Trénink obchodních dovedností

Zkratka předmětu KOD/TOD
Název předmětu Trénink obchodních dovedností
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/TOD
Název Trénink obchodních dovedností
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získání odborných znalostí a praktických dovedností v oblasti obchodování produktů cestovního ruchu a
vedení obchodních rozhovorů. Studentům budou objasněna specifika práce prodejního personálu se zaměřením na produkty
cestovního ruchu. Stěžejní částí předmětu je nácvik prodeje osobní formou, dále budou studenti seznámeni se specifiky
obchodních rozhovorů po telefonu a vyjednávání prostřednictvím moderních technologií. Kurz rovněž prohloubí znalosti v oblasti
společenského styku, který do současných obchodních vztahů přináší další prvek možnosti rozvoje obchodních možností. Po
absolvování předmětu student bude mít základní znalosti pravidel obchodního vyjednávání a může se stát úspěšným obchodníkem
ve studovaném oboru.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF