Čím se řídit - navazující studium

  • Opatření děkanky č. 196/2020 - k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce pro akademický rok 2021/2022
  • Opatření děkanky č. 203/2021 - Dodatek č. 1 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů a oborů uskutečňovaných v českém jazyce (k Opatření děkana č. 196/2020)
  • Opatření rektora R 450/2020 -  k posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o studium
  • MEASURES OF THE DEAN OF THE FACULTY OF ECONOMICS No. 196 / 2020 - rules of entrance proceedings and admission requirements for applicants of the Master’s study programmes and fields in a foreign language for the academic year 2021/2022.

 

 

Podat e-přihlášku

Infolinka +420 387 772 510