Vstupní jazykový test z AJ

Zkratka předmětu KOD/VTEFA
Název předmětu Vstupní jazykový test z AJ
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/VTEFA
Název Vstupní jazykový test z AJ
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin Cvičení 1 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KJE/VTEFA
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je testování vstupní znalosti anglického jazyka studentů nezbytné pro pokračování v navazujících předmětech Anglický jazyk 1 a Anglický jazyk 2. Vstupní test testuje znalosti obecného anglického jazyka - porozumění textům s běžnou slovní zásobou používanou v každodenním životě a gramatiku - na jazykové úrovni B1.

Požadavky na studenta

Úspěšnost v zápočtovém testu alespoň 60%. Test je zaměřen na slovní zásobu, use of English, porozumění psanému textu. Časová dotace na test je 20 minut. Test obsahuje celkem 25 multichoice otázek. Studenti mohou daný test podstoupit maximálně 3x.

Obsah

Obsahem předmětu je pouze vstupní jazykový test.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost anglického jazyka na úrovni A2+.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí anglickému mluvenému i psanému projevu a ovládají obecnou slovní zásobu na jazykové úrovni A2+.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Alena Čermáková, Ing. Alena Hošková, Mgr. Vladimír Kadlec, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-53933-4.
  • Kollmannová, L. Angličtina nejen pro samouky. LEDA spol.s r.o.nakladatelství, 2017. ISBN 978-80-7335-260-8.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF