• Úvod
 • Ekonomická fakulta JU - EF

1. ročník mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století na Ekonomické fakultě

Dne 21. 5. 2021 se na půdě Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnil 1. ročník mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století pod záštitou předního českého odborníka na etiku doc. Ing. Zdeňka Dytrta, CSc., Senátu PČR, rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr. a děkanky Ekonomické fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové.

Konference se zaměřila na výměnu informací, sdílení poznatků a vědeckou diskusi předních českých a zahraničních odborníků z oblastí: Etika v manažerské praxi, Etika ve zdravotnictví, Etika v právních vědách, Etika ve výrobě, Etika v kontextu Průmyslu 4.0 a Etika ve vzdělávání. Sekce probíhaly jak v anglickém, tak v českém jazyce. Na plenárním zasedání se svými příspěvky vystoupili:

 • MUDr. Tomáš Fiala, MBA (Senátor PČR a ředitel strakonické nemocnice) s příspěvkem Etika ve zdravotnictví.
 • doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. (přední odborník na medicínskou etiku ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) s příspěvkem Etika v 21. století.
 • doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. (docent na Katedře sociální a charitativní práce z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) s příspěvkem Etika ve vzdělávání.

„Etické jednání a chování jednotlivců i korporací je jednou z hlavních výzev našeho století, kdy se lidstvu díky vědě a výzkumu, technickému pokroku otevírají dříve netušené možnosti. Jestli se zachováme jako čarodějův učeň nebo budeme moudří a budeme se chovat eticky, je jen na nás,“ sdělila hlavní motto paní děkanka.

Ač konference proběhla kvůli současné epidemiologické situaci COVID-19 online formou, přesto se pyšnila bohatou účastí, kvalitními příspěvky a zajímavým doprovodným programem, kdy se do online podoby podařilo převést prohlídku Klášterů v Českém Krumlově jako ukázku dobré praxe, neboť revitalizace jejich areálu získala prestižní ocenění Památka roku 2015, dále pak v roce 2017 Kláštery obdržely ceny Presta (prestižní stavba jižních Čech) a Inspira (za velmi zodpovědný a důsledný postup v celém investičním procesu).

Odkaz na mediální článek naleznete zde: https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/na-jihoceske-univerzite-se-konal-1-rocnik-konference-etika-v-21-stoleti-20210528.html

12. ročník „Fiktivní konkurz“ na fakultní střední škole v Písku

Fiktivní výběrové řízení pořádá Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ v Písku již od školního roku 2008/2009 jako alternativní doplněk výuky ve spolupráci s JHK a ÚP Písek. Studenti čtvrtého ročníku mají možnost vyzkoušet si konkurz na nečisto a připravit se tak lépe na konkurz skutečný.  20. ledna 2020 absolvovali přijímací pohovor ti nejlepší. Do výběrové komise každoročně usedají také zástupci z Ekonomické fakulty JU v Českých Budějovicích, v letošním roce byla členkou komise Ing. Markéta Adamová z Katedry řízení. Nejúspěšnější kandidát vyhrál jeden den stínování generálního ředitele ČSAD Autobusy České Budějovice.

13. ročník „Fiktivního konkurzu“ na fakultní střední škole v Písku

Fotogalerie:
 • images/pics/bannery/20220321_081614.png,
 • images/pics/bannery/20220321_112616.png,
 • images/pics/bannery/20220321_081651.png,
 • images/pics/bannery/konkurz-pisek.png,

Dne 21. 3. 2022 se v rámci spolupráce s fakultní střední školou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové školy Písek uskutečnil tradiční "Fiktivní konkurz", který již mnoho let s nadšením a profesionalitou pořádá Ing. Jaroslav Fořt. Konkurzu se účastnilo 9 studentů 4. ročníků. V rámci poroty zasedli lidé ze spřátelených firem a institucí: generální ředitel ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Ing. Vladimír Homola, ředitel úřadu práce v Písku JUDr. Jiří Brožák, HR manažer firmy Faurecia Písek Ing. David Havelec, ředitel OA a JŠ Písek Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D. a Ing. Jaroslav Fořt a za naši fakultu Ing. Markéta Adamová. Porota speciálně ocenila čtyři studenty, jejichž odměnou bude "Den strávený s manažerem" ČSAD Autobusy České Budějovice. V rámci akce proběhly i různé besedy se studenty 4. ročníků na téma: jak psát životopis a na co si dát pozor při pohovoru. 

