English for Applied Math and Informatics

Zkratka předmětu KOD/KEAMI
Název předmětu English for Applied Math and Informatics
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/KEAMI
Název English for Applied Math and Informatics
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 6 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KJE/KEAMI
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/ETEN, KJE/VTEFA, KOD/ETEN, KOD/VTEFA
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu English for Applied Mathematics and Informatics je rozvinout u studentů ekonomicko-informatických oborů všechny čtyři komunikační dovednosti (čtení, psaní, poslech a mluvený projev) v anglickém jazyce se zaměřením na informatiku a aplikované vědy. Předmět vedený komunikativním způsobem rozvíjí jazykovou kompetenci studentů, seznamuje je se slovní zásobou z výše uvedené oblasti a klíčovými gramatickými jevy nezbytnými pro úspěšnou konverzaci na informaticko-ekonomická témata. Kladen je důraz nejenom na schopnost studentů plynule vyjádřit své myšlenky a názory, nýbrž i na jejich gramatickou a výslovnostní správnost.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:

Aby studenti měli nárok na zápočet, musí:
- splnit všechny úkoly v systému Moodlu s celkovou úspěšností alespoň 90% (úkoly mohou plnit studenti do úzávěrky každého úkolu opakovaně,
- uspět v zápočtovém testu minimálně na 70%, studenti mají na splnění zápočtového testu celkem 2 pokusy (jeden řádný a jeden opravný),
- uspět v rozhovoru s rodilým mluvčím na některé z probíraných témat.

Obsah

1. Applied Sciences
2. Computer Science and Information Technologies
3. Computer Basics - terminology
4. Computer Networking
5. Computer in Everyday Life
6. Computer and Security
7. Multimedia
8. Statistics - terminology
9. Statistics in Business
10.Mathematics - terminology
11. Mathematical Modelling
12. Mathematical Optimisation
13. Economics
14. Comodities and Securities

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Studenti ovládají obecný anglický jazyk na jazykové úrovni B1.

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: BSc. Justin Calvin Schaefer, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Esteras S.R. Infotech - English for Computer Users. Cambridge University Press, 2008. ISBN 978-05-217-0299-7.
  • Murphy, R. English Grammar in Use. 2004. ISBN 978-0-521-53289-1.
  • Esteras S.R., Fabré E.M. Professional English in Use - ICT. Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0521685436.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF