Ekonomika a management (Bc.)

Podat e-přihlášku

Základní charakteristika studijního programu

  • Bakalářský program Ekonomika a management vznikl spojením dvou současných největších oborů na EF JU: Řízení a ekonomika podniku a Obchodní podnikání.
  •  Cílem bakalářského studijního programu Ekonomika a management je připravit podnikové ekonomy a manažery, flexibilní a dobře metodicky vybavené absolventy s ekonomickým přehledem a s hlavním zaměřením na management a ekonomiku podniku tak, aby se co nejlépe uplatnili při výkonu funkcí nižšího a středního managementu zejména v podnikovém sektoru i v rámci řízení vlastního podniku. 
  • Skladbou předmětů a jejich obsahem vychází program z potřeb praxe a reaguje mimo jiné na požadavky související s přípravou studentů pro nově se rozvíjející koncept Průmysl 4.0. Předností nabízeného programu Ekonomika a management je možnost získání profesních certifikátů Manažer kvality - junior a Specialista CSR – junior ve spolupráci s Českou společností pro jakost a také vyzkoušení si samostatného podnikání v rámci předmětů Firma I, II.

  • Uvedený bakalářský studijní program je tříletý a lze ho studovat v prezenční i kombinované formě studia.

Profil absolventa

  • Absolventi  programu jsou připraveni pro samostatnou a týmovou činnost v podnikatelských subjektech.  Nacházejí uplatnění nejen při zajištění odborných činností v ekonomické oblasti, ale i při řízení těchto aktivit na nižší a střední úrovni managementu organizací. 
  • Uplatnění absolventa na trhu práce se očekává zejména v následujících oblastech a typových profesích: manažer kvality, manažer obchodu, manažer provozu, podnikatel. 
  • Současně jsou absolventi připraveni pro pokračování ve studiu na magisterském stupni v programu Ekonomika a management.

 


Studijní plán pro kombinované studium

 

Průvodce přijímacím řízenímDůležité termínyČím se  řídit
Průvodce přijímacím řízením Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510