Anglický jazyk 2

Zkratka předmětu KOD/AJ2
Název předmětu Anglický jazyk 2
Akademický rok 2020/2021
Pracoviště / Zkratka KOD/AJ2
Název Anglický jazyk 2
Akreditováno/Kredity Ano/2
Rozsah hodin Cvičení 2 HOD/TYD
Vyučovací jazyk angličtina
Nahrazovaný předmět KJE/AJ2
Vyloučené předměty
Podmiňující KJE/AJ1, KJE/CAJ1, KJE/KAJ1, KJE/OAJ1, KOD/AJ1, KOD/CAJ1, KOD/KAJ1, KOD/OAJ1
Způsob zakončení Zápočet
Forma zakončení Kombinovaná
Zápočet před zkouškou Ne
Vyučovaný semestr ZimníLetní
Cíle předmětu (anotace)

Cíl předmětu:výuka anglického jazyka zaměřená na prohloubení dovedností nutných pro řešení testovacích cvičení na úrovni B1 podle SERR pro jazyky (Placement test).
Důraz je kladen na zautomatizování postupů při řešení jednotlivých typů cvičení pro poslechovou a písemnou část zkoušky - Listening, Reading, Writing a Use of English. Student si rozšíří znalosti v oblasti gramatiky a slovní zásoby nutné k úspěšnému zvládnutí daného typu zkoušky. V kurzu jsou probírána témata, která rozšiřují znalost slovní zásoby vhodné pro úroveň zkoušky B1.

Požadavky na studenta

Požadavky k zápočtu:
- 100% docházka na cvičeních (případná nepřítomnost musí být řádně omluvena);
- přihlášení se do kurzu Anglický jazyk 2 (AJ2/KAJ2) v systému Moodle;
- splnění všech úkolů v systému Moodle do konce 12. týdne ZS a LS s průměrným celkovým skóre minimálně 85%, studenti se je mohou pokusit splnit opakovaně;
- v závěrečném zápočtovém testu (Placement test) dosáhnout celkově alespoň 40 bodů (úroveň B1), test se sestává z celkem 50 otázek, testuje se use of English, poslech a čtení; časová dotace je 70 minut; studenti mají na splnění zápočtového testu dva pokusy (jeden řádný, který se zpravidla píše poslední pátek výukové části semestru, a jeden opravný);
- pravidelná příprava na hodiny;
- samostudium;
- plnění úkolů průběžně zadávaných vyučujícím na cvičeních.

Obsah

Cvičení:
1. Seznámení s průběhem kurzu, opakování z AJ1
2. Travelling, Infinitive and ing form after verbs
3. Word formation, review
4. Lab report, conditionals
5. Science and technology, time travel
6. Entertainment, modals
7. Busking, Parts of speech
8. Studies, relative clauses
9. Education, relative pronouns and prepositions
10. Keeping fit, result clauses
11. Medicine and health, make x do
12. Art competition, the causative
13. Sports, modal perfect
14. Test

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

- znalost obecného anglického jazyka na jazykové úrovni A2/B1. Navazuje na předmět AJ1;
- pravidelná příprava na hodiny;
- samostudium;
- plnění úkolů průběžně zadávaných vyučujícím.

Získané způsobilosti

Student získá po absolvování předmětu orientaci v nárocích na splnění úrovně B1 mezinárodně uznávané zkoušky. Je schopen řešit jednotlivé typy cvičení. Je schopen složit mezinárodní zkoušku úrovně B1 v jakékoli instituci, která je oprávněna zkoušku poskytovat.

Garanti a vyučující
  • Garanti: PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
  • Cvičící: Mgr. Alena Čermáková, Ing. Alena Hošková, Mgr. Vladimír Kadlec, BSc. Justin Calvin Schaefer, PhDr. Marek Šulista, Ph.D.
Literatura
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2015. ISBN 978-1-107-53933-4.
  • Mann, M., Taylore-Knowles, S. Laser B1+. Macmillan, Oxford, 2017. ISBN 9781380000217.
  • Mann, M., Taylore-Knowles, S. Destination B1. Macmillan, 2015. ISBN 978-0-230-03536-2.
  • Capel, A., Nixon, R. PET Masterclass. Oxford University Press, 2003.
  • Quintana, J.:. PET Practice tests. Oxford University Press, 2003.
Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)

Hodnotící metody

Test

Stáhnout jako PDF