Cestovní ruch (Bc.)

Podat e-přihlášku

Základní charakteristika studijního programu

Cílem profesně orientovaného bakalářského studijního programu Cestovní ruch je připravit flexibilní a dobře metodicky vybavené, ekonomicky, obchodně a marketingově zaměřené manažery v podnikově vnímaném systému cestovního ruchu. Dílčí cíle vzdělávání jsou zaměřeny dle jednotlivých segmentů studia a patří mezi ně zejména:

  • Připravit profesně zdatné odborné pracovníky pro úroveň nižšího a středního managementu v organizacích cestovního ruchu nebo organizacích s ním přímo propojených.
  •  Zajistit uplatnění na trhu práce v národních i mezinárodních společnostech zaměřených na oblast cestovního ruchu díky kvalitnímu profesně orientovanému vzdělání.
  • Připravit erudované podnikatele se schopností analyzovat podnikatelské příležitosti v cestovním ruchu.
  • Orientovat se v odvětví cestovního ruchu.
  • Pochopit problematiku marketingu a managementu cestovního ruchu.
  • Získat teoretické znalosti a dovednosti z ekonomických věd s primárním zaměřením na oblast obchodu, marketingu a managementu v cestovním ruchu.
  • Umožnit studentům pomocí povinně volitelných předmětů profilovat své znalosti v oblastech jejich profesního zájmu.
  • Poskytnout absolventům veškeré potřebné dovednosti, znalosti a kompetence potřebné pro uplatnění v různých oblastech cestovního ruchu či řízení a marketingu.
  • Získat praktické dovednosti a zkušenosti prostřednictvím povinné praxe.
  • Připravit studenty pro další vzdělávání pro příbuzné obory navazujících magisterských programů.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studijního programu Cestovní ruch je odborníkem pro studovanou oblast a bude se moci do budoucna uplatnit při výkonu celé řady profesí na úrovni samostatných referentů, nižšího a středního managementu v širokém spektru různých typů komerčních i nekomerčních subjektů, které se primárně zaměřují na poskytování produktů spojených s cestovním ruchem. Absolventi budou vybaveni teoretickými znalostmi z oblasti ekonomie, statistických metod, marketingu, managementu. Tyto znalosti doplní aplikované znalosti a kompetence z oblasti cestovního ruchu, geografie a poskytování produktů vybraných podniků, ale také praktickými dovednostmi pro uplatnění ve studované oblasti.

 

 

 

EF zavádí SAP do výukyPrůvodce přijímacím řízenímDůležité termínyČím se  řídit
Zpráva z oboru Průvodce přijímacím řízením Důležité termíny Čím se řídit

 

Infolinka +420 387 772 510