SFE Marketing Management

Zkratka předmětu KOD/SZOMR
Název předmětu SFE Marketing Management
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/SZOMR
Název SFE Marketing Management
Akreditováno/Kredity Ano/0
Rozsah hodin
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující KOD/OMM, KOD/CB, KOD/OSMA
Způsob zakončení Státní závěrečná
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Students complete the final state examination of subjects oriented on marketing and its use in different branches. The content of each SZZ course corresponds to the knowledge and skills and general competencies acquired within each semester. Students demonstrate the results of their studies through oral examinations, but also as part of a case study or other specific complex assignment.

Požadavky na studenta

Examination Requirements:
Oral exam.

Obsah

1. STRATEGIC MARKETING PROCESS, CHARACTER, STAGES
2. MARKETING SITUATION ANALYSIS
3. SETTING THE MARKETING OBJECTIVES, SELECTION OF TARGET MARKETS
4. MARKETING PLANNING AND MARKETING PLANS
5. MARKETING STRATEGIES AND TACTITCS, CHOICE AND USE OF THEM
6. MARKETING REALIZATION
7. MARKETING CONTROL
8. MARKETING RESEARCH IN CONSUMER MARKETS - QUALITATIVE AND QUANTITATIVE
9. STRATEGY OF BRAND MANAGEMENT
10. MARKETING SPECIFICS ON CONSUMER MARKETS
11. PURPOSE OF PURCHASING DECISION MAKING AND POST-PURCHASE BEHAVIOR OF CONSUMERS
12. RACIONALITY AND IRACIONALITY IN CONSUMER BEHAVIOR
13. DEMOGRAPHIC AND GEOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF CONSUMERS AND THEIR RELATIONSHIP WITH CONSUMER BEHAVIOR
14. SOCIAL EFFECTS ON CONSUMER BEHAVIOR (CULTURE, SUBCULTURE AND REFERENCE GROUP)
15. RELATIONSHIP OF HOUSEHOLDS AND FAMILIES TO CONSUMER BEHAVIOR
16. SELF-CONCEPT AND LIFE STYLE IN RELATION TO CONSUMER BEHAVIOR

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Completing of all subjects from the study plan.

Získané způsobilosti

The students understand the principles of the subject.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
Literatura
  • null
  • FORET, Miroslav a Silvia MEGYESIOVÁ. Marketing research in regional development. Brno: Mendel University in Brno, 2013. ISBN 978-80-7375-774-8.
  • BLAKELY, Edward James a Nancey Green LEIGH. Planning local economic development: theory and practice. Los Angeles: Sage, 2010. ISBN 978-1-4129-6093-9.
  • Palmer, A. Principles of services marketing (Sixth edition). Maidenhead: McGraw-Hill Companies, 2011.
  • Johnston, R., Clark, G., & Shulver, M. (2012). Service operations management: improving service delivery (4th ed.). Harlow: Pearson.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta

Stáhnout jako PDF