Anglický jazyk 2

Zkratka předmětu KOD/KAJ2
Název předmětu Anglický jazyk 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/KAJ2
Název Anglický jazyk 2
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/KAJ2
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/AJ1, KJE/CAJ1, KJE/KAJ1, KJE/OAJ1, KOD/AJ1, KOD/CAJ1, KOD/KAJ1, KOD/OAJ1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu:výuka anglického jazyka zaměřená na prohloubení dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni B1 podle SERR pro jazyky.
Důraz je kladen na zautomatizování postupů při řešení jednotlivých typů cvičení pro poslechovou a písemnou část zkoušky - Listening, Reading, Writing a Use of English. Student si rozšíří znalosti v oblasti gramatiky a slovní zásoby nutné k úspěšnému zvládnutí daného typu zkoušky. V kurzu jsou probírána témata, která rozšiřují znalost slovní zásoby vhodné pro úroveň zkoušky B1.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- účast na první povinné konzultaci (případná nepřítomnost musí být řádně omluvena);
- přihlášení se do kurzu Anglický jazyk 2 (AJ2/KAJ2) v systému Moodle;
- splnění všech úkolů v systému Moodle do konce 12. týdne ZS a LS s průměrným celkovým skóre minimálně 85%. Studenti se je mohou pokusit splnit opakovaně;
- v závěrečném zápočtovém testu (Placement test) dosáhnout celkově alespoň 40 bodů (úroveň B1), test se sestává z celkem 50 otázek, testuje se use of English, poslech a čtení; časová dotaceje 70 minut; studenti mají na splnění zápočtového testu dva pokusy (jeden řádný, který se zpravidla píše poslední pátek výukové části semestru, a jeden opravný);
- samostudium;

Obsah

Témata:
1. Seznámení s průběhem kurzu, opakování z AJ1
2. Travelling, Infinitive and ing form after verbs
3. Word formation, review
4. Lab report, conditionals
5. Science and technology, time travel
6. Entertainment, modals
7. Busking, Parts of speech
8. Studies, relative clauses
9. Education, relative pronouns and prepositions
10. Keeping fit, result clauses
11. Medicine and health, make x do
12. Art competition, the causative
13. Sports, modal perfect
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Výuka anglického jazyka zaměřená na prohloubení dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni B1 podle SERR pro jazyky.

Důraz je kladen na zautomatizování postupů při řešení jednotlivých typů cvičení pro poslechovou a písemnou část zkoušky - Listening, Reading, Writing a Use of English. Student si rozšíří znalosti v oblasti gramatiky a slovní zásoby nutné k úspěšnému zvládnutí daného typu zkoušky. V kurzu jsou probírána témata, která rozšiřují znalost slovní zásoby vhodné pro úroveň zkoušky B1.

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně B1 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení. Je schopen složit mezinárodní zkoušku úrovně B1 v jakékoli instituci, která je oprávněna zkoušku poskytovat.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Alena Čermáková, Ing. Alena Hošková, Mgr. Vladimír Kadlec, BSc. Justin Calvin Schaefer, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-53933-4.
  • Mann, M., Taylore-Knowles, S. Laser B1+. Macmillan, Oxford, 2017. ISBN 9781380000217.
  • Mann, M., Taylore-Knowles, S. Destination B1. Macmillan, 2015. ISBN 978-0-230-03536-2.
  • Capel, A., Nixon, R. PET Masterclass. Oxford University Press, 2003.
  • Quintana, J.:. PET Practice tests. Oxford University Press, 2003.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF