Anglický jazyk 1

Zkratka předmětu KOD/CAJ1
Název předmětu Anglický jazyk 1
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/CAJ1
Název Anglický jazyk 1
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Přednáška 8 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/CAJ1
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/ETEN, KJE/VTEFA, KOD/ETEN, KOD/VTEFA
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Předmět Anglický jazyk 1, společně s předmětem Anglický jazyk 2, soustavně prohlubuje znalosti nezbytné pro úspěšné složení Placement Testu na jazykové úrovni B1. Studenti se seznámí s jednotlivými typy cvičení zaměřenými na neproduktivní dovednosti, zejména na gramatiku, "Use of English", čtení a poslech, které jsou typické pro mezinárodně uznávané zkoušky. Výuka jazyka je zaměřena na osvojení základních dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni B1 podle Společného evropského rámce pro jazyky.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- účast na první povinné konzultaci (případná nepřítomnost musí být řádně omluvena);
- přihlášení se do kurzu Anglický jazyk 1 (AJ1/KAJ1) v systému Moodle
- splnění všech úkolů v systému Moodle do konce 12. týdne ZS i LS s průměrným celkovým skóre minimálně 85 %, studenti se je mohou pokusit splnit opakovaně
- v závěrečném zápočtovém testu uspět alespoň na 70 %. Testuje se "Use of English", poslech a čtení; časová dotace na test je 45 minut, včetně poslechu; studenti mají na splnění zápočtového testu dva pokusy (jeden řádný, který se zpravidla píše poslední pátek výukové části semestru, a jeden opravný
- samostudium.

Obsah

Témata:
1. People and relationships; present simple / continuous
2. Describing people; adjectives, negative prefixes; stative verbs
3. Transport; past simple / continuous
4. Public transport; would / used to / be used to
5. Free time; present perfect simple / continuous
6. Free time activities; idioms; phrasal verbs; articles
7. Occupations; past perfect simple / continuous
8. Jobs; noun suffixes; comparatives and superlatives
9. Media and communication; passive voice; phrasal verbs; countable / uncountable nouns
10. Weather; future
11. Food and drink; reported speech
12. Food and cooking; phrasal verbs; indirect questions; prepositions
13. Travel and tourism; infinitive and -ing forms; prefer / would rather / had better

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost obecné angličtiny na jazykové úrovni A2+.

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně B1 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Přednášející: Mgr. Alena Čermáková, Ing. Alena Hošková, Mgr. Vladimír Kadlec, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-53933-4.
  • Mann, M., Taylore-Knowles, S. Laser B1+. Macmillan, Oxford, 2017. ISBN 9781380000217.
  • Mann, M., Taylore-Knowles, S. Destination B1. Macmillan, 2015. ISBN 978-0-230-03536-2.
  • Capel, A., Nixon, R. PET Masterclass. Oxford University Press, 2003.
  • Quintana, J.:. PET Practice tests. Oxford University Press, 2003.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF