Lázeňství a wellness

Zkratka předmětu KOD/LW
Název předmětu Lázeňství a wellness
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/LW
Název Lázeňství a wellness
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem kurzu je seznámit studenty s významem lázeňství a wellness v cestovním ruchu a odborná příprava studentů na případné uplatnění v oblasti lázeňských a wellness služeb.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
A) aktivní účast na seminářích (max. 1 absence)
B) prezentace a odevzdání seminárních prací v elektronické podobě (DOC) v e-learningovém prostředí moodle. Zadání a rozsah seminární práce je přesně specifikován v e-learningovém prostředí moodle.


Požadavky ke zkoušce: písemná zkouška v rozsahu povinné (základní) literatury a podkladů v e-learningovém prostředí moodle (10 otázek, min. 60% úspěšnost k absolvování zkoušky)

Obsah

Přednášky:
Úvod do problematiky lázeňství a wellness - vymezení základních pojmů.
Historie lázeňství a wellness.
Lázeňské služby a lázeňská zařízení (charakteristika a dělení lázeňských služeb a zařízení)
Aspekty lázeňské péče a ekonomické přínosy.
Význam organizací a asociací v lázeňství.
Management lázeňského zařízení (exkurze).
Wellness jako zdravý životní styl ve vztahu k CR.
Wellness služby a wellness zařízení.
Management wellness zařízení.
Trh lázeňských a wellness služeb. Význam lázeňství a wellness pro vybrané segmenty.
Legislativa a podmínky podnikání v lázeňských a wellness službách.
Marketing lázeňských a wellness služeb.
Lázeňství a wellness jako produkt destinace CR.
Klimatické lázně (green spa).

Cvičení:
Úvodní cvičení. Zadání seminárních prací. Podmínky k zápočtu.
Management lázeňského zařízení (exkurze)
Specifika lázeňství v evropských zemích (prezentace)
Specifika lázeňství v evropských zemích (prezentace)
Specifika lázeňství v evropských zemích (prezentace)
Specifika lázeňství v evropských zemích (prezentace)
Závěrečné cvičení. Zhodnocení předmětu. Zápočty.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Student by měl mít znalosti z předmětu CR1.

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním procesům v lázeňství a dalším aspektům poskytování lázeňské péče. Studenti jsou schopni hodnotit poskytovanou lázeňskou péči a wellness aktivity a orientovat se v problematice lázeňských a wellness služeb.

Garanti a vyučující
 • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Přednášející: Ing. Roman Švec, Ph.D.
 • Cvičící: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
 • České lázně a lázeňství. Praha: MMR, 2007. ISBN 978-80239-9330-1.
 • Schwartzhoffová, E. Lázeňství a wellness. Olomouc: Univerzita Paleckého v Olomouci, 2016.
 • Orieška, J. Služby v cestovním ruchu. Praha: Idea Servis, 2010. ISBN 978-80-85970-68-5.
 • Poděbradský, J. Wellness v ČR. Praha: MMR, 2008.
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Lázeňská péče 2015. Praha, 2016. ISBN 978-80-7472-147-2.
 • Global Spa Sumit. Spa and the Global Wellness market: Synergies and Opportunities. 2010.
 • Voigt, C., & Pforr, Ch. Wellness Tourism: A destination perspective. Oson: Routledge.
 • www.czechtourism.cz
 • www.mmr.cz
 • www.spas.cz
 • www.unwto.org
 • Zákon 164/2001 Sb. - Lázeňský zákon.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), E-learning, Exkurze

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF