• Úvod
 • Ekonomická fakulta JU - EF

1. ročník mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století na Ekonomické fakultě

Dne 21. 5. 2021 se na půdě Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnil 1. ročník mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století pod záštitou předního českého odborníka na etiku doc. Ing. Zdeňka Dytrta, CSc., Senátu PČR, rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr. a děkanky Ekonomické fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové.

Konference se zaměřila na výměnu informací, sdílení poznatků a vědeckou diskusi předních českých a zahraničních odborníků z oblastí: Etika v manažerské praxi, Etika ve zdravotnictví, Etika v právních vědách, Etika ve výrobě, Etika v kontextu Průmyslu 4.0 a Etika ve vzdělávání. Sekce probíhaly jak v anglickém, tak v českém jazyce. Na plenárním zasedání se svými příspěvky vystoupili:

 • MUDr. Tomáš Fiala, MBA (Senátor PČR a ředitel strakonické nemocnice) s příspěvkem Etika ve zdravotnictví.
 • doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. (přední odborník na medicínskou etiku ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) s příspěvkem Etika v 21. století.
 • doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (docent na Katedře sociální a charitativní práce z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) s příspěvkem Etika ve vzdělávání.

„Etické jednání a chování jednotlivců i korporací je jednou z hlavních výzev našeho století, kdy se lidstvu díky vědě a výzkumu, technickému pokroku otevírají dříve netušené možnosti. Jestli se zachováme jako čarodějův učeň nebo budeme moudří a budeme se chovat eticky, je jen na nás,“ sdělila hlavní motto paní děkanka.

Ač konference proběhla kvůli současné epidemiologické situaci COVID-19 online formou, přesto se pyšnila bohatou účastí, kvalitními příspěvky a zajímavým doprovodným programem, kdy se do online podoby podařilo převést prohlídku Klášterů v Českém Krumlově jako ukázku dobré praxe, neboť revitalizace jejich areálu získala prestižní ocenění Památka roku 2015, dále pak v roce 2017 Kláštery obdržely ceny Presta (prestižní stavba jižních Čech) a Inspira (za velmi zodpovědný a důsledný postup v celém investičním procesu).

Odkaz na mediální článek naleznete zde: https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/na-jihoceske-univerzite-se-konal-1-rocnik-konference-etika-v-21-stoleti-20210528.html

12. ročník „Fiktivní konkurz“ na fakultní střední škole v Písku

Fiktivní výběrové řízení pořádá Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ v Písku již od školního roku 2008/2009 jako alternativní doplněk výuky ve spolupráci s JHK a ÚP Písek. Studenti čtvrtého ročníku mají možnost vyzkoušet si konkurz na nečisto a připravit se tak lépe na konkurz skutečný.  20. ledna 2020 absolvovali přijímací pohovor ti nejlepší. Do výběrové komise každoročně usedají také zástupci z Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích, v letošním roce byla členkou komise Ing. Markéta Adamová z Katedry řízení. Nejúspěšnější kandidát vyhrál jeden den stínování generálního ředitele ČSAD Autobusy České Budějovice.

13. ročník „Fiktivního konkurzu“ na fakultní střední škole v Písku

Fotogalerie:
 • images/pics/bannery/20220321_081614.png,
 • images/pics/bannery/20220321_112616.png,
 • images/pics/bannery/20220321_081651.png,
 • images/pics/bannery/konkurz-pisek.png,

Dne 21. 3. 2022 se v rámci spolupráce s fakultní střední školou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové školy Písek uskutečnil tradiční "Fiktivní konkurz", který již mnoho let s nadšením a profesionalitou pořádá Ing. Jaroslav Fořt. Konkurzu se účastnilo 9 studentů 4. ročníků. V rámci poroty zasedli lidé ze spřátelených firem a institucí: generální ředitel ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Ing. Vladimír Homola, ředitel úřadu práce v Písku JUDr. Jiří Brožák, HR manažer firmy Faurecia Písek Ing. David Havelec, ředitel OA a JŠ Písek Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D. a Ing. Jaroslav Fořt a za naši fakultu Ing. Markéta Adamová. Porota speciálně ocenila čtyři studenty, jejichž odměnou bude "Den strávený s manažerem" ČSAD Autobusy České Budějovice. V rámci akce proběhly i různé besedy se studenty 4. ročníků na téma: jak psát životopis a na co si dát pozor při pohovoru. 