14. ročník "Fiktivního konkurzu" na fakultní střední škole v Písku

Fotogalerie:
 • images/EF/20230106_083224.jpg,
 • images/EF/c2578c6a-900b-11ed-9d54-00155d000303-2609-f-fk-006.jpg,
 • images/EF/20230106_114548.jpg,

Dne 6. 1. 2023 se v rámci spolupráce s fakultní střední školou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové školy Písek uskutečnil tradiční  již 14. ročník "Fiktivního konkurzu", který již mnoho let s nadšením a profesionalitou pořádá Ing. Jaroslav Fořt. Konkurzu se účastnilo 9 studentů 4. ročníků. V rámci poroty zasedli lidé ze spřátelených firem a institucí: Ing. Vladimír Homola z ČSAD Autobusy České Budějovice, Mgr. Renáta Nejedlá z Faurecia Seating, JUDr. Jiří Brožák z Úřadu práce a za naši fakultu Ing. Markéta Kocourková, Ph.D.. Obchodní akademii zastupovali ředitel Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D. a Ing. Jaroslav Fořt. Speciální ocenění získaly 2 studentky, které budou moci strávit Den s manažerem ČSAD Autobusy České Budějovice. Čtyři oceněné studentky obdržely mimo jiné i menší dar od Ekonomické JU, který jistě teď s nadcházející maturitou využijí. Studentům přejeme mnoho zdaru v období maturit a budeme doufat, že s některými z nich se brzy setkáme na půdě naší fakulty.

2. ročník mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století na Ekonomické fakultě

Fotogalerie:
 • images/_dsc5324-01.jpeg,
 • images/_dsc5327-01.jpeg,
 • images/_dsc5352-01.jpeg,
 • images/dsc5252.png,

Ve dnech 23. – 24. června 2022 se na půdě Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích při příležitosti oslav 15. výročí jejího založení uskutečnil 2. ročník mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století. Záštitu nad konferencí převzali: doc. Ing. Zdenek Dytrt, CSc. (český odborník na etiku), MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA (senátor a ředitel Nemocnice Strakonice, a. s.), prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr. (rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) a doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (děkanka Ekonomické fakulty).

Konference se zaměřila na výměnu informací, sdílení poznatků a vědeckou diskusi předních českých a zahraničních odborníků z oblastí: Etika v manažerské praxi, Etika ve zdravotnictví, Etika v právních vědách, Etika ve výrobě, Etika v kontextu Průmyslu 4.0, Etika ve vzdělávání a Etika v účetnictví. Sekce probíhaly jak v anglickém, tak v českém jazyce.

Na plenárním zasedání se svými příspěvky vystoupili:

 • Tomáš Fiala, MBA (Senátor PČR a ředitel Nemocnice Strakonice, a.s.) s příspěvkem Etika ve zdravotnictví.
 • MUDr. Jiří Šimek, CSc. (přední odborník na medicínskou etiku ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) s příspěvkem Etika organizace veřejného prostoru v 21. století.
 • Dušan Kučera, Ph.D., MBA (přední odborník na etiku z Centra podnikatelské etiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze) s příspěvkem Etické výzvy v dobách krize…

Loňské motto, které provázelo první ročník konference, hovořilo o nutnosti zkoumání a aplikování etiky pouze následujícím způsobem: „Etické jednání a chování jednotlivců i korporací je jednou z hlavních výzev našeho století, kdy se lidstvu díky vědě a výzkumu, technickému pokroku otevírají dříve netušené možnosti. Jestli se zachováme jako čarodějův učeň nebo budeme moudří a budeme se chovat eticky, je na nás.“ Letošní ročník si zaslouží rozšířit toto motto o etiku a etické jednání na geopolitickém poli z pohledu opodstatnění válečných konfliktů a jejich možných dopadů. Zda je vůbec etické vystavit lidstvo takovému konfliktu?

Konference se účastnili čeští i zahraniční odborníci a akademici, celkem bylo prezentováno ve 4 sekcích 22 příspěvků. V rámci bohatého doprovodného programu se uskutečnil koncert sboru Hlahol v kostele sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích. Účastníci také navštívili v rámci příkladu dobré praxe Kláštery v Českém Krumlově, neboť revitalizace jejich areálu získala prestižní ocenění Památka roku 2015, dále pak v roce 2017 obdrželi ceny Presta (prestižní stavba jižních Čech) a Inspira (za velmi zodpovědný a důsledný postup v celém investičním procesu).

 

Academic Bicycle Challenge 2023 - JU opět jede!

Jihočeská univerzita se tento rok rozhodla opět účastnit Academic Bicycle Challenge ABC 2023. Nejenže účast v této výzvě zvyšuje prestiž JU v zahraničí, ale zároveň propaguje zdravý životní styl a nabízí způsob, jak se zbavit zimního stresu.

ABC je mezinárodní cyklistickou soutěží pro univerzity z celého světa a Jihočeská univerzita se jí bude účastnit v průběhu celého měsíce června 2023. Stejně jako minulý rok je jisté, že nezbytně potřebujeme i Vaši účast k propagaci JU a dobrého zdraví. Všechny najeté kilometry se počítají a podpoří celkový výsledek univerzity, ať už budete na kole jezdit jen pro zábavu nebo pro udržení se ve formě.

JU svou účastí podpoří nejen aktivity spojené s ochranou životního prostředí, ale také dobrou věc! Za každý ujetý kilometr bude věnována 1 CZK na dobročinné účely. „Vyježděná“ částka bude věnována Autis Centru České Budějovice, které pomáhá lidem s autismem a jejich rodinám. Čím více kilometrů, tím více radosti pro všechny!   

Pravidla pro účast

 • Účast se počítá od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023.
 • Pro započítání jízdy platí následující pravidla: průměrná rychlost ≤ 30 km/h, maximální rychlost ≤ 50 km/h (elektrická kola se počítají, ale musíte si hlídat rychlost!).
 • Žádný jednotlivý výlet by neměl být delší než 150 km (takže si nezapomeňte dávat pauzy, protože vítězství nestojí za zranění!).
 • Kola všech typů jsou povolena.
 • Můžete jezdit kdekoliv chcete. Není nutné jezdit jen v Českých Budějovicích, všechna místa jsou povolena.
 • Účastníci si mohou založit týmy vytvořené uživatelem. Minimální počet účastníků pro uživatelem vytvořený tým je 5, maximální počet je 25. Každý účastník se může připojit k jednomu týmu.
 • Pravidla a podmínky v původním znění naleznete zde.

Jak se zapojit?

Proces zapojení do výzvy je velmi snadný. Je třeba mít chytrý telefon a kolo jakéhokoliv typu.

 • Stáhněte zdarma aplikaci Naviki z Google Play či App Store.
 • Na hlavní stránce stiskněte „More“ a poté „Log in“.
 • Vytvořte si účet, pokud ho ještě nemáte, dále pod „More“ klikněte na „Contests“.
 • Vyberte „ABC 2023“ a aktivujte možnost „I’m participating“.
 • Poté budete moci vybrat University of South Bohemia jako instituci, za kterou budete jezdit a odpovědět na jednoduchou kontrolní otázku.
 • Je také nutné vybrat univerzitní oddělení či akademickou oblast, pod kterou patříte, kvůli různorodosti statistik a žebříčků, které nás budou výzvou provázet.

Naviki Contests | Tutorial

Jak zaznamenat výlet?

 • Zaznamenávání výletů nevyžaduje připojení k internetu. Je třeba se připojit pouze k nahrání zaznamenaného výletu na celkovou platformu (a do součtu kilometrů za JU). Tento proces proběhne automaticky při prvním připojení.
 • Pokud automaticky nepovolujete, aby Váš chytrý telefon zaznamenával polohu, tak to aplikaci Naviki nezapomeňte povolit během Vašeho výletu.

Po skončení soutěžního měsíce budou dle naježděných kilometrů opět oceněni Grand Champion v mužské a ženské kategorii a nejlepší tým. Dále bude také předán pohár nejlepší fakultě roku 2023!

Pro snadnější kontakt s vítězi prosíme o zadávání dohledatelných soutěžních jmen. Případně pokud v žebříčcích zvítězíte, kontaktujte Útvar Marketingu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

České Budějovice jsou aktivní cyklistické město, pro které je příroda důležitá. Jihočeská univerzita je jeho součástí a jsme připraveni naši aktivitu ukázat světu.

Tak honem na kola!

Akreditace

Pro zobrazení akreditačních materiálů se musíte nejprve přihlásit.

 • Žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu FINANCE A ÚČETNICTVÍ (2023/07)

  Akreditace FAU 2023

  Zobrazit

 • Žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu MANAGEMENT REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

  Akreditace MRR 2023

  Zobrazit

 • Žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu EKONOMIKA A MANAGEMENT

  Akreditace EM 2023

  Zobrazit

 • Žádost o prodloužení platnosti akreditace bakalářského studijního programu ANALÝZA V EKONOMICKÉ A FINANČNÍ PRAXI

  Akreditace AEFP 2023

  Zobrazit

Aplikace E-start aneb Systém prevence kurzového rizika

Pomoc vývozcům, podnikatelům či obchodníkům při odhadu případné kurzové ztráty u pohledávky nebo závazku v cizí měně. K tomu slouží unikátní aplikace E-start,  kterou mohou podnikatelé využít přímo na portálu BusinessInfo.cz. „Aplikace je určena pro obchodníky z malých a středních podniků, často i startupů, kteří potřebují vědět, o kolik peněz mohou přibližně přijít tím, že uzavřou obchod v cizí měně,“ shrnuje spoluautorka aplikace Martina Krásnická z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

Celý článek je dostupný na tomto odkazu:

https://www.businessinfo.cz/clanky/aplikace-e-start-pomuze-s-kurzovym-rizikem-hlavne-mensim-firmam-a-startupum-rika-jeji-autorka/

ARCHIVE

Budějovické vysoké školy zahájily společný výzkumný projekt jak na inovace ve veřejných zakázkách v oblasti Smart City

V Evropě ojedinělou metodiku a systém školení, které by zvýšily využívání inovativních řešení veřejnou správou a samosprávou v oblasti Smart City, připravují akademici z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity a Vysoké školy technické a ekonomické. Společný tříletý výzkumný projekt skončí v roce 2026. 

Cestou ke zlepšení je zcela nová, ucelená metodika a systém školení úředníků veřejné správy a samosprávy při zadávání veřejných zakázek v oblasti Smart Citiies. Ta využívá moderní technologie ke zlepšení života obyvatel měst třeba v dopravě, logistice, bezpečnosti, energetice či správě budov. 

Více informací o tomto unikátním projektu najdete v článku ZDE.

BYZON: Byznysová konference

Inspirace, příběhy úspěšných, zajímavá témata, tipy a rady. Na téhle akci nesmí chybět nikdo, kdo chce nakopnout svůj byznys nebo se jen posunout o kus dál.

Mezi řečníky nebudou chybět jména jako Marian Jelínek (Umění sebekoučingu), Václav Staněk (zakladatel značky Vasky) či Daniel Gamrot (kouč produktivity a time managementu). 

Více informací ohledně programu a přihlašování  najdete zde: https://www.byzon.cz/

Pro prvních 15 studentů je vstupenka s výraznou slevou 75 %, pro dalších 15 vstupenek se slevou 60 %, která bude uplatněna při zadání kódu "JCU" v objednávkovém formuláři na stránkách www.byzon.cz

Při vstupu na konferenci bude požadováno jakékoli potvrzení o studiu na JČU.

