Finanční a pojistná matematika (Bc.)

Podat e-přihlášku

Základní charakteristika studijního oboru:

  • Obor zaměřený na rozšíření ekonomického základu o matematicko-statistický a informační základ potřebný pro aplikaci matematiky v hospodářské a finanční sféře
  • Důraz je kladen na aktivní formy studijního procesu, které vedou k získání praktických dovedností studentů
  • Významnou součástí je nabídka řady předmětů i v anglickém jazyce
  • Nabízená je prezenční i kombinovaná forma studia

Profil absolventa

  • Znalosti v oblasti využití metod aplikované ekonomiky, financí a informatiky a práci s moderní výpočetní technikou v souladu s nejnovějšími trendy v této oblasti
  •  Rozvinuté abstraktní myšlení nezbytné k formulaci a řešení konkrétních problémů spojených s využitím výpočetní techniky ve finančním a pojišťovacím sektoru
  • Uplatnění zejména ve sféře finančních a pojišťovacích aplikací, jako jsou banky, pojišťovny, firmy zabývající se finančním poradenstvím, penzijní a investiční fondy apod.

 

Studijní plán 

 

EF zavádí SAP do výukyPrůvodce přijímacím řízenímDůležité termínyČím se  řídit
Zpráva z oboru Průvodce přijímacím řízením Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510