14. ročník "Fiktivního konkurzu" na fakultní střední škole v Písku

Fotogalerie:
 • images/EF/20230106_083224.jpg,
 • images/EF/c2578c6a-900b-11ed-9d54-00155d000303-2609-f-fk-006.jpg,
 • images/EF/20230106_114548.jpg,

Dne 6. 1. 2023 se v rámci spolupráce s fakultní střední školou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové školy Písek uskutečnil tradiční  již 14. ročník "Fiktivního konkurzu", který již mnoho let s nadšením a profesionalitou pořádá Ing. Jaroslav Fořt. Konkurzu se účastnilo 9 studentů 4. ročníků. V rámci poroty zasedli lidé ze spřátelených firem a institucí: Ing. Vladimír Homola z ČSAD Autobusy České Budějovice, Mgr. Renáta Nejedlá z Faurecia Seating, JUDr. Jiří Brožák z Úřadu práce a za naši fakultu Ing. Markéta Kocourková, Ph.D.. Obchodní akademii zastupovali ředitel Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D. a Ing. Jaroslav Fořt. Speciální ocenění získaly 2 studentky, které budou moci strávit Den s manažerem ČSAD Autobusy České Budějovice. Čtyři oceněné studentky obdržely mimo jiné i menší dar od Ekonomické JU, který jistě teď s nadcházející maturitou využijí. Studentům přejeme mnoho zdaru v období maturit a budeme doufat, že s některými z nich se brzy setkáme na půdě naší fakulty.

2. ročník mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století na Ekonomické fakultě

Fotogalerie:
 • images/_dsc5324-01.jpeg,
 • images/_dsc5327-01.jpeg,
 • images/_dsc5352-01.jpeg,
 • images/dsc5252.png,

Ve dnech 23. – 24. června 2022 se na půdě Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při příležitosti oslav 15. výročí jejího založení uskutečnil 2. ročník mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století. Záštitu nad konferencí převzali: doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc. (český odborník na etiku), MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA (senátor a ředitel Nemocnice Strakonice, a. s.), prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) a doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (děkanka Ekonomické fakulty).

Konference se zaměřila na výměnu informací, sdílení poznatků a vědeckou diskusi předních českých a zahraničních odborníků z oblastí: Etika v manažerské praxi, Etika ve zdravotnictví, Etika v právních vědách, Etika ve výrobě, Etika v kontextu Průmyslu 4.0, Etika ve vzdělávání a Etika v účetnictví. Sekce probíhaly jak v anglickém, tak v českém jazyce.

Na plenárním zasedání se svými příspěvky vystoupili:

 • Tomáš Fiala, MBA (Senátor PČR a ředitel Nemocnice Strakonice, a.s.) s příspěvkem Etika ve zdravotnictví.
 • MUDr. Jiří Šimek, CSc. (přední odborník na medicínskou etiku ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) s příspěvkem Etika organizace veřejného prostoru v 21. století.
 • Dušan Kučera, Ph.D., MBA (přední odborník na etiku z Centra podnikatelské etiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze) s příspěvkem Etické výzvy v dobách krize…

Loňské motto, které provázelo první ročník konference, hovořilo o nutnosti zkoumání a aplikování etiky pouze následujícím způsobem: „Etické jednání a chování jednotlivců i korporací je jednou z hlavních výzev našeho století, kdy se lidstvu díky vědě a výzkumu, technickému pokroku otevírají dříve netušené možnosti. Jestli se zachováme jako čarodějův učeň nebo budeme moudří a budeme se chovat eticky, je na nás.“ Letošní ročník si zaslouží rozšířit toto motto o etiku a etické jednání na geopolitickém poli z pohledu opodstatnění válečných konfliktů a jejich možných dopadů. Zda je vůbec etické vystavit lidstvo takovému konfliktu?

