Mezinárodní marketing

Zkratka předmětu KOD/CMM
Název předmětu Mezinárodní marketing
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/CMM
Název Mezinárodní marketing
Akreditováno/Kredity Ano/5
Rozsah hodin Přednáška 16 HOD/SEM
Vyučovací jazyk
Nahrazovaný předmět KOD/KMM
Vyloučené předměty
Podmiňující
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti mezinárodního marketingu a jeho praktické aplikace, zejména se jedná o porozumění kulturním rozdílům.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
Účast na konzultacích.
Zpracování a prezentace marketingového projektu.

Požadavky ke zkoušce:
Splnění písemné zkoušky na 70%.

Obsah

Témata přednášek:
1. Definice mezinárodního marketingu, koncepce a specifika mezinárodního marketingu, vývozní koncepce.
2. - 3. Mezinárodní marketingové prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání (kulturní a ekonomické rozdíly), metody analýzy mezinárodního marketingového prostředí a zdroje informací.
4. Segmentace, hodnocení a výběr cílových zahraničních trhů. . Strategické plánování.
5. Mezinárodní marketingový mix a jeho specifikaPředpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Předmět Mezinárodní marketing je podmíněn předmětem Základy marketingu. (ZMA).

Získané způsobilosti

Studenti rozumí základním principům mezinárodního marketingu.

Garanti a vyučující
  • Garanti: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
  • Přednášející: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Ing. Lucie Tichá, Ph.D.
Literatura
  • Machková, H. (2015). Mezinárodní marketing [strategické trendy a příklady z praxe]. Grada: Praha.
  • Keegan, W. J. (2013). Global marketing (7th ed). Boston: Pearson.
  • Horská, E. (2014). International marketing: within and beyond Visegrad borders. Krakow: Wydawnictwo Episteme.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)

Hodnotící metody

Písemná zkouška, Seminární práce

Stáhnout jako PDF