Anglický jazyk prezentace

Zkratka předmětu KOD/KAJP
Název předmětu Anglický jazyk prezentace
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/KAJP
Název Anglický jazyk prezentace
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 7 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/KAJP
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/AJ2, KJE/CAJ2, KJE/KAJ2, KJE/OAJ2, KOD/AJ2, KOD/CAJ2, KOD/KAJ2, KOD/OAJ2
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Výuka odborného jazyka formou konzultací je zaměřena na prezentaci vlastní bakalářské práce.

Předmět je zaměřen na osvojení dovedností pro studium odborné literatury v anglickém jazyce potřebné pro vypracování abstraktu a přípravy prezentace. Důraz je kladen na samostatnou práci s podporou konzultací. Hlavním cílem předmětu je schopnost prezentovat téma své bakalářské práce.

Požadavky na studenta

Pro získání zápočtu jsou studenti povinni:
- zúčastnit se povinné kontultace,
- splnit všechny úkoly v kurzu Anglický jazyk prezentace v e-learningovém systému Moodle do konce 12. týdne semestru.

Požadavky na zkoušku:
- zápis na zkoušku v systému STAG,
- prezentace cílů a metodologie bakalářské práce v anglickém jazyce (10 minut),
- krátká diskuze s rodilým mluvčím o obsahu bakalářské práce (5 minut).

Obsah

Harmonogram předmětu:

úvodní konzultace dle rozvrhu,
4.- 8. týden: individuální konzultace dle dohody s vyučujícím,
do konce 8. týdne vložení protokolu o zadání BP (stačí první strana s názvem práce), vložení abstraktu BP v anglickém jazyce,
9. týden: zpětná vazba od vyučujících na uložený abstrakt,
10.- 11. týden: druhá individuální konzultace dle dohody s vyučujícím,
do konce 12. týdne: vložení případné opravy abstraktu,
během 12. týdne: udělení zápočtu do STAGu,
zkouška - prezentace BP v anglickém jazyce.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost obecného jazyka na jazykové úrovni B1.

Získané způsobilosti

Studenti ovládají odbornou terminologii týkající se obsahu jejich bakalářské práce, jsou schopni vypracovat abstrakt bakalářské práce a prezentovat cíle a metodologii bakalářské práce v anglickém jazyce.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Alena Čermáková, Ing. Alena Hošková, Mgr. Vladimír Kadlec, BSc. Justin Calvin Schaefer, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Hughes, J.; Mallett, A. Successful Presentations. Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-476835-1.
  • Ledden, E. Úspěšná prezentace. Grada, Praha, 2018. ISBN 978-80-247-2912-1.
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-53933-4.
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF