Management regionálního rozvoje (Bc.)

Podat e-přihlášku

Základní charakteristika studijního programu

  • Bakalářský program Management regionálního rozvoje vychází ze stávajícího bakalářského studijního oboru Strukturální politika EU pro veřejnou správu a reflektuje aktuální požadavky Ministerstva místního rozvoje a krajských úřadů na absolventy uplatnitelné v managementu regionálního rozvoje.

  • Cílem studijního programu je připravit absolventy pro administrativní i manažerské funkce ve státní správě, územní samosprávě a neziskových organizacích zaměřených na problematiku managementu regionálního rozvoje. U studentů jsou budovány a rozšiřovány  znalosti základních teoretických a metodických předmětů, je však posilována také odborná příprava a dovednosti v rámci oboru s cílem připravit studenty pro praxi.

  • Absolventi si osvojí znalosti a dovednosti potřebné pro kvalifikovaný výkon správních činností a profesí v oblasti regionálního rozvoje, včetně digitalizace veřejné správy.Profil absolventa

  • Absolvent bakalářského studijního programu Management regionálního rozvoje najde uplatnění v institucích a orgánech veřejné správy. Jeho předností bude komplexní pohled při řešení problémů správy na obecních a městských úřadech, magistrátech a krajských úřadech, a to zejména v oblastech regionálního rozvoje, správy a ekonomického rozvoje. Kromě toho bude připraven na uplatnění v agenturách zaměřených na regionální rozvoj.

 

Studijní plán pro prezenční studium

Studijní plán pro kombinované studium

Průvodce přijímacím řízenímDůležité termínyČím se  řídit
Průvodce přijímacím řízením Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510