Řízení a ekonomika podniku (Ing.)

Podat e-přihlášku

 Základní charakteristika studijního oboru

  • Prohloubení znalostí ve vztahu se strategickým řízením a ekonomiky podniků a organizací
  • Rozšíření se týká zejména oblasti, kam je zařazena legislativa ČR i EU, regionální projektování, mezinárodní marketing a manažerská komunikace, a oblasti vnitřního řízení podniku, např. projektování investic, řízení dodavatelského řetězce
  • Podpora studia v zahraničí v rámci letního semestru v 1. ročníku
  • Nabízená je prezenční i kombinovaná forma studia, na kterou lze navázat v rámci doktorského studijního programu Ekonomika a management

 

Profil absolventa

  • Znalosti v oblasti managementu s posílením orientace na strategický a procesní management, prohloubení znalostí v oblasti makroekonomie, mikroekonomie, manažerské ekonomiky a účetního auditu
  • Schopnosti v oblasti statistických metod v ekonomii, rozhodovacích modelů, tvorby podnikových informačních systémů, řízení kvality, řízení podnikových změn a v oblasti podnikové kultury, osobního rozvoje a etiky
  • Uplatnění v rámci řízení na střední a vyšší úrovni managementu v komerční a nekomerční sféře

 

Studijní plán

 

Ukázkové testyDůležité termínyČím se  řídit
Ukázkové testy Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510