Obchodní podnikání (Bc.)

Podat e-přihlášku

Základní charakteristika studijního oboru

 • Obor zaměřený na obchod a podnikatelské aktivity obchodních podniků, podniků služeb a podniků cestovního ruchu, důležitou součástí je zaměření na marketing a jeho aplikace
 • Možnost volby specializace (specializaci si student volí od 2. ročníku studia)
  • obchod
  • cestovní ruch
 • Důraz je kladen na aktivní formy studijního procesu, jako je řešení případových studií, projektová výuka a interaktivní vzdělávání v simulovaném prostředí
 • Studovat je možné v prezenční i kombinované formě, na získané znalosti lze navázat v magisterském studiu na EF JU ve stejně zaměřeném oboru 


Profil absolventa

 • Znalosti a dovednosti zaměřené na práci s informacemi, komunikaci a týmovou spolupráci – absolvent je schopen samostatně i v týmu řešit problémy, plánovat, racionálně se rozhodovat, aplikovat teoretické znalosti do praxe, komunikovat alespoň ve dvou světových jazycích
 • Znalosti v oblasti aplikace marketingu, jednání se zákazníky, ekonomicky zaměřených výpočtů a hodnocení manažerských technik, marketingového výzkumu i využití moderních informačních technologií
 • Uplatnění v provozních procesech obchodu, cestovního ruchu a marketingu. Příprava na manažerskou funkci na pozici středního managementu, pro vykonávání samostatné odborné práce jak v obchodních odděleních výrobních firem, v maloobchodu, velkoobchodu nebo podnicích cestovního ruchu, tak i v rámci samostatného podnikání.

 

Studijní plán – specializace Cestovní ruch

Studijní plán – specializace ObchodPrůvodce přijímacím řízenímDůležité termínyČím se  řídit
Průvodce přijímacím řízením Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510