Obchodní podnikání (Ing.)

Podat e-přihlášku

Základní charakteristika studijního oboru

  • Prohloubení znalostí ve vztahu se strategickým řízením podniků, především v odvětvích obchodu a cestovního ruchu
  • Významné rozšíření znalostí o mezinárodní kontext a rozvoj interkulturálních dovedností
  • Podpora studia v zahraničí v rámci letního semestru v 1. ročníku
  • Nabízená je prezenční i kombinovaná forma studia, na kterou lze navázat v rámci doktorského studijního programu Ekonomika a management

 

Profil absolventa

  • Znalosti v oblasti strategického řízení obchodu a cestovního ruchu, zvláště v oblasti marketingového řízení v mezinárodním podnikatelském prostředí, vedení a řízení lidských zdrojů, udržitelného rozvoje a etiky, využívání moderních informačních systémů a obchodního práva v ČR i EU
  • Schopnost samostatně i v rámci týmové práce porozumět podnikatelskému prostředí, rozpoznávat a využívat tržní příležitosti, tvořivě řešit problémy, stanovovat strategické marketingové cíle a plánovat, racionálně se rozhodovat, aplikovat teoretické znalosti do praxe, komunikovat v mateřském i v anglickém jazyce a kvalitativně i kvantitativně hodnotit informace
  • Uplatnění na úrovni středního a vyššího managementu především v oblasti obchodu a cestovního ruchu, zejména v rámci vedení lidí, práce s informacemi, komunikace a týmové spolupráce

 

Studijní plán

 

Ukázkové testyDůležité termínyČím se  řídit
Ukázkové testy Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510