Hotelnictví a gastronomie

Zkratka předmětu KOD/HG
Název předmětu Hotelnictví a gastronomie
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/HG
Název Hotelnictví a gastronomie
Akreditováno/Kredity Ano/4
Rozsah hodin Přednáška 2 HOD/TYD Cvičení 1 HOD/TYD
Vyučovací jazyk čeština
Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je získání odborných znalostí a praktických dovedností v oblasti provozu a řízení hotelů a dalších ubytovacích
zařízení. Studentům budou objasněny role jednotlivých úseků hotelových provozů, popsáno jejich materiální a technické
zabezpečení, vysvětleny základní postupy práce zaměstnanců těchto úseků a jejich řízení. Dále kurz poskytne základní znalosti
z oblasti potravinářství, kuchyňské technologie, přípravy a realizace společenských akcí, které jsou pro hotely typické.
Po absolvování předmětu student bude znát základní pravidla provozu a řízení hotelových i restauračních podniků, bude schopen
popsat jejich provozní zázemí. Zároveň bude mít přehled o pracovních náplních jednotlivých pozic provozních zaměstnanců,
dokáže analyzovat jednotlivé provozní procesy, popř. tyto procesy inovovat a řídit. Dále bude mít přehled o základních
technologických úpravách potravin a základní znalosti v oblasti potravinářské výroby.

Požadavky na studenta

Obsah

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Garanti a vyučující
  • Garanti: Ing. Roman Švec, Ph.D.
  • Přednášející: Ing. Roman Švec, Ph.D.
  • Cvičící: Ing. Roman Švec, Ph.D.
Literatura
Vyučovací metody

Hodnotící metody

Stáhnout jako PDF