Podniková informatika (Bc.)

Podat e-přihlášku

Základní charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit absolventy především pro uplatnění v podnikovém sektoru. Absolventi budou schopni podílet se na vytváření informační strategie organizace, navrhovat informatické služby, které optimálně podporují podnikové procesy, navrhovat aplikační a technologickou architekturu IS, navrhovat a implementovat informatické aplikace, navrhovat a řídit informatické projekty, informatické služby a procesy a aplikovat vhodné matematické či statistické metody. Cíle a zaměření studia vycházejí z potřeb, které souvisejí s pokračující digitalizací v průmyslu, službách i státních organizacích včetně navazujících potřeb informační podpory všech procesů těchto organizací.

Profil absolventa

Znalosti a dovednosti, které absolvent získá studiem v bakalářském studijním programu Podniková informatika, jsou klíčové pro různé pracovní pozice v oblasti podnikové informatiky, ve kterých jsou kromě důkladného informatického vzdělání vyžadovány též specifické znalosti z oblasti fungování podnikového prostředí a podnikových procesů. Tyto průřezové dovednosti a znalosti se dnes stávají pro podnikatelské subjekty zásadními pro jejich úspěšné fungování na trhu.

Jedná se o znalosti a dovednosti v oblastech:

  • Informačních technologií včetně jejich teoretického základu. Jedná se zejména především o předměty Teoretická informatika, Diskrétní matematika, Operační systémy, Objektově orientované programování, Informační a komunikační sítě a další, přičemž potřebný matematický základ pro studium těchto informatických předmětů získají absolventi v předmětech Matematika 1 a 2, a Teorie pravděpodobnosti a statistika 1 a 2;
  • Informačních systémů podniku, aplikací pro podporu podnikatelských činností podniku včetně e-businessu, architektury ICT systémů, řízení IT projektů, zpracování dat a dalších. Absolventi navazují na znalosti získané z předmětů z oblasti informačních technologií včetně příslušné teorie, a v předmětech týkajících se informačních systémů podniku získají příslušné znalosti a dovednosti pro návrh, implementaci a řízení informatických služeb a procesů různých organizací. Příslušné znalosti získají zejména v předmětech: Databázové systémy, Základy podnikových informačních systémů, Analýza a návrh informačních systémů, IT služby a provoz informačních systémů;
  • Ekonomiky a řízení podniku. Jedná se o znalosti podnikového prostředí a schopnost řešit informatické problémy v širších souvislostech tohoto prostředí a zejména o základní přehled v oblastech metod řízení organizace, primárním cíle informatických úloh v podniku je podpora řízení a procesů. Absolventi získají příslušné znalosti a dovednosti zejména v předmětech Management, Ekonomika podniku, Projektový management. Potřebný teoretický základ pro studium těchto předmětů získají absolventi zejména v předmětech Mikroekonomie 1, Makroekonomie 1 a Operační výzkum a dalších.

 

 

 

EF zavádí SAP do výukyPrůvodce přijímacím řízenímDůležité termínyČím se  řídit
Zpráva z oboru Průvodce přijímacím řízením Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510