Cena Atlas Copco už druhý rok po sobě pro reprezentanty EF JU

V ceně Atlas Copco se druhý rok po sobě umístili reprezentanti EF JU. Po loňském úspěchu Kateřiny Mazancové se letos na 6.-10. místě umístila Tereza Čapková se svou prací Vězňovo dilema. 

Cena Atlas Copco je celorepubliková soutěž o nejlepší diplomovou práci s ekonomickým zaměřením pořádaná Atlas Copco, mezinárodní technickou společností ze Švédska s více než 40 tisíci zaměstnanci, 150 lety tradice a velkým finančním centrem v Brně. Práce posuzují vedoucí oddělení firmy, důraz je kladen na inovativnost a aplikovatelnost. 

Téma práce vychází z klasické úlohy teorie her, kdy se dva hráči nezávisle na sobě rozhodují mezi kooperací a sobeckým jednáním, tématem se zabývali například matematik Nash či sociolog Axelrod. Studentka navrhla a vytvořila web aplikující problém na najímání řemeslníků, kterým shromáždila data, statisticky je vyhodnotila a srovnala chování skutečných osob s teoriemi. Zajímavým závěrem mimo jiné je, že při hře nehraje velkou roli pohlaví, ale spíše věk hráče. Teorie her je našim studentům představena v předmětu Rozhodovací modely, jde o oblast na pomezí ekonomie, matematiky, psychologie a behaviorálních věd.

 

Cena Milady Paulové za celoživotní přínos vědě míří na Ekonomickou fakultu JU

Fotogalerie:
 • images/pics/whatsapp-image-2023-11-21-at-08_41_27.jpg,
 • images/pics/nz9_1604.jpg,
 • images/pics/nz9_1623.jpg,
 • images/pics/nz9_1767.jpg,
 • images/pics/nz9_1569.jpg,
 • images/pics/nz9_1654.jpg,

Dne 20. listopadu 2023 byly uděleny v budově Lichtenštejnského paláce ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu. Tyto ceny ve včerejších večerních hodinách předali ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek a ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. V rámci těchto cen se od roku 2009 uděluje i Cena Milady Paulové za celoživotní přínos vědě a ta vůbec poprvé míří na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích, konkrétně do rukou doc. Ing. Evy Cudlínové, CSc. z Ekonomické fakulty JU. Radost z tohoto významného ocenění s paní docentkou sdíleli i její kolegové z katedry regionálního managementu a práva a vedení fakulty.

Cena Milady Paulové se uděluje od roku 2009 ženě-vědkyni za celoživotní přínos vědě a mimořádný přínos rozvoji daného oboru. Cena Milady Paulové nese jméno výrazné české historičky a byzantoložky 20. století. Profesorka Paulová jako první žena od roku 1925 přednášela na univerzitě, byla mimořádnou členkou Královské české společnosti nauk a později členkou České akademie věd a umění. Zároveň se stala vůbec první jmenovanou, nejprve mimořádnou a později také řádnou, profesorkou. Právě prostřednictvím této ceny si ministerstvo přeje upozorňovat na přínosy žen-vědkyň v České republice a inspirovat ženy, aby se na vědeckou dráhu vydaly. Cena Milady Paulové je každý rok udělována v jiné výzkumné oblasti. Letošní ročník se zaměřil na oblast bioekonomiky.

Rozhovor s paní doc. Ing. Evou Cudlínovou, CSc., si můžete přečíst ZDE.

Paní doc. Ing. Evě Cudlínové, CSc., tímto co nejsrdečněji gratulujeme a jsme velmi pyšní, že je první oceněnou ženou na Jihočeské univerzitě. 

Zdroj fotografie: MŠMT

 

 

Certifikace účetních

Fotogalerie:
 • images/EF/fakulta/media-a-pr/dsc_3906-01.jpg,
 • images/EF/fakulta/media-a-pr/img_20211101_155309_734.jpg,
 • images/EF/fakulta/media-a-pr/img_20211101_155309_627.jpg,
 • images/EF/fakulta/media-a-pr/img_20211101_155309_724.jpg,

V pondělí 1. 11. 2021 se na Ekonomické fakultě uskutečnila přednáška „Certifikace účetních“, kde vystoupili prezidentka Svazu účetních ČR, z.s. Mgr. Ing. Magdaléna Králová, ředitelka ACCA pro střední Evropu Ing. Viera Kučerová a ředitel ICSU Ing. Ladislav Zemánek. Zástupci seznámili posluchače s možnostmi a výhodami těchto profesních organizací. Ve spolupráci s organizacemi je pro studenty oboru Účetnictví a finanční řízení podniku a programu Finance a účetnictví možnost v rámci těchto certifikací uznání několika zkoušek.

 

Chat s garanty studijních programů

Termín pro odevzdání přihlášek na bakalářské a navazující magisterské programy se blíží a pokud máš ještě nějaké otázky k přihlášce nebo dotazy týkající se vybraného studijního programu, můžeš využít možnosti online chatu přímo s garanty programů a zeptat se na cokoliv chceš. 

Online chat proběhne v pondělí 24. 4. 2023 od 16:00 do 19:00 na platformě MS Teams. Připojit se můžeš kdykoliv během této doby a odkazy na jednotlivé chaty najdeš u každého studijního programu.

 

Online chat se Studijním oddělením proběhne v pondělí 24. 4. 2023 od 16:00 do 17:00 na platformě MS Teams ZDE. Připojit se můžeš kdykoliv během této doby a získat odpovědi na otázky, týkající se přijímacího řízení a studia na naší fakultě.

Odkazy na jednotlivé chaty najdeš u každého studijního programu.

 

Zajímá tě bakalářský či navazující program Ekonomika a management?
Chatuj ZDE
Nebo se podívej na Youtube.

 

Možnost bakalářského i navazujícího studia nabízí i program Finance a účetnictví.

Chatuj ZDE

Více informací TADY.

 

Dalším nabízeným programem je Cestovní ruch v bakalářské formě studia.

Chatuj ZDE

Více informací najdeš ZDE.

 

Management regionálního rozvoje je dalším programem nabízeným v obou formách studia.

Chatuj ZDE

Další informace můžeš najít v tomto VIDEU

 

Na Ekonomické fakultě lze studovat i program Podniková informatika v bakalářském studiu, v navazujícím pak program Aplikovaná informatika

Chatuj ZDE

Další informace TADY

 

A v neposlední řadě nabízíme i program Analýza v ekonomické a finanční praxi – rovněž v obou formách studia.

Chatuj ZDE

Video přibližující tento program si můžeš pustit ZDE

CONFERENCE FEE

15th anniversary of foundation Faculty of Economics

CONFERENCE FEE

Conference Registration Fee

 • CZK 2500 / EUR 100 - PhD students, "early bird" registration fee before September 11, 2022
 • CZK 3500 / EUR 140 – "early bird" registration fee before September 11, 2022

 • CZK 3500 / EUR 140 - PhD students, standard registration fee before October 21, 2022
 • CZK 4250 / EUR 170 - the standard registration fee before October 21, 2022

Payment in EUR:
Account number: 131975908/0300, Variable symbol: 1209202
(IBAN CZ46 0300 0000 0001 3197 5908), SWIFT : CEKOCZPP
Payment in CZK:
Account number: 104725778/0300, Variable symbol: 1209202
(IBAN CZ2003000000000104725778), SWIFT : CEKOCZPP

Bank Connection: ČSOB, Hroznová 1, 370 01 České Budějovice
Name of the participant is as the remittance information (information for the beneficiary)

Payment system Fly Wire, (payment in CZK) - the conference fee could be different according to the preferred payment method:
https://gateway.flywire.com/v1/transfers?provider=BHC&payment_destination=usbcb-conference&invoice_subject_number=1209202
* the participant should send a scanned copy of their valid confirmation of study to Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. before the payment to be entitled as students’ fee.

Zpět na: INPROFORUM

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1