení nastalé situace při ověřování znalosti českého jazyka u cizinců a řešení doplňkového testování testem studijních předpokladů on-line bez přítomnosti na fakultě.

  Důvodem žádosti o schválení korespondenčním hlasování je současná epidemiologická situace (epidemie viru SARS CoV-2) a vyhlášený nouzový stav vládou ČR.

  Termín pro hlasování je do čtvrtka 4. března 2021 12:00.

 • 18. února 2021 - Hlasování per rollam

  Hlasování per rollam o schválení upraveného Jednacího řádu Vědecké rady EF JU.

  Důvodem žádosti o schválení korespondenčním hlasování je současná epidemiologická situace (epidemie viru SARS CoV-2) a vyhlášený nouzový stav vládou ČR.

  Termín pro hlasování je do středy 24. února 2021 12:00.

 • 19. ledna 2021 - Hlasování per rollam

  Hlasování per rollam o opatření děkana k přijímacímu řízení do doktorského studijního programu v českém a anglickém jazyce pro AR 2021/2022.

  Důvodem žádosti o schválení korespondenčním hlasování je současná epidemiologická situace (epidemie viru SARS CoV-2) a vyhlášený nouzový stav vládou ČR.

  Termín pro hlasování je do pátku 22. ledna 2021 12:00.

 • 11. prosince 2020 - Hlasování per rollam

  Korespondenční hlasování - Dodatek č. 3 k OD č. 130/2017 - metodika ke Mzdovému předpisu JU.

  Důvodem žádosti o schválení korespondenčním hlasování je aktuálně nové opatření rektora (Opatření rektora R 454/2020) reagující na změnu minimální a zaručené mzdy od příštího roku.

  Termín pro hlasování je do čtvrtka 17. prosince 2020 12:00

 • 9. listopadu 2020 - Hlasování per rollam

  Hlasování per rollam o schválení pravidel pro přijímací řízení uskutečňované v cizím jazyce (pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských a magisterských studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce pro akademický rok 2021/2022 - Rules of entrance proceedings and admission requirements for applicants of the Bachelor’s and Master’s study programmes and fields in a foreign language for the academic year 2021/2022) a to formou per rollam (korespondenční hlasování).

  Důvodem žádosti o schválení korespondenčním hlasování je současná epidemiologická situace a vyhlášený nouzový stav vládou ČR.

  Termín pro hlasování je do čtvrtka 12. listopadu 2020, 14:00 hod.

 • 2. listopadu 2020 - Hlasování per rollam

  Hlasování per rollam o schválení pravidel pro přijímací řízení (pravidla pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022) a to formou per rollam (korespondenční hlasování).

  Důvodem žádosti o schválení korespondenčním hlasování je současná epidemiologická situace a vyhlášený nouzový stav vládou ČR.

  Termín pro hlasování je do pátku 6. listopadu 2020 16:00.
  Hlasování per rollam o schválení pravidel pro přijímací řízení (pravidla pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022) a to formou per rollam (korespondenční hlasování).

  Důvodem žádosti o schválení korespondenčním hlasování je současná epidemiologická situace a vyhlášený nouzový stav vládou ČR.

  Termín pro hlasování je do pátku 6. listopadu 2020 16:00.

 • 4. června 2020 - Hlasování per rollam

  Hlasování per rollam - dodatek č. 3 k pravidlům pro přijímací řízení - termín do úterý 9.6.2020 16:00

  Schválení dodatku č.3 k pravidlům pro přijímací řízení (Opatření děkana č. 176/2019) a to formou per rollam (korespondenční hlasování).

  Důvodem současného předložení je, že studijní program Cestovní ruch získal akreditaci a cílem je přijmout do tohoto nového programu studenty.

 • 30. dubna 2020 - Hlasování per rollam

  Hlasování per rollam, které probíhá do 6. 5. 2020 ohledně:

  1. Akreditační materiál bakalářského studijního programu Cestovní ruch v prezenční a kombinované formě studia
  2. Věcný záměr navazujícího magisterského studijního programu management regionálního rozvoje v prezenční a kombinované formě
  3. Organizační řád Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích - bude projednáno prezenčně
  4. Dodatek č. 2 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce (k Opatření děkana č. 176/2019)
 • 17. března 2020 - Hlasování per rollam

  Hlasování per rollam, které probíhá do 23. 3. 2020 ohledně:

  - prvního dodatku (č.1) k pravidlům pro přijímací řízení (Opatření děkana č. 176/2019)

 • 29. června 2019 - Hlasování per rollam ohledně předloženého dodatku č. 4

  Hlasování per rollam, které probíhá od 29. 6. 2019 do 8. 7. 2019 ohledně předloženého dodatku č. 4 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce.

 • 29. června 2019 - Hlasování per rollam ohledně předloženého dodatku č. 4

  Hlasování per rollam, které probíhá od 29. 6. 2019 do 8. 7. 2019 ohledně předloženého dodatku č. 4 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce.

 • 6. května 2019 - Hlasování per rollam ohledně akreditačních materiálů

  Hlasování per rollam, které probíhá od 6. do 10. května 2019 ohledně předložených dvou akreditačních materiálů, a to:

  • Akreditační materiál navazujícího magisterského studijního programu APLIKOVANÁ INFORMATIKA
  • Akreditační materiál navazujícího magisterského studijního programu ANALÝZA V EKONOMICKÉ A FINANČNÍ PRAXI.
 • 7. 4. 2019 - Hlasování per rollam ohledně dodatku k Opatření děkana týkajícího se pravidel přijímacího řízení

  Hlasování per rollam ohledně dodatku k Opatření děkana týkajícího se pravidel přijímacího řízení. Jedná se o snížení počtu bodů u testů do navazujících oborů.

  Začátek hlasování 7. dubna 2019, konec hlasování 11. dubna 2019.

 • 5. 4 . 2019 - Hlasování per rollam ohledně doplnění člena VR

  Na základě předchozího jednání Akademického senátu EF, kdy bylo navrženo doplnit mezi členy Vědecké rady Dr. Martina Dvořáka,je hlasováno per rollam ohledně jeho členství ve Vědecké radě.

  Začátek hlasování 5. 4. 2019, konec hlasování 11. 4. 2019.

 • 19. března 2019 - vyjádření se k navrhované volební komisi pro volby do AS EF

  Navrhovaná volební komise je v tomto složení:

   

  Předseda volební komise:            Ing. Miroslava Žiaková, Ph.D. (KUF)

  Členové volební komise:              Ing. Jan Šalamoun (KOD)

                                                             RNDr. Marika Hrubešová, Ph.D. (KMI)

                                                             Ing. Nikola Sagapová (studentka doktorského studia, KRM)

                                                             Veronika Čavinská (studentka 3. ročníku ÚFŘP)

                                                             Darya Korzun (studentka 1. ročníku ŘEP)

 • 29. 11. 2018 - Hlasování o delegování úkolů zadaných rektorátem ze stávajícího vedení na nové vedení

  „Akademický senát Ekonomické fakulty žádá děkana EF, aby delegoval úkoly zadané rektorátem pro nové vedení již nyní na nové vedení (doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou). Jedná se zejména o úkoly související s posílením personálního zabezpečení, tedy získáním profesora v ekonomických oborech a se zpracováním nové žádosti o akreditaci. Dále senát žádá děkana EF, aby v této souvislosti poskytl veškerou spolupráci a součinnost novému vedení.“

 • 29. června 2018 - hlasování o „OPATŘENÍ DĚKANA EF č. /2018, Dodatek č. 1 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce (k Opatření děkana č. 127/2017), 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019“

     

 • 2. března 2018 - hlasování o složení Disciplinární komise a Stipendijní komise

     

 • 9. února 2018 - hlasování o složení Škodové komise

     

 • 5. října 2017 - hlasování o nově navrhovaném členovi VR EF doc. Štemberkovi

     

 • 13. dubna 2017 - hlasování o členech do hlavní a dílčí volební komise při volbách do AS JU

  Do hlavní volební komise: Ing. Petr Štumpf, Ph.D. Do dílčí volební komise: Ing. Radim Dušek, Ph.D. Ing. Marie Vejsadová Dryjová, Ph.D. Mgr. Radim Remeš Ing. Filip Petrách, Ph.D.

International Advisory Board of the Faculty of Economics of the University of South Bohemia in České Budějovice (IABF)

The IABF consists of 7 members. The IABF shall meet at least every three years. The IABF reviews conceptual development issues of the FE USB. It evaluates a scientific level of the FE USB in the subject area of their expertise. It assesses the quality of a scientific direction/strategy and quality of outputs from an international perspective. It provides recommendations and suggestions regarding quality improvement of the Faculty. It evaluates and recommends implementation of development strategies according to individual targets/themes of the Faculty; for example, research programmes in primary and applied research; education; international relations, lifelong learning; commercial activities, promotion, and marketing; human resources and personal development; finances and management, etc.

The rules of IABF HERE

IABF members:

prof. Bacsi Zsuzsanna

Professor, Institute of Economic Sciences, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences (MATE), Hungary

curriculum vitae

prof. Hallier Bernd

Dean of the European Retail Academy Cologne, Germany

curriculum vitae

prof. Horská Elena

Dean of the Faculty of Economics and Management at the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic

curriculum vitae

prof. Miura Ryozo

Professor Emeritus Hitotsubashi University, Tokyo, Japan

curriculum vitae

prof. Pernsteiner Helmut

Dean of the Faculty of Economics, Business and Social Sciences at Johannes Kepler University Linz, Austria

curriculum vitae

prof. Sdrolias Labros

Professor of the Department of Business Administration at the University of Thessaly, Greece

curriculum vitae

assist. prof. Skibiński Andrzej

Assistant professor at the Department of Economics, Investments and Real Estate at the Faculty of Management of the Czestochowa University of Technology, Poland

curriculum vitae

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

1