Cestovní kanceláře a agentury

Zkratka předmětu KOD/KCKA
Název předmětu Cestovní kanceláře a agentury
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/KCKA
Název Cestovní kanceláře a agentury
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je poskytnout studentovi teoretickou přípravu pro základní činnosti cestovních kanceláří a cestovních agentur. Důraz je kladen na poznatky o tvorbě produktu CR (zájezdů) a jeho distribuce včetně ochrany spotřebitele CK/CA.

Požadavky na studenta

Obsah

Postavení cestovní kanceláře a cestovní agentury na trhu. Právní a ekonomické aspekty. Postavení a kompetence cestovní kanceláře a cestovní agentury v domácím, výjezdovém a příjezdovém CR. Sdružování cestovních kanceláří a cestovních agentur do asociací v ČR, v EU a ve světě. Spolupráce cestovní kanceláře a cestovních agentur při distribuci zájezdu. Cestovní kancelář jako producent zájezdu. Zájezd a jeho specifika. Trendy v nabídce. Tvorba produktu - zájezdu. Časový a obsahový algoritmus. Jednotlivé kroky a etapy tvorby a zpracování zájezdu - před realizací zájezdu a po realizaci zájezdu. Smluvní spolupráce cestovní kanceláře a ubytovacích zařízení. Možnosti unifikace smluvních vztahů na mezinárodním trhu. Kooperace cestovní kanceláře a letecké společnosti. Příprava a podmínky realizace chartrových letů na straně cestovní kanceláře. Ochrana spotřebitele v cestovní kanceláři. Pojištění zájezdu. Cestovní smlouva. Katalog a jeho funkce v nabídce cestovní kanceláře a ve vztahu ke spotřebiteli. Segmentace klientely.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D.
  • Přednášející: prof. JUDr. Ludmila Novacká, Ph.D., Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
  • Horner, S., Swarbrooke, J. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času. Praha: Grada Publishing, 2006.
  • Novacká Ľ a kol. Cestovný ruch, technika služeb, delegát a sprievodca v cestovnom ruchu. Bratislava: Ekonóm, 2010.
  • Novacká, Ľ. Manažment cestovních kanceláří a cestovních agentur. České Budějovice: EF JU, 2011.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF