SFE Trade

Zkratka předmětu KOD/SZOOB
Název předmětu SFE Trade
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/SZOOB
Název SFE Trade
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KŘE/OSMOC, KOD/OKO, KOD/ITR
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Students complete the final state examination of subjects oriented on marketing and its use in different branches. The content of each SZZ course corresponds to the knowledge and skills and general competencies acquired within each semester. Students demonstrate the results of their studies through oral examinations, but also as part of a case study or other specific complex assignment.

Požadavky na studenta

Examination Requirements:
Oral exam.

Obsah

1. TYPOLOGY OF BUSINESS STRATEGIES
2. PROCESS OF CREATION AND IMPLEMENTATION OF THE BUSINESS STRATEGY
3. BALANCED SCORECARD AND KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI), CONTROLLING
4. LEADERSHIP
5. STRATEGIC SPECIFICATION OF TRADERS
6. COMMERCIAL COMPANY MANAGEMENT ON THE BASIS OF COMPETENCES
7. EFFICIENT CONSUMER RESPONSE (ECR - EFFICIENT CONSUMER RESPONSE)
8. CATEGORY MANAGEMENT (CM) AND MERCHANDISING
9. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM), OMNICHANNEL RETAILING
10. CUSTOMER'S TRADEMARKS (PRIVATE)
11. SIGNIFICANT TRADE AND TRAINING TECHNOLOGIES (EDI, RFID, ...)
12. DEFINITIONS AND FORMS OF COOPERATION
13. MANAGEMENT OF BUSINESS RELATIONS
14. OPERATING IN FRANCHISE CHAINS
15. STRATEGIC ALIANCE
16. CLUSTER
17. JOINT VENTURE
18. TRADE MARKETING
19. FOREIGN AND TRADE POLICY OF THE CZECH REPUBLIC
20. FORMS OF ENTERPRISE FOR INTERNATIONAL MARKETS
21. INSURANCE IN THE INTERNATIONAL TRADE
22. PURCHASE AGREEMENT IN THE INTERNATIONAL TRADE
23. INTERNATIONAL TRADING ORGANIZATIONS

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Completing of all subjects from the study plan.

Získané způsobilosti

The students understand the principles of the subject.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • Brooks, J. Agricultural policies for poverty reduction. Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, 2012.
  • FORET, Miroslav a Silvia MEGYESIOVÁ. Marketing research in regional development. Brno: Mendel University in Brno, 2013. ISBN 978-80-7375-774-8.
  • STIMSON, R, Roger STOUGH a Brian H ROBERTS. Regional economic development: analysis and planning strategy. 2nd ed. Berlin: Springer, 2006. ISBN 3-540-34826-3.
  • Padovano, F. The politics and economics of regional transfers: decentralization, interregional redistribution and income convergence. Cheltenham: Elgar, 2007.
  • Bosch Roca, N., Espasa, M., & Solé Ollé, A. The political economy of inter-regional fiscal flows: measurement, determinants and effects on country stability. Northampton: Edward Elgar, 2010.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF