Účetnictví a finanční řízení podniku (Ing.)

Podat e-přihlášku

 Základní charakteristika studijního oboru

  • Prohloubení znalostí v oblasti finančního řízení, jak z pohledu teorie, tak z pohledu praktických postupů
  • Významné je rozšíření znalostí o mezinárodní kontext, což přispívá k uplatnění studentů na evropském trhu práce
  • Obsah oboru je kompatibilní s požadavky profesní organizace Svazu účetních ČR, a to prostřednictvím Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR
  • Nabízená je prezenční i kombinovaná forma studia, na kterou lze navázat v rámci doktorského studijního programu Ekonomika a management

 

Profil absolventa

  • Znalosti v oblasti organizace účetnictví a výkaznictví podniku podle českých i mezinárodních účetních standardů, využití účetních informací pro řízení podniku, analýzy finančních a ekonomických dat podniku v kontextu vývoje odvětví i národního hospodářství
  • Schopnost porozumění dopadům hospodářských politik na podnikový sektor, krátkodobé i dlouhodobé finanční rozhodování v podniku, porozumění právním aspektům podnikání, porozumění procesu auditu
  • Uplatnění v oblasti finančního řízení podniku, finančního i manažerského účetnictví, auditingu a v účetním poradenství, a to jak v orgánech veřejné správy, tak v podnikatelském sektoru 

 

Studijní plán

Ukázkové testyDůležité termínyČím se  řídit
Ukázkové testy Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510