Konference se účastnili čeští i zahraniční odborníci a akademici, celkem bylo prezentováno ve 4 sekcích 22 příspěvků. V rámci bohatého doprovodného programu se uskutečnil koncert sboru Hlahol v kostele sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích. Účastníci také navštívili v rámci příkladu dobré praxe Kláštery v Českém Krumlově, neboť revitalizace jejich areálu získala prestižní ocenění Památka roku 2015, dále pak v roce 2017 obdrželi ceny Presta (prestižní stavba jižních Čech) a Inspira (za velmi zodpovědný a důsledný postup v celém investičním procesu).

 

Aktuality Vědy a výzkumu

Aktuality Vědy a výzkumu

 • Manuál k rozpoznávání predátorských vydavatelů a časopisů

 • Často kladené otázky k vyplňování HAP

  FAQ pro vyplnění HAP

  (poslední aktualizace 31. 3. 2022)

  1) Jak zjistím počet citací za daný rok (bez autocitací 1. řádu)?

  Pro zjištění počtu citací (bez autocitací 1. řádu) použijte databázi SCOPUS. Návod na zjištění zde.

  2) Kdo je spoluřešitelem grantu výzkumného charakteru za univerzitu?

  Spoluřešitel grantu výzkumného charakteru je osoba, která je zodpovědná za řešení části grantového projektu spolupříjemci (JU). Spoluřešitel byl v době podání grantového návrhu spolunavrhovatelem.

  Za spoluřešitele grantu výzkumného charakteru za univerzitu se nepovažují např. členové řešitelských týmů GA JU či IGS.

  Např. docent Svoboda je spoluřešitelem výzkumného projektu GAČR, kde hlavním řešitelem je doc. Jan Novák z UK (Univerzita Karlova je zde příjemcem, JU je zde spolupříjemcem, doc. Novák řešitel a doc. Svoboda spoluřešitel).

  3) Které granty, projekty a zakázky mohu vykázat?

  Pouze takové, které jsou řádně evidovány podle opatření děkana OD184/2000 na příslušném oddělení EF.

  4) Lze uplatnit jako příspěvek na mezinárodní konferenci (ve světovém jazyce) příspěvek, který jsem měl na konferenci INPROFORUM?

  Ano, pokud byl Váš příspěvek na sekci prezentován ve světovém jazyce (např. anglicky). Pokud byl příspěvek prezentován v češtině, lze ho uplatnit jako příspěvek na české nebo slovenské konferenci (v češtině).

  5) Jsem hlavním řešitelem projektu IGS a GAJU a členem řešitelského týmu jiného IGS. Jak mohu uplatnit?

  Hlavní řešitel GAJU si může projekt vykázat v sekci Hlavní řešitel grantu výzkumného charakteru v odpovídající výši.

  Projekty IGS se nevykazují. Ani hlavní řešitelé, ani členové řešitelských týmů.

  Členství v řešitelském týmu GAJU, OP VVV či IRP se nevykazuje, lze uvést v sekci Ostatní – Doplňující informace.

  6) Komu odesílám vyplněný formulář HAP?

  Formulář HAP se tlačítkem ODESLAT odešle vedoucímu Vaší katedry. Vedoucí katedry poté může pracovníkovi v případě potřeby formulář znovu otevřít k doplnění.

  7) Mám u jednotlivých předmětů, které se mi vygenerovaly ze systému STAG, vyplňovat i studentské hodnocení?

  Ne, tyto údaje se nedoplňují.

  8) Mohu si v HAP uplatnit vedenou práci SVOČ?

  Ano, v kategorii „Vedené práce SVOČ“. Nelze však uplatnit účast studentů DSP., ale pouze v případě, že je vedená práce SVOČ odlišná od vedené BP/DP studenta.

  9) Mohu si vykázat oponentský posudek na bakalářskou či diplomovou práci?

