Publications

Authors Název publikace Rok Type Poddruh publikace
Detail Bergami Roberto
Gontmakher Anna
Tichá Lucie
Australia’s need for economic decoupling from China
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šimonová Michaela
Dolívková Helena
Klempová Kateřina
...
Benchmarking 3D tisku
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šálková Daniela
Tichá Lucie
FOOD INTOLERANCE AND CUSTOMER BEHAVIOR SPECIFICS AS
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Šalamoun Jan
CHARACTERISTICS OF COMPANIES INVOLVED IN THE FAIRTRADE PLATFORM
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Koubková Michaela
Samková Lucie
Impact of Integrated Public Transportation System on Tourism
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šimonová Michaela
Inovace a drobné podnikání
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vysušilová Petra
Švec Roman
Komparativní studie Smart koncepcí přetížených destinací cestovního ruchu
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Martíšková Petra
Kontrolní mechanismy v dotaznících – tipy, jak je aplikovat v praxi
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Švec Roman
Pícha Kamil
Kulturní eventy ve venkovském cestovním ruchu
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Švarcová Marie
Marketing application in the practice of selected Czech firms
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Martíšková Petra
Measurement of Customer Relationship Intensity
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Hábrová Zuzana
Halířová Barbora
Vítů Jana
Nástroje moderního recruitingu z pohledu mladé generace
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pícha Kamil
Doležalová Hana
Süttöová Kristýna
Potenciál regionálních zemědělských a potravinářských podniků v oblasti využití obnovitelných zdrojů
2020 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Jiráňová Helena
Prvky komunikace pro zvýšení loajality zákazníků
2020 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Krechovská Michaela
Hejduková Pavlína
Rybová Jarmila
...
Regions in Context II: Principles of circular economics in regional management leading to increased efficiency of systems
2020 KNIHA Odborná monografie
Detail Martíšková Petra
Surveytainment: Jak vytvořit opravdu atraktivní online dotazník
2020 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek populárně naučný
Detail Krásnická Martina
Mrkvička Tomáš
Friebel Ludvík
...
Webová aplikace E-start, Systém prevence kurzového rizika
2020 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Novacká Ľudmila
Pícha Kamil
Navrátil Josef
...
Adopting environmentally friendly mechanisms in the hotel industry A perspective of hotel managers in Central and Eastern European countries
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Tichá Lucie
Volfová Hana
Broučková Iveta
Approaches to marketing activities of small and medium-sized enterprises with closer focus on marketing communication
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Šalamoun Jan
Volfová Hana
B2B Relationship to Fair Trade
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dušek Radim
Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Geomarketing - Tool for Consumer Spending Estimation in the Czech Tourism
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Vaněček Drahoš
Volek Tomáš
...
Inovační management v MSP: Inovační impulsy a jejich využití
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Novacká Ludmila
Červenka Petr
Drábik Peter
MARKETINGOVÁ STRATÉGIA DESTINÁCIE Bratislavský región na obdobie 2018-2022 - destinačný marketingový manažment a jeho aplikácia
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Švarcová Marie
Oponentský posudek na monografii
2019 OPONENTSKÝ POSUDEK Oponentský posudek
Detail Krásnická Martina
Mrkvička Tomáš
Friebel Ludvík
...
Pilotní verze aplikace E-start, Systém kurzové prevence
2019 OSTATNÍ Jiné výsledky
Detail Dvořáková Líšková Zuzana
Škodová Parmová Dagmar
Sdrolias Labros
...
Regions in Context
2019 KNIHA Odborná monografie
Detail Vojtko Viktor
Rolínek Ladislav
Plevný Miroslav
System dynamics model of crises in small and medium enterprises
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pícha Kamil
Navrátil Josef
The factors of Lifestyle of Health and Sustainability influencing pro-environmental buying behaviour
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vysušilová Petra
Švec Roman
THE IMPACT OF SEGMENTATION IN MARKETING COMMUNICATION IN A TOURISM ENTERPRISE
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Navrátil Josef
Pícha Kamil
Buchecker Matthias
...
Visitors' preferences of renewable energy options in "green" hotels
2019 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Švarcová Marie
Why a marketing realization is financially demanding for some Czech companies?
2019 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Kovačič Mirjana
...
Better understanding of exchange rate effects in destination marketing: Cases of the Czech Republic and Croatia
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pícha Kamil
Vališová Martina
Consumer preferences for local products
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Dušek Radim
Vojtko Viktor
Šalamoun Jan
Estimating Local Consumer Market Size for Marketing Decision - Making
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dušek Radim
Vojtko Viktor
Geomarketing as a Tool for Market Size Estimation
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Písek Jaroslav
Integrated Marketing Communications of an Independent Pharmacy
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Písek Jaroslav
Pícha Kamil
Liberalizace a integrace distribuce léčiv v EU 28 a Norsku
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pícha Kamil
Skořepa Ladislav
Preference to food with a regional brand
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Pícha Kamil
Navrátil Josef
Svec Roman
Preference to Local Food vs. Preference to "National" and Regional Food
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Pícha Kamil
Martinat Stanislav
...
Resident's preferences for urban brownfield revitalization: Insights from two Czech cities
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Valtrová Barbora
Satisfaction of European Tourists – Benchmarking of EU Countries
2018 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Písek Jaroslav
Pícha Kamil
TRADE MARGINS OF PRESCRIPTION MEDICINES IN LIBERALISED AND NON-LIBERALISED PHARMACY MARKETS (EU 28 + NORWAY)
2018 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Srbová Alena
Broučková Iveta
Jaderná Eva
Vnímání retro obalů - report
2018 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Dušek Radim
...
Výsledky průzkumu profilování návštěvníků Českobudějovicka-Hlubocka v letní sezóně 2018
2018 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Dušek Radim
...
Výsledky průzkumu profilování návštěvníků v jižních Čechách v letní sezóně 2018
2018 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Jaderná Eva
Srbová Alena
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Martinát Stanislav
Navrátil Josef
Pícha Kamil
...
Brownfield regeneration from the perspective of residents: Place circumstances versus character of respondents
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Janeček Petr
Zrzavý Lukáš
DESTINACE VYSOČINA A JEJÍ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor
Dušek Radim
Filling the gap between theory and practice by business simulation games
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Kita Pavol
Kollár Patrícia
Food Purchasing Behavior of Consumers on Farmers’ Markets: a Case Study from the Region Dunajská Streda
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Písek Jaroslav
How Strong are the Pharmacy Chains within the EU?
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Janeček Petr
Roztočil Jiří
IMAGE JAKO NÁSTROJ MARKETINGU MĚSTSKÉ DESTINACE NA PŘÍKLADU PLZNĚ
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Švec Roman
Pícha Kamil
Kulturní eventy v městském cestovním ruchu
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Kvalita destinace v cestovním ruchu
2017 KAPITOLA V KNIZE Kapitola v odborné monografii
Detail Horáková Helena
Švarcová Marie
Volf Lukáš
Marketing planning proces - reflection on the complex of activities that affect all aspects of business life
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Srbová Alena
Broučková Iveta
Jaderná Eva
Perception of modern and retro packaging
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Jaderná Eva
Srbová Alena
Pavezová Iveta
Rozdíly ve vnímání retroobalů a současných obalů tradičních výrobků
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Simulation of insolvency proceedings year II - Evidence of the long term effect on cognitive learning
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Kovářová Kateřina
Nádeník Martin
Pícha Kamil
The Czech Republic sugar market development in the context of the phasing out of sugar quota
2017 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
The Effect of Exchange Rates on the Number of Guests in the Czech Accommodation Establishments
2017 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Blatné v červenci až srpnu 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Hluboké nad Vltavou v červnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Písku v květnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Broučková Iveta
...
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Týna nad Vltavou v červnu až září 2017
2017 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Bergami Roberto
Aulino Biagio
An Exploratory Study of French University Students Pursuing L2 English: Career, Cyberlanguage, and Jargon/Slang
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Janeček Petr
Melková Šárka
Cestování českých seniorů na příkladu města Strakonice
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Pícha Kamil
Étude ILIC “Influence of Lifetime Information on Consumer”
2016 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Detail Pícha Kamil
Skořepa Ladislav
Factors of Purchase of Bread – Prospect to Regain the Market Share?
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Krásnická Martina
Bergami Roberto
Vojtko Viktor
Choice of purchase currency by Czech exporters sourcing abroad
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Bergami Roberto
International Delivery Risks: The Case of Delivered Duty Paid in Australia
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Rolínek Ladislav
Bednářová Dagmar
Kopta Daniel
...
Krize MSP, příčiny a jejich řešení
2016 KNIHA Odborná monografie
Detail Krásnická Martina
Vojtko Viktor
Strnad Zdeněk
...
Learning outcomes of simulation of insolvency proceedings inspired by the US Mock trials
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Dušek Radim
Šalamoun Jan
New teaching Trends in the Field of Trade and Tourism
2016 ČLÁNEK VE SBORNÍKU Článek ve sborníku
Detail Doležalová Hana
Pícha Kamil
Navrátil Josef
...
Perception of quality in decision making regarding purchase of organic food
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Doležalová Hana
Bednářová Dagmar
Dušek Radim
Podpora kvality výuky/výuky kvality na VŠ formou odborných praxí a certifikačních aktivit
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Štumpf Petr
Vojtko Viktor
Systémově dynamický model pro podporu řízení destinace cestovního ruchu jižní Čechy
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Pícha Kamil
White Baravalle Gilliam Vivian L.
The interest of visitors to protected natural areas in 'green' accommodation
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Doležalová Hana
Pícha Kamil
Hanzalová Dana
The marginal possibilities of realizing organic production for school establishments
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Kučera Tomáš
Pícha Kamil
...
The preferences of tourists in their expectations of chateau gardens: a Central and Eastern European perspective
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Navrátil Josef
Knotek Jaroslav
Hanzelková Eliška
...
Tourists' knowledge of a visited environment and the immediate influence on this knowledge of completing an interpretive nature trail: Beskydy protected landscape area, west Carpathians
2016 ČLÁNEK V PERIODIKU Článek odborný
Detail Vojtko Viktor
Štumpf Petr
Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v květnu až září 2016
2016 ZPRÁVA Souhrnná výzkumná zpráva
Vložit vše do košíku 1 - 82 z 82