Doležalová Hana, doc. Ing., Ph.D.

Zkratka Název Katedra Přednášející Cvičení Seminář Garant
FT Fairtrade KOD Ano Ano Ano
KFT Fairtrade KOD Ano Ano
OFT Fairtrade KOD Ano Ano Ano
KMANJ Management jakosti KOD Ano Ano
MANJ Management jakosti KOD Ano Ano Ano
MIB Managing International Business KOD Ano
CMCPK Mezinárodní certifikace a pg. kvality KOD Ano Ano Ano
MCPK Mezinárodní certifikace a pg. kvality KOD Ano Ano Ano
OMANJ Quality Management KOD Ano Ano Ano
CZB Zbožíznalství KOD Ano Ano Ano Ano
KZBN Zbožíznalství KOD Ano Ano
ZB Zbožíznalství KOD Ano Ano Ano Ano
ZBN Zbožíznalství KOD Ano Ano Ano Ano
KZJ Základy jakosti KOD Ano Ano
ZJ Základy jakosti KOD Ano Ano Ano
CZSOF Základy společenské odpovědnosti firem KOD Ano Ano Ano
ZSOF Základy společenské odpovědnosti firem KOD Ano Ano Ano
CRKV Řízení kvality KOD Ano Ano Ano
RKV Řízení kvality KOD Ano Ano Ano

Řešitel projektu

Determinanty trhu bioprodukce (Jihočeský kraj)
Řešitel
Členové řešitelského týmu

Spoluřešitel projektu

Aspects and prerequisites of sustainable development of regions in the context of business opportunities
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Principy cirkulární ekonomiky v regionálním managementu vedoucí ke zvýšení efektivnosti systémů
Řešitel
Členové řešitelského týmu
Rozvoj jihočeského regionu – potenciál pro aplikaci iniciativy Evropské komise Smart Region
Řešitel
Členové řešitelského týmu