Academic Skills

Zkratka předmětu KOD/KACS
Název předmětu Academic Skills
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/KACS
Název Academic Skills
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Přednáška 4 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/KACS
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je rozvoj dovedností zejména v písemném odborném jazykovém projevu.

Těžištěm předmětu je aktivní zvládnutí techniky výstavby odborného textu prostřednictvím relevantní metodiky a praktických cvičení, jako jsou: efektivní čtení a porozumění odbornému textu, výběr a zpracování informací, výstavba odstavce, struktura projevu a logická návaznost jeho částí, abstrakt, resumé, práce s citacemi, jazyk grafů a statistik, argumentace, správná volba lexika, formální a neformální slovní zásoba.

Součástí přípravy jsou dva zkušební testy, jako zpracování abstraktu.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Zápočet je podmíněn zvládnutím dvou zkušebních testů, každý s výsledkem minimálně 60%

Obsah

Cvičení:
1. Education and learning;
2. Language of comparing and contrasting;
3. Innovation in health and medicine;
4. Rephrasing, developing a paragraph;
5. Water, food, and energy;
6. Introductions and conclusions;
7. Free trade and fair trade, 1. test;
8. Presenting arguments;
9. Wonders of modern world;
10. Word-building, avoiding plagiarism;
11. Trends, graphs, charts, and statistics;
12. Communication and technology;
13. Interpreting and translating, preparing notes;
14. 2. test - abstrakt

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost středoškolské gramatiky a slovní zásoby potřebné ke složení maturitní zkoušky.

Získané způsobilosti

Student je po absolvování předmětu schopen vytvořit adekvátní písemný odborný jazykový projev.

Garanti a vyučující
  • Garanti: Mgr. Vladimír Kadlec
  • Přednášející: Mgr. Alena Čermáková, Ing. Alena Hošková, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Philpot, S., Curnick, L. Academic Skills, Level 3. Oxford University Press, 2007.
  • Murphy, R. English Grammar in Use. CUP, 1998.
  • Business Spotlight periodikum. Praha: Economia, a. s.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF