Strukturální politika EU a rozvoj venkova (Ing.)

Podat e-přihlášku

Základní charakteristika studijního oboru

  • Prohloubení znalostí z ekonomického zaměření bakalářského stupně studia, které je dále rozšiřováno o prostorovou, sociální a správní dimenzi
  • Potřeba chápat region v širších sociálně ekonomických i environmentálních souvislostech dává základ vyučovaným předmětům, jejichž odborný obsah se významně dotýká i problematiky EU
  • Nabízená je prezenční i kombinovaná forma studia, na kterou lze navázat v rámci doktorského studijního programu Ekonomika a management

 

Profil absolventa

  • Znalosti v oblasti tvorby rozvojových projektů včetně finančních plánů, monitoringu, hodnocení a kontroly účinnosti vložených prostředků, porozumění systému veřejné správy a jejímu fungování
  • Schopnosti analyzovat sociálně-ekonomické procesy v regionech za účelem stanovení cílů, priorit a opatření pro jejich další rozvoj
  • Uplatnění zejména v rámci administrativních i manažerských funkcí ve státní správě, samosprávě a neziskových organizacích zaměřených na problematiku managementu regionálního rozvoje v širších souvislostech

 

Studijní plán

 

Ukázkové testyDůležité termínyČím se  řídit
Ukázkové testy Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510