Strukturální politika EU pro veřejnou správu (Bc.)

Podat e-přihlášku

Základní charakteristika studijního oboru

  • Obor zaměřený na řízení organizací, institucí a jejich ekonomiky ve veřejných službách a státní správě, tedy ekonomické zaměření je rozšiřováno o prostorovou, sociální a správní dimenzi
  • Významná je nejen aplikace základů veřejných politik využívajících nástroje a zdroje EU, ale i provádění jejich kritického hodnocení v širších sociálně-ekonomických souvislostech s přihlédnutím k životnímu prostředí jako faktoru rozvoje regionu
  • Možnosti specializace v rámci volených předmětů – pracovníci ve veřejné sféře či projektoví pracovníci v komerční sféře
  • Studovat je možné v prezenční i kombinované formě, na získané znalosti lze navázat v magisterském studiu na EF JU ve stejně zaměřeném oboruProfil absolventa

  • Znalosti v oblasti monitoringu, kontroly, fungování platebních agentur, poradenství a evaluace
  • Zpracování koncepčních a strategických dokumentů, odborná analýza a řešení konkrétních problémů regionálního rozvoje a veřejné správy, orientace v evropské politice (finančních nástrojích a legislativě) při praktické aplikaci v regionální politice zaměřené na udržitelnost rozvoje regionu
  • Schopnosti týkající se modernizace fungování správních orgánů a další profesionalizace jejich pracovníků
  • Uplatnění zejména na střední úrovni řízení regionálních i národních institucí zejména ve veřejné správě a souvisejících oborech, ale i v privátním sektoru

 

Studijní plán

Průvodce přijímacím řízenímDůležité termínyČím se  řídit
Průvodce přijímacím řízením Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510