English 1

Zkratka předmětu KOD/OAJ1
Název předmětu English 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/OAJ1
Název English 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/OAJ1
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/ETEN, KJE/VTEFA, KOD/ETEN, KOD/VTEFA
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Anglický jazyk 1 společně s předmětem Anglický jazyk 2 soustavně prohlubuje znalosti nezbytné pro úspěšné složení Placement testu na jazykové úrovni B1. Studenti se seznámí s jednotlivými typy cvičení zaměřené zejména na Listening, Reading, Writing a Use of English, které jsou typické pro mezinároně uznávané zkoušky. Výuka jazyka je zaměřena na osvojení základních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni B1 podle Společného evorpského rámce pro jazyky.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
V závěrečném zápočtovém testu uspět alespoň na 70%. Studenti mají na splnění zápočtového testu dva pokusy (jeden řádný a jeden opravný); úkoly v systému Moodle jsou pro studenty prezenčního studia dobrovolné a slouží jako podpora výuky v hodinách. Studenti se je mohou pokusit splnit opakovaně.

Obsah

Cvičení:
1. Seznámení s jednotlivými úrovněmi SERR pro jazyky a první zkušební test;
2. Holidays and travel, the past simple and past continuous, cvičení typu multiple choice;
3. Learning, the present simple and present continuous, cvičení typu matching;
4. An informal letter, frekvenční příslovce;
5. Buying and selling, počitatelnost, určování množství;
6. An email, cvičení typu sentence transformation;
7. Listening - cvičení typu true/false, multiple choice;
8. Animals and humans, stupňování přídavných jmen, multiple - choice cloze;
9. Listening - cvičení typu gapfill, multiple choice;
10. Health and sport, the present perfect, cvičení typu true/false;
11. Homes and lifestyles, the past perfect, matching;
12. Listening, opakování všech testovacích cvičení, rozbor;
13. Opakování všech testovacích cvičení pro Reading, Writing a Use of English, rozbor;
14. Závěrečný zápočtový test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost obecné angličtiny na jazykové úrovni A2/B1.

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně B1 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Alena Čermáková, Ing. Alena Hošková, Mgr. Vladimír Kadlec, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge, 2015. ISBN 978-1-107-53933-4.
  • Mann, M., Taylore-Knowles, S. Laser B1+. Macmillan, Oxford, 2017. ISBN 9781380000217.
  • Mann, M., Taylore-Knowles, S. Destination B1. Macmillan, Oxford, 2015. ISBN 978-0-230-03536-2.
  • Capel, A., Nixon, R. PET Masterclass. Oxford University Press, 2003.
  • Quintana, J.:. PET Practice tests. Oxford University Press, 2003.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF