Marketing 2 (in English)

Zkratka předmětu KOD/MARA2
Název předmětu Marketing 2 (in English)
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/MARA2
Název Marketing 2 (in English)
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KOD/MAR2
Podmiňující KOD/KZMA, KOD/YZMA, KOD/ZMA, KŘE/ZMA
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. Ing. Pavol Kita, Ph.D.
  • Přednášející: prof. Ing. Pavol Kita, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF