English Presentation

Zkratka předmětu KOD/OAJP
Název předmětu English Presentation
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/OAJP
Název English Presentation
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 7 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/OAJP
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/AJ2, KJE/CAJ2, KJE/KAJ2, KJE/OAJ2, KOD/AJ2, KOD/CAJ2, KOD/KAJ2, KOD/OAJ2
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětů je seznámení s odbornou terminologií a osvojení dovedností pro vypracování abstraktu a přípravy prezentace cílů a metodologie bakalářské práce v anglickém jazyce. Důraz je kladen na samostatnou práci s podporou konzultací.

Požadavky na studenta

Pro získání zápočtu jsou studenti povinni:
- zúčastnit se první společné kontultace, která se koná první týden v semestru,
- splnit všechny úkoly v kurzu Anglický jazyk prezentace v e-learningovém systému Moodle do konce 12. týdne semestru.

Požadavky na zkoušku:
- zápis na zkoušku v systému STAG,
- prezentace cílů a metodologie bakalářské práce v anglickém jazyce (10 minut),
- krátká diskuze s rodilým mluvčím o obsahu bakalářské práce (5 minut).

Obsah

Předmět je založen na samostatné práci studentů a podpůrných konzultací. Předmět je organizován následovně:
- 1. týden: povinná společná konzultace všech studentů (seznámení se s organizací předmětu, získání přístupových klíčů do e-learningového systému Moodle)
- 2.-3. týden: zapsání se do e-learningvého systému Moodle a seznámení se s jednotlivými aktivitami
- 4.-7. týden: první individuální konzultace s příslušným vyučujícím, zápis na konzultace v systému Moodle
- 8. týden: kontrola vložených souborů v systému Moodle
- 9.-12. týden: druhá individuální konzultace s příslušným vyučujícím, zápis na konzultace v systému Moodle
- 13.-14. týden: kontrola vypracovaných úkolů v systému Moodle
- zkouškové období: prezentace cílů a metodologie bakalářské práce, krátká diskuze s rodilým mluvčím o obsahu bakalářské práce

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost obecného jazyka na jazykové úrovni B1.

Získané způsobilosti

Studenti ovládají odbornou terminologii týkající se obsahu jejich bakalářské práce, jsou schopni vypracovat abstrakt bakalářské práce a prezentovat cíle a metodologii bakalářské práce v anglickém jazyce.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Alena Čermáková, Ing. Alena Hošková, Mgr. Vladimír Kadlec, BSc. Justin Calvin Schaefer, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Hughes, J.; Mallett, A. Successful Presentations. Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-476835-1.
  • Ledden, E. Úspěšná prezentace. Grada, Praha, 2018. ISBN 978-80-247-2912-1.
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge, 2015. ISBN 978-1-107-53933-4.
Vyučovací metody

E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Rozbor jazykového projevu studenta

Stáhnout jako PDF