  Ano, lze vykázat v kategorii „Oponentské posudky na BP a DP“, ale pouze v případě, že se jedná o skutečné oponentské posudky (ne posudky vedoucího), tj. posudky pro jiné školy, které nebyly placeny.

  10) Mohu si vykázat skripta, která vznikla v rámci OP VVV?

  Ano, ale pouze v případě, že prošly řádným recenzním řízením, bylo jim přiděleno ISBN, a jdou evidována v systému OBD.

Aplikace E-start aneb Systém prevence kurzového rizika

Pomoc vývozcům, podnikatelům či obchodníkům při odhadu případné kurzové ztráty u pohledávky nebo závazku v cizí měně. K tomu slouží unikátní aplikace E-start,  kterou mohou podnikatelé využít přímo na portálu BusinessInfo.cz. „Aplikace je určena pro obchodníky z malých a středních podniků, často i startupů, kteří potřebují vědět, o kolik peněz mohou přibližně přijít tím, že uzavřou obchod v cizí měně,“ shrnuje spoluautorka aplikace Martina Krásnická z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Celý článek je dostupný na tomto odkazu:

https://www.businessinfo.cz/clanky/aplikace-e-start-pomuze-s-kurzovym-rizikem-hlavne-mensim-firmam-a-startupum-rika-jeji-autorka/

ARCHIVE

Certifikace účetních

Fotogalerie:
 • images/EF/fakulta/media-a-pr/dsc_3906-01.jpg,
 • images/EF/fakulta/media-a-pr/img_20211101_155309_734.jpg,
 • images/EF/fakulta/media-a-pr/img_20211101_155309_627.jpg,
 • images/EF/fakulta/media-a-pr/img_20211101_155309_724.jpg,

V pondělí 1. 11. 2021 se na Ekonomické fakultě uskutečnila přednáška „Certifikace účetních“, kde vystoupili prezidentka Svazu účetních ČR, z.s. Mgr. Ing. Magdaléna Králová, ředitelka ACCA pro střední Evropu Ing. Viera Kučerová a ředitel ICSU Ing. Ladislav Zemánek. Zástupci seznámili posluchače s možnostmi a výhodami těchto profesních organizací. Ve spolupráci s organizacemi je pro studenty oboru Účetnictví a finanční řízení podniku a programu Finance a účetnictví možnost v rámci těchto certifikací uznání několika zkoušek.

 

CONFERENCE FEE

15th anniversary of foundation Faculty of Economics

CONFERENCE FEE

Conference Registration Fee

 • CZK 2500 / EUR 100 - PhD students, "early bird" registration fee before September 11, 2022
 • CZK 3500 / EUR 140 – "early bird" registration fee before September 11, 2022

 • CZK 3500 / EUR 140 - PhD students, standard registration fee before October 21, 2022
 • CZK 4250 / EUR 170 - the standard registration fee before October 21, 2022

Payment in EUR:
Account number: 131975908/0300, Variable symbol: 1209202
(IBAN CZ46 0300 0000 0001 3197 5908), SWIFT : CEKOCZPP
Payment in CZK:
Account number: 104725778/0300, Variable symbol: 1209202
(IBAN CZ2003000000000104725778), SWIFT : CEKOCZPP

Bank Connection: ČSOB, Hroznová 1, 370 01 České Budějovice
Name of the participant is as the remittance information (information for the beneficiary)

Payment system Fly Wire, (payment in CZK) - the conference fee could be different according to the preferred payment method:
https://gateway.flywire.com/v1/transfers?provider=BHC&payment_destination=usbcb-conference&invoice_subject_number=1209202
* the participant should send a scanned copy of their valid confirmation of study to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. before the payment to be entitled as students’ fee.

Zpět na: INPROFORUM

Conferences and Competitions

Archive of conferences

Conference portals

 • OPEN CONFERENCE SYSTEM (portal of scientific conferences held at the Faculty of Economics)

 • SCIRESCO (Czech directory of scientific conferences in one place)

 • INOMICS (foreign directory of scientific conferences in one place)

Další úspěšný webinář

Dne 29. 4. 2020 se uskutečnil  další webinář v rámci vzdělávacího cyklu „Udržitelné podnikání“, který organizovala Univerzita Karlova – Centrum pro otázky životního prostředí, Ekonomická fakulta JU a NS MAS v rámci společného projektu TAČR TL02000012. Webinář, zahrnoval níže uvedené přednášky:

 

 • Podpora a udržitelnost rodinných firem v regionech ČR (příklady dobré a zlé praxe) – Ing. Libor Musil, zakladatel a předseda představenstva rodinné společnosti LIKO-S a. s., místopředseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Podnikání na venkově – RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D., výzkumná pracovnice Centra pro otázky životního prostředí UK, členka pracovní skupiny pro národní strategii vzdělávání k udržitelnému rozvoji Rady vlády ČR pro udržitelný rozvoj

Děkanské volno ve středu 23. 11. 2022 od 13:30

Děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje za účelem PŘEDSTAVENÍ KANDIDÁTŮ NA FUNKCI DĚKANA PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2023 - 2027 děkanské volno na středu 23. 11. 2022 od 13:30 hodin pro studenty bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů.

Více informací najdete zde

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

děkanka Ekonomické fakulty JU

Děkanské volno ve středu 29. 3. 2023 od 14:30

Děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích vyhlašuje v souvislosti se shromážděním Akademické obce na středu 29. 3. 2023 od 14:30 hodin pro studenty bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů děkanské volno.

Více informací najdete zde

doc. RNDr. Zuzana Dvořáková Líšková, Ph.D.

děkanka Ekonomické fakulty JU

Delegace z Campusu Burghausen

Dne 27. 10. 2021 navštívila Ekonomickou fakultu delegace z Campusu Burghausen v rámci možností spolupráce, kdy byl největší zájem o výměnu studentů, sdílení zkušeností, spolupráci v oblasti vědy a výzkumu, která navazuje na již existující česko-bavorskou spolupráci. Společného setkání se za přítomnosti vedení fakulty, paní děkanky, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové, proděkana pro zahraničí, doc. Ing. Kamila Píchy, Ph.D. a proděkanky pro pedagogickou činnost, doc. RNDr. Renaty Klufové, Ph.D., zúčastnili zástupci z Burghausenu, děkan Fakulty chemicko-ekonomické, prof. Dr. Philipp Keil, prof. Dr. Johannes Lindner, prof. Dr. Andre Edelmann, prof. Dr. Arno Bücken, prof. Dr. Jan Lüken a prof. Dr. Silvia Seibold.

 

 

Den otevřených dveří Ekonomické fakulty JU offline

Dne 22. 1. 2021 se na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnil Den otevřených dveří online. Pokud jste nás nestihli online, jsme tu i offline. Můžete nahlédnout do zákulisí Ekonomické fakulty JU, zhlédnout prezentace jednotlivých studijních programů či získat informace o možnostech studia v zahraničí. Jednotlivá videa a prezentace jsou k dispozici níže.

Těšíme se na setkání s Vámi offline.

Přivítání paní děkankou Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou

Podmínky přijetí ke studiu

Možnosti studia v zahraniční + Regional and European Project Management (joint degree)

Praxe studentů a spolupráce s praxí

Prezentace jednotlivých studijních programů

Ekonomika a management (Bc.)

Ekonomika a management (Ing.)

Finance a účetnictví (Bc.+ Ing.)

Podniková informatika (Bc.+ Ing.)   

Cestovní ruch (Bc.)

Management regionálního rozvoje (Bc.) a Strukturální politika EU a rozvoj venkova (Ing.)

Analýza v ekonomické a finanční praxi (Bc.+ Ing.)

Máte otázky?

Pokud se chcete zeptat na vše, co souvisí se studiem, přijímací zkouškou nebo podmínkami pro přijetí, neváhejte a napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vaše otázka se dostane vždy do správných rukou!

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1