Anglický jazyk prezentace

Zkratka předmětu KOD/AJP
Název předmětu Anglický jazyk prezentace
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/AJP
Název Anglický jazyk prezentace
Akreditováno/Kredity Ano/3
Rozsah hodin Cvičení 7 HOD/SEM
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/AJP
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/AJ2, KJE/CAJ2, KJE/KAJ2, KJE/OAJ2, KOD/AJ2, KOD/CAJ2, KOD/KAJ2, KOD/OAJ2
Způsob zakončení Zkouška
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ano
Vyučovaný semestr Zimní
Cíle předmětu (anotace)

Cílem předmětů je seznámení s odbornou terminologií a osvojení dovedností pro vypracování abstraktu a přípravy prezentace cílů a metodologie bakalářské práce v anglickém jazyce. Důraz je kladen na samostatnou práci s podporou konzultací.

Požadavky na studenta

Požadavky na úspěšné absolvování předmětu
Pro získání zápočtu jsou studenti povinni:

- zúčastnit se 2 společných konzultací s vyučujícím, která se koná druhý a třetí týden v semestru,
- přihlásit se do konce 3. týdne do systému Moodle do kurzu Anglický jazyk prezentace,
- splnit všechny úkoly v kurzu Anglický jazyk prezentace v e-learningovém systému Moodle.


Požadavky na zkoušku:

- prezentace cílů a metodologie bakalářské práce v anglickém jazyce (10 minut),
- krátká diskuze s rodilým mluvčím o obsahu bakalářské práce (5 minut).


Obsah

Konzultace:

2.-3. týden: povinná konzultace,
do 3. týdne: zapsání se do systému Moodle, seznámit se s požadavky na zápočet a zkoušku, kontrola formou testu (nutno získat v daném testu plný počet bodů),
4.- 8. týden: první individuální konzultace (max. 2),
do konce 8. týdne : vložení protokolu o zadání BP (stačí první strana s názvem práce), vložení abstraktu BP v anglickém jazyce,
9. týden: zpětná vazba od vyučujících na uložený abstrakt,
10.- 11. týden: druhá individuální konzultace (max. 1), vložení případné opravy abstraktu,
během 12. týdne: udělení zápočtu do STAGu,zkouška - prezentace BP v anglickém jazyce.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Znalost obecného jazyka na jazykové úrovni B1.

Získané způsobilosti

Studenti ovládají odbornou terminologii týkající se obsahu jejich bakalářské práce, jsou schopni vypracovat abstrakt bakalářské práce a prezentovat cíle a metodologii bakalářské práce v anglickém jazyce.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Alena Čermáková, Ing. Alena Hošková, Mgr. Vladimír Kadlec, BSc. Justin Calvin Schaefer, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Hughes, J.; Mallett, A. Successful Presentations. Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-476835-1.
  • Ledden, E. Úspěšná prezentace. Grada, Praha, 2018. ISBN 978-80-247-2912-1.
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-53933-4.
Vyučovací metody

E-learning, Individuální příprava ke zkoušce

Hodnotící metody

Rozbor jazykového projevu studenta

Stáhnout jako PDF