Obchodní dovednosti

Zkratka předmětu KOD/OD
Název předmětu Obchodní dovednosti
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/OD
Název Obchodní dovednosti
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět KOD/KOD
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr Letní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je s využitím technik projektové výuky rozvíjet dovednosti studenta nutné k tomu, aby byl v rámci procesu prodeje schopen efektivně jednat se zákazníkem a zároveň dosáhnout stanoveného cíle. Student si vyzkouší různé prodejní taktiky a zároveň se naučí zásadám správné verbální a neverbální komunikace, argumentování, zvládání námitek nebo vytváření atraktivní obchodní prezentace.

Požadavky na studenta

K získání zápočtu je nutná aktivní účast na cvičeních (max 2 absence) a splnění semestrálního projektu - obchodní prezentace vlastního produktu či služby.

Obsah

Témata cvičení:

1. Úvod do předmětu obchodní dovednosti
2. Předpoklady profesionálního obchodníka
3. Příprava na obchodní jednání, představení semestrálního projektu
4. Tvorba efektivní obchodní prezentace
5. Prezentační dovednosti obchodníka
6. Storytelling v obchodě
7. Obchodní prezentace projektu a její hodnocení I.
8. Obchodní prezentace projektu a její hodnocení II.
9. Typologie zákazníků a odlišnosti při jednání se zákazníky
10. Uzavírání prodeje a péče o zákazníky

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
  • Fritzsche, T. Jak přesvědčivě vyjednávat. Praha: Grada, 2015.
  • Špaček, L. Úspěšný obchodní zástupce. Praha: Fragment, 2014.
  • Eades K. M, Sullivan, T. The Collaborative Sale. New Jersey: Wiley, 2014.
  • Žantovská, I. Rétorika a komunikace. Praha: Dokořán, 2015.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Projektová výuka, Praktická výuka

Hodnotící metody

Analýza výkonů studenta, Seminární práce

Stáhnout jako PDF