English 2

Zkratka předmětu KOD/OAJ2
Název předmětu English 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/OAJ2
Název English 2
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/OAJ2
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/AJ1, KJE/CAJ1, KJE/KAJ1, KJE/OAJ1, KOD/AJ1, KOD/CAJ1, KOD/KAJ1, KOD/OAJ1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu:výuka anglického jazyka zaměřená na prohloubení dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni B1 podle SERR pro jazyky.
Důraz je kladen na zautomatizování postupů při řešení jednotlivých typů cvičení pro poslechovou a písemnou část zkoušky - Listening, Reading, Writing a Use of English. Student si rozšíří znalosti v oblasti gramatiky a slovní zásoby nutné k úspěšnému zvládnutí daného typu zkoušky. V kurzu jsou probírána témata, která rozšiřují znalost slovní zásoby vhodné pro úroveň zkoušky B1.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
V závěrečném zápočtovém testu (Placement Test) dosáhnou celkově jazykové úrovně B1, studenti mají na splnění zápočtového testu dva pokusy (jeden řádný zadarmo a jeden opravný placený); úkoly v systému Moodle jsou pro studenty prezenčního studia dobrovolné, studenti se je mohou pokusit splnit opakovaně.

Obsah

Cvičení:
1. Zopakování požadavků pro jednotlivé úrovně SERR pro jazyky a první zkušební test;
2. Art and entertainment, gerunds and infinitives;
3. Safety, obligation, ability, possibility, matching;
4. Science and technology, the passive, multiple choice;
5. Relationship, the future, true/false;
6. The natural world, conditionals, sentence transformation;
7. Listening - cvičení typu true/false, multiple choice;
8. Food and celebrations, reported speech, adverbs, multiple - choice cloze;
9. Listening - cvičení typu gapfill, multiple choice;
10. TV and media, used to, true/false;
11. Communicating, have something done,sentence transformation;
12. Listening, opakování všech testovacích cvičení, rozbor;
13. Zápočtový test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost obecného anglického jazyka na jazykové úrovni A2/B1. Navazuje na předmět AJ1.

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně B1 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení. Je schopen složit mezinárodní zkoušku úrovně B1 v jakékoli instituci, která je oprávněna zkoušku poskytovat.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Alena Čermáková, Ing. Alena Hošková, Mgr. Vladimír Kadlec, BSc. Justin Calvin Schaefer, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Murphy R. English Grammar in Use. Cambridge, 2015. ISBN 978-1-107-53933-4.
  • Mann, M., Taylore-Knowles, S. Laser B1+. Macmillan, Oxford, 2017. ISBN 9781380000217.
  • Mann, M., Taylore-Knowles, S. Destination B1. Macmillan, Oxford, 2015. ISBN 978-0-230-03536-2.
  • Capel, A., Nixon, R. PET Masterclass. Oxford University Press, 2003.
  • Quintana, J.:. PET Practice tests. Oxford University Press, 2003.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF