Marketing (in English)

Zkratka předmětu KOD/MARA
Název předmětu Marketing (in English)
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/MARA
Název Marketing (in English)
Akreditováno/Kredity Ano/6
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty KOD/MAR
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

The main objective of this subject is to obtain basic theoretical knowledge about marketing, i.e. terminology, purpose, tools and methods. Students will also learn to apply this knowledge in the context of practically oriented case studies.

Požadavky na studenta

Credit Requirements:
- 4 out of 6 successfully passed tests
- team case study

Exam:
- written and oral exam (only for students with written exam score between 60% and 80%)

Obsah

Study topics:
1. Introduction to marketing, marketing development and trends, ethics in marketing.
2. Marketing process, marketing management, types of marketing goals, planning and evaluation of marketing activities.
3. Understanding marketing environment (macroenvironment, microenvironment), methods of situation analysis and identification of opportunities and threats.
4. Consumer and business markets. Final consumers, businesses, intermediaries and their purchasing behaviour.
Customer relationship management.
5. Targetting, segmentation, competition.
6. Obtaining information for marketing decision making. Marketing research, purpose and use. Marketing information system and its' parts.
7. Marketing mix.
8. Product policy. Types of products and services, product market entry, product life-cycle, packaging, brand, services.
9. Distribution policy (place).
10. Pricing policy and setting up prices.
11. Marketing communication and promotion, communication mix.
12. Media and media planning, regulation of marketing communication.
13. International marketing.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

No special prerequisites are required for this course.

Získané způsobilosti

Students will understand the main concepts and principles of marketing and will be able to apply them in business settings.

Garanti a vyučující
  • Cvičící: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
  • Kotler, P., & Armstrong, G. (2014). Principles of marketing (15th ed). Upper Saddle, N.J: Pearson.
  • Chernev, A., & Kotler, P. (2014). Strategic Marketing Management, 8th Edition. Cerebellum Press.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Aktivizující (simulace, hry, dramatizace), Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Ústní zkouška, Kombinovaná zkouška, Test, Seminární práce

Stáhnout jako PDF