SFE Tourism

Zkratka předmětu KOD/SZOT
Název předmětu SFE Tourism
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/SZOT
Název SFE Tourism
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/ODMM, KOD/IT
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Students complete the final state examination of subjects oriented on marketing and its use in different branches. The content of each SZZ course corresponds to the knowledge and skills and general competencies acquired within each semester. Students demonstrate the results of their studies through oral examinations, but also as part of a case study or other specific complex assignment.

Požadavky na studenta

Examination Requirements:
Oral exam.

Obsah

Tourism in historical circumstances
Typology of tourism
Tourism market and external effects
Marketing in tourism and hospitality services
International tourism
Global and international corporations in tourism and hospitality
Institutions in the field of tourism
ICT in tourism
Tourism destination
Forms of cooperation in tourism
Tourism policy and law
Sustainable and responsible tourism

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Completing of all subjects from the study plan.

Získané způsobilosti

The students understand the principles of the subject.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • BLAKELY, Edward James a Nancey Green LEIGH. Planning local economic development: theory and practice. Los Angeles: Sage, 2010. ISBN 978-1-4129-6093-9.
  • STIMSON, R, Roger STOUGH a Brian H ROBERTS. Regional economic development: analysis and planning strategy. 2nd ed. Berlin: Springer, 2006. ISBN 3-540-34826-3.
  • GOELDNER, C. R., RITCHIE, J. R. B. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. New York, 2009. ISBN 978-0-470-44060-5.
  • MCCOOL, S. , MOISEY, R. N. Tourism, Recreation and Sustainability. Montana: Cabi., 2008.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF